turun ammattikorkeakoulu koulutusmahdollisuudet turun amk ssa janne ahtinen opinto ohjaaja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusmahdollisuudet Turun amk:ssa Janne Ahtinen Opinto-ohjaaja PowerPoint Presentation
Download Presentation
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusmahdollisuudet Turun amk:ssa Janne Ahtinen Opinto-ohjaaja

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusmahdollisuudet Turun amk:ssa Janne Ahtinen Opinto-ohjaaja - PowerPoint PPT Presentation

malo
189 Views
Download Presentation

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusmahdollisuudet Turun amk:ssa Janne Ahtinen Opinto-ohjaaja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TURUN AMMATTIKORKEAKOULUKoulutusmahdollisuudet Turun amk:ssaJanne AhtinenOpinto-ohjaaja www.turkuamk.fi

 2. Turun ammattikorkeakoulussa voit • Päivittää osaamistasi • Hankkia uutta osaamista • Hankkia tutkinnon • Päivittää vanhan tutkinnon • Vaihtaa alaa • Mahdollisesti työllistyä työvoimakoulutuksen kautta • Muita mahdollisuuksia – seuraa nettisivuja, ilmoituksia ja kysy meiltä www.turkuamk.fi

 3. Koulutus-järjestelmäSuomessa

 4. Tutkintoon johtava koulutustarjonta • Useita koulutusohjelmia mm seuraavilla aloilla: • liiketalous • tekniikka • sosiaali- ja terveysala • kulttuuri • AMK –tutkinnot • nuoret • aikuiset • vieraskieliset • ylemmät (YAMK)

 5. Turun ammattikorkeakoulu • Tekniikan ja liikenteen alaProsessi- ja materiaalitekniikan koulutus, energia- ja ympäristötekniikan koulutus, tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Information Technology), rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri/rakennusmestari, kone- ja tuotantotekniikan koulutus, tuotantotalouden koulutus, ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus 2) Sosiaali-, terveys - ja liikunta-ala Bioanalyytikkokoulutus, ensihoitajakoulutus, sairaanhoitajakoulutus, nursing, Turku ja Salo, terveydenhoitajankoulutus Salo, kätilökoulutus Turku, suuhygienistikoulutus, fysioterapeuttikoulutus, toimintaterapeuttikoulutus 3) Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaLiiketalouden koulutus (tietojenkäsittely), Turku ja SaloKirjasto- ja tietopalvelualan koulutus,Myyntityön koulutus,  Logistiikan koulutus 4) Kulttuuriala Media-alan koulutus (elokuva- ja tv, mainonnan suunnittelu, mediatuotanto, journalismi), kuvataiteen koulutus, musiikin koulutus, muotoilun koulutus, esittävän taiteen koulutus www.turkuamk.fi

 6. Hakeminen ammattikorkeakouluun • Hakukelpoisuus: toisen asteen tutkinto • Hakeminen tapahtuu valtakunnallisissa yhteishauissa • Vieraskielinen yhteishaku 7.1 – 11.2.2014 admissions.fi) • Nuorten yhteishaku 4.3 - 1.4.2014 amkhaku.fi • Syksyn yhteishaku syyskuu 2014 amkhaku.fi • Ylempien amk - tutkintojen erillishaku 4.3-1.3.2014 • Hakijalla voi olla neljä hakutoivetta per haku • Hakija voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan • Valintaperusteet riippuvat koulutusalasta • Valintapisteet (max. 100 pistettä): • Koulumenestys (15 – 55 p.) • Ensimmäinen hakutoive (5 p.) • Valintakoe (35 – 85 p.) • Työkokemus (5 p.) • Etukäteismateriaalia ei pääsääntöisesti ole www.turkuamk.fi

 7. Yleinen hakukelpoisuus AMK-opintoihin Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung tai European Baccalaureate -tutkinto Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mm. insinööri) Vähintään 120 ov laajuinen ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto Vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot  Ammattitutkinto* Erikoisammattitutkinto* Ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin* * Jos haet ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla, toimita vaadittavat liitteet määräaikana, katso kunkin alan tarkemmat valintaperusteet. www.turkuamk.fi

 8. Hakukelpoisuus vastaavalle alalle: Hakukelpoisuus vastaavalle alalle: 120 ov suppeampi ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto kolmea vuotta suppeammat yhdistelmäopinnot Avoimen AMK:n opinnot: vähintään 60 op koulutusohjelmaan soveltuvia AMK voi käyttää erikoistapausvalintaa (hakukelpoinen tutkinto ilman numeroarviointia) tai ns. harkinnanvaraista valintaa (ei hakukelpoista tutkintoa, mutta hakijalla riittävät tiedot ja taidot). Käyttäessäsi erikoistapausvalintaa, harkinnanvaraista valintaa tai hakiessasi näyttötutkinnolla, ota aina yhteys 1. hakutoiveen AMK:n hakutoimistoon. Jos olet epävarma hakukelpoisuudestasi,ota yhteyttä AMK:n hakutoimistoon. http://www.turkuamk.fi/public/default.aspx?contentid=214002&nodeid=16998 www.turkuamk.fi

 9. Aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT) • Oppimista syntyy erilaisissa tilanteissa, sekä muodollisessa koulutuksessa että työelämässä ja arkioppimisena. • Opiskelija voi esittää ahotointia, kun hän kokee osaavansa koulutusohjelman opetussuunnitelman opintojaksoissa kuvatun osaamisen. • Aikaisemmalla osaamisella voidaan joko korvata opintoja tai osaaminen voidaan sisällyttää tutkinnon osaksi. • Opiskelija voi hakea aiempien opintojen ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista heti tutkintoon johtavien opintojen alussa.

 10. Avoin AMK • Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella AMK-tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja • et saa tutkintoa, mutta saa todistuksen opinnoista • voit päivittää osaamistasi • tai opiskella etukäteen AMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja • Mikäli haluat suorittaa avoimen AMK –opintojen jälkeen AMK tutkinnon, tulee sinun hakeutua AMK:n tutkinto-opiskelijaksi. • Kun sinut valitaan ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi, voit hakea hyväksilukua avoimessa AMK:ssa suorittamillesi opinnoille. • Näin varsinainen tutkinto-opiskeluaikasi lyhenee

 11. Avoin AMK • Opiskelijaksi voi hakeutua jokainen ikään ja pohjakoulutukseen katsomatta.  • 10 € / opintopiste tai lukuvuosimaksu 250 € • työttömän henkilön kannattaa tarkistaa TE-toimistosta, paljonko voi suorittaa opintoja avoimen AMK:n kautta • avoinamk@turkuamk.fi

 12. Täydennyskoulutus ja työelämän kehittäminen Turun ammattikorkeakoulu järjestää ja organisoi myös täydennyskoulutusta, joka on suunnattu työelämän asiantuntijoille. Täydennyskoulutus reagoi nopeasti yritysmaailman ja työelämän koulutus- ja kehittämishaasteisiin.

 13. Täydennyskoulutus ja työelämän kehittäminen Täydennyskoulutusta voidaan järjestää monella tavalla ammatilliset erikoistumisopinnot • työvoimakoulutus • intensiivivalmennukset seminaarit • työyhteisöjen kehittäminen korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

 14. Täydennyskoulutus työvoimakoulutuksena - työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on sopiva koulutus ja työkokemus taustalla • tavoitteena opiskelijoiden työllistyminen sekä yritysten / organisaatioiden kehittäminen • Opiskelijalle maksuton • Rahoitus ELY-keskuksen kautta • Osallistujat oikeutettuja työvoimakoulutuksen aikaisiin koulutustukiin tai oma kassa tai muu järjestely www.turkuamk.fi

 15. Haussa nyt Game Developer Trainee Programme Pelinkehittäjä (ohjelmoijat ja graafikot)17.2. - 19.9.2014

 16. Game Developer Trainee Programme Pelinkehittäjä -koulutus työvoimakoulutus 15 opiskelijaa sekä graafikoita että ohjelmoijia suomenkielinen - Lisätietoja: hakumenettely: www.mol.fi www.turkugamedev.fi

 17. Alkavia työvoimakoulutuksia • Mahdollisesti alkamassainsinööritaustaisille osaamisen päivittämiseen liittyvä Modern Engineering -koulutus vuonna 2014 • seuraa www.mol.fi • sekä Turun AMK:n täydennyskoulutuksen nettisivuja • lisätietoja myös täydennyskoulutuspäällikkö Leena Saariselta, leena.saarinen@turkuamk.fi www.turkuamk.fi

 18. YHTEYSTIETOJA www.turkuamk.fi, keskus puh 02 330 000Tutkintoon johtava koulutus- hakutoimisto@turkuamk.fi- Opinto-ohjaaja Janne Ahtinen, janne.ahtinen@turkuamk.fiAvoin AMK: avoinamk@turkuamk.fiTäydennyskoulutus: - Leena Saarinen, täydennyskoulutuspäällikkö, leena.saarinen@turkuamk.fi, puh 050 5985 849

 19. Kiitos mielenkiinnosta!Lisätietoja Turun AMK:n ständillä ETSITÄÄN YHDESSÄ SINULLE SOPIVIA RATKAISUJA