slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
رهبری CIO PowerPoint Presentation
Download Presentation
رهبری CIO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

رهبری CIO - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

رهبری CIO . مدیر ارشد اطلاعات. این فصل در انتهای ویرایش ششم می باشد. اهداف آموزشی وظایف و مسئولیت های CIO و CEO و سایر رهبران دانش، مهارت و توانایی هایی که CIO یابد دارا باشد راه های گوناگون CIO شدن نمودار سازمانی برای HIT چالش های پیش روی CIO. مدیر ارشد اطلاعات. رهبری

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

رهبری CIO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
مدیر ارشد اطلاعات
 • این فصل در انتهای ویرایش ششم می باشد.
 • اهداف آموزشی
  • وظایف و مسئولیت های CIO و CEO و سایر رهبران
  • دانش، مهارت و توانایی هایی که CIO یابد دارا باشد
  • راه های گوناگون CIO شدن
  • نمودار سازمانی برای HIT
  • چالش های پیش روی CIO
slide3
مدیر ارشد اطلاعات
 • رهبری
 • منابع انسانی
 • مهارت های مدیریتی
 • فقط به اجرا نمی پردازد بلکه برای آینده برنامه ریزی می نماید.
  • گذار
slide4
رهبری و مدیریت
 • دانش زیادی برای هر فرد در یک سازمان مورد نیاز است
 • مدیریت و هماهنگی کارشناسان محتوا
cfo cio
CFO و CIO
 • سالها پیش ، مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد اطلاعات بود
 • بازتاب فناوری اطلاعات شروع مدیریت و مطرح شدن مباحث زیر گردید:
  • سیاهه پرداخت
  • حسابهای قابل پرداخت و قابل وصول
  • ارتباط با پرداخت کنندگان
 • تمامی این موارد شامل گردش مالی می شوند
slide6
به عنوان شغلی مجزاCIO
 • ملزوماتی جدید، فراتر از کنترل پولی
  • سیستم اطلاعات بالینی
  • پیروی از مقررات
  • برنامه ریزی استراتژیک و پشتیبانی از تصمیم
slide7
سازمان های موفق این کار را با فناوری اطلاعات انجام می دهند
 • طراحی فعال حاکمیت
 • دانستن زمان نیاز به طراحی مجدد
 • دخالت مدیران ارشد
 • قدرت انتخاب داشتن
 • داشتن فرآیند مدیریت استثنا
slide8
سازمان های موفق این کار را با فناوری اطلاعات انجام می دهند
 • ارائه مشوق های صحیح
 • به کارگیری مالکیت و مسئولیت پذیری
 • حکومت طراحی حاکمیت در سطوح مختلف در سازمان
 • شفافیت و آموزش
 • پیاده سازی مکانیزم های مشترک در 6 دارایی کلیدی
slide9
سازمان های موفق این کار را با فناوری اطلاعات انجام می دهند
 • طراحی فعال حاکمیت
  • تمرکز بر اهداف و اولویت های سازمان ولی نه فقط در فعالیت های واحد فناوری اطلاعات
slide10
سازمان های موفق این کار را با فناوری اطلاعات انجام می دهند
 • دانستن زمان نیاز به طراحی مجدد
  • CIO باید رویه ها را برای مواردی که IT می تواند بازنگری کند طراحی نماید
   • شامل کارگروهی خارج از واحد IT
slide11
سازمان های موفق این کار را با فناوری اطلاعات انجام می دهند
 • دخالت مدیران ارشد
  • دخیل کردن مدیران ارشد در تصمیمات مرتبط با فناوری
  • مطرح کردن تصمیمات مرتبط با فناوری از دیدگاه استراتژیک
slide12
سازمان های موفق این کار را با فناوری اطلاعات انجام می دهند
 • ارائه مشوق های صحیح
 • به کارگیری مالکیت و مسئولیت پذیری
 • ترویج دید وسیع در مورد سازمان
slide13
CIOمسئولیت های کاربردی
 • گزارش مستقیم به مدیر عامل
 • برنامه ریزی سازمانی
 • رهبری
 • مدیریت نظارت
 • منابع انسانی
 • مدیریت مالی
slide14
CIOمسئولیت های
 • فرآیند برنامه ریزی دقیق
 • مستر پلن
 • به هنگام شدن سالیانه
 • ارتباط با برنامه ریزی استراتژیک سازمان
slide15
CIOمسئولیت های
 • تمرکز کاربر محور
 • مشارکت فعال کارکنان در تمام سطوح
  • در انتخاب تکنولوژی
  • نصب ، طراحی و انتقال
  • عمل
  • ارزیابی
slide16
CIOمسئولیت های
 • جذب
  • پرسنل لایق
  • انتخاب فروشنده
slide17
CIOمسئولیت های
 • یکپارچه سازی / قابلیت همکاری
  • فایل های داده
  • واسط های کاربر
 • به ویژه پیچیده برای سازمان های دارای زیر مجموعه
 • چشم انداز برای ایجاد قابلیت همکاری باید برای هر موقعیت پیشنهاد شده در نظر گرفته شود
slide18
CIOمسئولیت های
 • اطمینان از اینکه تعهدات قانونی و اخلاقی رعایت می شوند
  • محرمانه
   • بیماران
   • هیات پزشکی
   • کارمندان
slide19
برای پروژه های جدیدCIOمسئولیت های
 • تشکیل تیم های چند رشته ای برای طراحی سیستم های جدید
  • تحلیلگران سیستم و برنامه نویسان کامپیوتر مناسب در اینجا
  • تمرکز کاربر محور به جای تمرکز تکنولوژی محور
slide20
برای پروژه های جدیدCIOمسئولیت های
 • تجزیه و تحلیل دقیق سیستم باید قبل از پیاده سازی انجام گردد
 • مشخصات طراحی اولیه برای برنامه های کاربردی فن آوری باید با مستر پلن همخوانی داشته باشد.
slide21
برای پروژه های جدیدCIOمسئولیت های
 • برنامه ریزی دقیق تمام فعالیت های
 • گزارش دوره ای پیشرفت
 • طرح آموزش پرسنل در سیستم جدید
slide22
برای پروژه های جدیدCIOمسئولیت های
 • همیشه از سیستم قبل از استفاده تست بگیرید
 • تست باید جامع باشد
  • نرم افزار و روش
  • آموزش پرسنل
  • واکنش کاربر
  • اثربخشی در نشست اعلام اهداف
  • هزینه ها در عمل در مقایسه با پیش بینی های اولیه
slide23
برای پروژه های جدیدCIOمسئولیت های
 • نگهداری
 • برنامه ریزی باید برای ...
slide24
برای پروژه های جدیدCIOمسئولیت های
 • ممیزی و ارزیابی های رسمی
slide25
مواردی که یک CIO موفق را ممکن می سازد
 • مهارت در
  • تجارت
  • پروسه بالینی
  • رهبری
  • حکومت
  • ارتباط
  • ”ادراک فنی“
slide26
چه چیزی یک CIO موفق را عملی می سازد؟
 • اصول کسب و کار
 • انجام شدن کارها در زمان و بودجه مشخص شده
 • فعالیت در اهداف گسترده تر در موارد کمتری مورد استناد واقع شده است
 • CIO موفق پشتیبانی فعال و دخالت مدیر عامل شرکت را دارا می باشد
 • تجربه کار در مراقبت های بهداشتی فناوری اطلاعات استناد شده است
slide27
سازمان واحد فناوری اطلاعات
 • این کتاب بر این عقیده است کهCIO باید به مدیر عامل شرکت به طور مستقیم گزارش دهد
 • گسترش مسئولیت ها ، محوریت فناوری اطلاعات
 • پژوهشی پیدا کرد ، که چگونه تنها 37 درصد از CIO ها به مدیر عامل گزارش می دهند
 • 38 درصد به CFO گزارش می دهند
 • 25 درصد به COO گزارش می دهند
slide28
سازمان واحد فناوری اطلاعات وابسته به:
 • تمرکز / تمرکز زدایی از سیستم های کامپیوتری
  • کتاب به نظر می رسد مدافع تمرکز برای ایجاد قابلیت همکاری می باشد
 • سیستم های توسعه یافته در خانه در مقابل خریداری نرم افزار یا سیستم های طراحی شده توسط خدمات دهندگان خارج از برنامه
slide30
نمودار سازمانی IT
 • در سازمان های بزرگ ، هر بلوک مدیری است با کارکنان
 • در سازمانهای کوچک ، هر بلوک می تواند یک فرد باشد. یک فرد ممکن است عملکرد خود را به اشتراک بگذارد.
slide31
توابع عملیاتی سیستم های اطلاعاتی
 • سیستم
  • نگهداری
  • تحلیل
  • برنامه نویسی
 • ارزیابی نرم افزار
 • پشتیبانی کاربر
 • عملیات
  • کامپیوتر
  • شبکه
  • آماده سازی داده ها
slide32
IT سازمان
 • در بسیاری از سازمان ها ، کارکنان فناوری اطلاعات یا به پایین نمودار سازمانی، بخش های بالینی و یا رو به بالا به CIO
  • چگونگی اجرای USC
 • پیچیدگی های نقش رهبری CIO
  • تصمیم گیری های بخشی که کل را مورد تاثیر قرار می دهند
  • اما مسئولیت ها محلی می باشند
slide33
تأمین نیروی بخش فناوری اطلاعات
 • گرفتن مدارک به طور جدی. به عنوان مثال ، مدیریت اطلاعات بهداشتی باید با تجربه و با گواهی نامه باشد.http://www.ahima.org/certification/
 • با "دانش گسترده ای از جریان اطلاعات و پرونده الکترونیکی سلامت..."
slide34
پرسنل حرفه ای
 • تحلیلگران سیستم
  • دانش فنی
  • باید قادر به معامله با کارکنان باشد
   • تعامل انسان و ماشین
 • برنامه نویسان کامپیوتر
  • تمرکز بیشتر فنی
  • تغییر از پردازنده مرکزی به شبکه های با محاسبات توزیع شده
 • فرآیندهای بسیار خلاق
slide35
پرسنل حرفه ای
 • رهبری فنی و مهندسی
  • تا آخرین تحولات فنی
  • مدیر مالی
 • روابط بین فردی
 • کارکنان حرفه ای و فنی رشد کرده و انتظار می رود که رشد بیشتری داشته باشند.
slide36
بودجه بندی و فناوری اطلاعات
 • هزینه های مستقیم 2.5 درصد از بودجه ، به طور معمول
 • اما تاثیر بسیار گسترده تر می باشد
 • هزینه های کارگری -- نمونه جدول حقوق 2006
 • CIO 150،000 $اطلاعات مدیر سامانه 104،000 $تحلیلگر سیستم 63،000 $راهنما اپراتور میز 46،000 $
slide37
برون سپاری در مقابل در خانه
 • هنگامی که شما آن الزامات مورد نیاز برای پرسنل و حقوق مورد انتظار را می خوانید ،این نیروی انسانی است که نمودار سازمانی فناوری اطلاعات میتواند نگاهی دلهره آور بدان داشته باشد.
 • خرید بهتر از ساختن است؟
slide38
مزایای برون سپاری
 • کارکنان کمتر در کارخانه
 • سرمایه گذاری تجهیزات کمتر در کارخانه انعطاف پذیری بیشتر به عنوان الزامات و تغییر تکنولوژی
  • شما با کارکنان قدیمی درگیر نمی شوید
 • سریعتر برای دریافت راه حل در حال حاضر توسعه
 • هزینه های قابل پیش بینی
slide39
خطرات برون سپاری
 • وابسته به فروشنده ، ممکن است به شکست و یا ایجاد تغییرات مطابق خواسته های بازار های دیگر منجر شود
 • فروشندگان می توانند پول شارژ
  • به خصوص زمانی که مدل کسب و کار شما به آنها بستگی دارد
 • پیمانکاران آشنایی تنگاتنگی با سازمان شما ندارند
slide40
پیشنهادات یک نویسنده
 • به دنبال تعهد دراز مدت از فروشنده
  • اما انعطاف پذیری شما را تحت تاثیر قرار می دهد
 • تجربه مرتبط نیاز است
 • توسعه ارزیابی عملکرد[به طور کلی ، مدیریت برون سپاری بهتر است اگر محصول به خوبی مشخص شده باشد.]در پیشنهاد با قیمت کم نپرید
slide41
حساب دریافتنی به عنوان نامزدی برای برون سپاری
 • برون سپاری هزینه های را کاهش نمی دهد ، بلکه برون سپاری بیشتر راحتی را فراهم می آورد.
 • جمع آوری کسب و کار برون سپار است ، به طوری که آنها را بیشتر تخصصی می سازد.
 • جمع آوری کسب و کار به برون سپاراست ، به طوری که آنها فن آوری مناسب بیشتری دارند.
 • شما می توانید در خدمات بهداشتی و درمانی تمرکز کنید ، به جای جمع آوری صورت حساب ها.
slide42
نمونه برون سپاری
 • راه حل جفرسون مرکز منطقه ای پزشکی (پیتسبورگ) پزشکی و زیمنس
  • حسابداری و بالینی پشتیبانی
  • با بخش های کارکردی به عنوان عملیات فناوری اطلاعات در کارخانه همکاری خواهد کرد
  • رایانه جیبی برای پزشکان
   • تغییر سریع تکنولوژی
slide43
نظرسنجی برون سپاری
 • >30% واگذار شده
  • وب سایت
  • دیکته و رونویسی
 • <20% واگذار شده
  • مدیریت پروژه
  • میز کمک
  • مدیریت پایگاه داده
  • ارتباطات راه دور
slide44
مسائل کوتاه مدت برای CIO
 • بودجه کم بیمارستان برای فناوری اطلاعات
  • به خصوص در مورد پرونده های پزشکی الکترونیکی و کاربردهای بالینی
 • نیازمند برای افزایش بودجه بر اساس
 • پاسخگویی اقدامات باید طراحی و اجرا گردند
slide45
مسائل کوتاه مدت برای CIO
 • تغییر فن آوری
  • شناسایی رادیویی جایگزین بارکدها
  • [گوشی های هوشمند جایگزین رایانه جیبی]
slide46
مسائل کوتاه مدت برای CIO
 • متقابل
 • استاندارد ،مشتق شده توسط سیاست های ملی ، در راه است.
 • امکان سردرگمی ، زیرا ما فقط می توانیم حدس بزنیم چه استانداردی ارائه خواهد شد
slide47
مسائل کوتاه مدت برای CIO
 • تنظیمات درمانگاهی
 • ادغام سوابق الکترونیکی پزشکی
slide48
CIO در سازمان
 • CIO به طور مستقیم از مهارت های فنی استفاده نمی کند. اما احتمالا نیاز به مهارت های فنی برای بالا رفتن از نردبان دارند.
slide49
CIO در سازمان
 • بالا
  • روابط با مدیر عامل و هیئت مدیره
 • افقی
  • روابط با مدیر ارشد امور مالی ، مدیر ارشد پزشکی، رئیس پرستاریداخلی
 • مدیریت واحد فناوری اطلاعات
slide50
CIO در سازمان
 • تغییر مسئولیت به CFO به دلیل Sarbanes-Oxley reporting requirements?
slide51
توسعه نرم افزار کوتاه مدت
 • کاهش خطاهای پزشکی و افزایش ایمنی بیمار
 • ورود سفارش پزشکی کامپیوتری
 • رکورد های مبتنی بر کامپیوتر
 • بیمار ، ارائه دهنده ارتباطات
  • اطلاعات
  • سیستم های مانیتورینگ برای بیماران در منزل
 • اولویت های ملی جدید
slide52
4 سطح قابلیت همکاری
 • داده نه در فرم الکترونیکی (باید خوانده و صحبت شود)
 • کلام - پردازشگر اطلاعات (باید توسط مردم خوانده شود)
 • اطلاعات فایل ها با فرمت های ناسازگار (نیاز به تبدیل که 100 ٪ کار هرگز به طور خودکار انجام نمی گردد)
 • اطلاعات فایل ها با فرمت های مختلف (نیاز به ترجمه)
slide53
چالش های دیگر آینده
 • امنیت
  • نقض و نشت
 • تبادل اطلاعات منطقه ای
  • با سازمان های دولتی و دیگر ارائه دهندگان
 • برنامه های کاربردی مبتنی بر وب
 • برون سپاری
slide54
امتیاز بزرگ
 • موقعیت CIO به مقام اول اجرایی تکامل یافته است
 • مهارت های وسیع سازمانی مورد نیاز است
 • IT در حال گسترش است. فشارهای داخلی و خارجی افزایش نقش فناوری اطلاعات را در پی داشته است.
 • CIO باید به صورت افقی و داخلی کار کند.