Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Середня загальноосвітня школа № 44 м. Львова Презентація на тему: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Середня загальноосвітня школа № 44 м. Львова Презентація на тему:

Середня загальноосвітня школа № 44 м. Львова Презентація на тему:

285 Views Download Presentation
Download Presentation

Середня загальноосвітня школа № 44 м. Львова Презентація на тему:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Середня загальноосвітня школа № 44 м. Львова Презентація на тему: Причорноморський економічний район Петринка Людмила Василівна

 2. Географічне положення Причорноморського економічного району • Причорноморський економічний район займає південну частину України. До його складу входять АР Крим, Одеська, Миколаївська та Херсонська області. • Площа району – 113 тис.км² (18,7% площі України)

 3. Причорноморський економічний район має сприятливе економіко-географічне положення: • Район має вихід до Чорного та Азовського морів (у цьому полягає своєрідність та унікальність його географічного положення). • Район межує на півночі з Центральним та Подільським економічними районами, на північному сході - з Придніпровським економічним районом. • На заході район має вихід до державного кордону з Молдовою та Румунією, на сході, через Керченську протоку - до Російської Федерації.

 4. Позитивним є також близьке розташування району до основних паливних та металургійних баз України. "Плюсом" є також існування поромних переправ з Болгарією та Грузією. Завдяки приморському положенню району Україна має вихід до багатьох світових ринків. Серед негативних рис ЕГП – досить далеке розташування від західних кордонів України і соціально-економічних районів, що тут розташовані.

 5. Природні умови та ресурси В рельєфі території виділяється Причорноморськанизовина та Гірський Крим. Але загалом переважає хвиляста рівнина, яка поступово знижується на південь, а на Кримському півострові, навпаки, підвищується з наближенням до гірського хребта. На Кримському півострові чітко виділяються три частини: гірський Крим, рівнинний Крим та грядово-хвилястий Керченський півострів. • Гідрографічна мережа району характеризується найменшою щільністю в межах України, хоч тут і протікають такі великі ріки, як Дніпро, Дунай, Дністер та Південний Буг з притоками. Також в межах району розміщена південна частина Каховського водосховища; вздовж узбережжя є великі лимани (Хаджибейський, Дністерський, Бузький), які використовуються для рибопромислу. В степовому Криму багато солоних озер.

 6. Клімат району характеризується кількома типами – від помірно теплого до субтропічного. Причорномор-ська низовина і степовий Крим характеризуються помірно континентальним кліматом з теплим літом (середньомісячні липневі температури +21...23°С) і помірною зимою (середньомісячні січневі температури -1...5°С). Опадів на рівнинах випадає від 330 мм до 450 мм. В Гірському Криму кількість опадів досягає 1200мм. Часто бувають посухи, що супроводжуються суховіями та пиловими бурями, які завдають шкоди сільському господарству. • За агрокліматичним районуванням територія відноситься до дуже посушливої, помірно жаркої зони з м'якою зимою, де є сприятливі умови для вирощування зернових культур, цукрових буряків, соняшника, виноградарства та садівництва на зрошувальних землях.

 7. Багатий і різноманітний ґрунтовий покрив району. У північно-західній частині поширені опідзолені чорноземи. У решті частини степової зони поширені малогумусні чорноземи і темно-каштанові слабосолонцюваті ґрунти. В долинах Дунаю та Дніпра переважають лучно-болотні та мулувато-болотні ґрунти. У гірському Кримупоширені бурі лісові, а також місцями гірсько-лучні та коричневі гірські ґрунти. На Південному березі Криму ґрунти червоноземні. • Район знаходиться в межах Причорноморської нафтогазоносної провінції. Серед найбільших родовищ Глібівське, Задорненське, Джанкойське,Стрілківське, Фонтанівське, Оленівське газові (АР Крим), Штормове, Голіцинське (шельф Чорного моря), Східно-Саратське (Одеська область) та Зміївське (шельф Чорного моря) - нафтові. Іншими видами палива район забезпечений недостатньо.

 8. Серед металевих корисних копалин важливе значення мають залізні руди Керченського басейну; його руди містять домішки марганцю, ванадію, фосфору. • У районі зосереджено більше половини державних запасів флюсових вапняків. Основні родовища - Балаклавське, Старокримське. • Причорноморський економічний район добре забезпечений сировиною для будівельної індустрії: є вапняки, глини, каолін, вулканічний туф. • Велике значення в районі відіграє ропа та лікувальні грязі озер та лиманів, води яких містять солі натрію, хлору, брому. Серед таких: озера Сиваш, Лакське, Куяльницький і Хаджибейський лимани.

 9. Населення • У Причорноморському економічному районі проживає 6,8 млн. осіб (14,3 % населення України). • Пересічна щільність населення - 60 осіб/км², що є меншим від середнього показника по Україні. • Характерні низькі темпи природного приросту населення. Зниження цих темпів спостерігається з середини 70-х рр. XX ст. • Природний приріст від'ємний (- 6,5 ‰). Однією з головних причин скорочення кількості населення є досить висока частка людей старшого віку (22 %). • Причорноморський район належить до багатонаціональних. Частка українців складає 52,5 %, росіян - 37 %, кримських татар - 3 %; також проживають болгари, євреї, гагаузи, молдавани, білоруси, караїми та ін. • Частка міського населення району становить 64 %. Найбільші міста - Одеса, Керч, Євпаторія, Миколаїв, Севастополь, Херсон і Сімферополь.

 10. Господарство Причорноморського району • В загальнодержавному поділі праці Причорноморський економічний район спеціалізується на випуску продукції машинобудування (судна, верстати, преси, сільськогосподарські машини), хімічної промисловості (бром, лак, кальцинована сода, діоксид титану), виробництві продукції сільського господарства (зернові, соняшник, овочі, фрукти, виноград, вовна) та харчової промисловості (плодоовочеві консерви, виноградні вина, шампанське, коньяк, ефірна олія, тютюнові вироби), рибної та легкої (бавовняні, вовняні тканини) промисловості, на курортно-рекреаційному господарстві.

 11. Промисловість • Ключовим в районі є машинобудівний комплекс. Його профіль становить випуск велико- і малотоннажних суден, потужних земснарядів, електродвигунів,ковальсько-пресового устатку-вання, плавучих кранів, доків, металорізальних верстатів, кукурудзозбиральних комбайнів, тракторних плугів, устаткування для харчової промисловості, важких кранів, будівельно-шляхових машин, телевізорів і електротехніки, поліграфічних машин. • Суднобудування зосереджено в Миколаєві та Херсоні, судноремонт - в Одесі, Іллічівську, Ізмаїлі, Кілії, Херсоні. • Верстатобудування розвинене в Одесі. • Енергетичне та електротехнічне машинобудування розвивається у Новій Каховці, Первомайську, Одесі, Сімферополі, Херсоні.

 12. Приладобудування і виробництво інструментів зосереджені у великих містах - Одесі, Миколаєві. • Сільськогосподарське машинобудування району спеціалізується на виробництві кукурудзо-збиральних комбайнів (Херсон), тракторних плугів (Одеса), іригаційного устаткування (Джанкой). • На основі ропи із Сиваша, солоних озер на заході Криму та довізної сировини (нафта, сірчаний колчедан, апатит, ільменіт), розвивається хімічна промисловість. • Серед основних підприємств хімічної промисловості – бромне виробництво у Красноперекопську, хімкомбінат у м. Саки, суперфосфатний, азотно-туковий, хіміко-фармацевтичний, лакофарбовий заводи в Одесі. порт на азовському мор і

 13. Металургійний комплекс представлений в районі первинною сировинною ланкою. Ведеться видобуток у Керченському залізорудному басейні Камиш-Бурунським залізорудним комбінатом, для збагачення сировина відправляється у Маріуполь. В Миколаєві працює глиноземний завод, що дає сировину для потреб Запорізького алюмінієвого комбінату. • Паливно-енергетичний комплекс. На місцевих гідроресурсах працює Каховська ГЕС на Дніпрі. Основна частка електроенергії виробляється на ТЕС і ТЕЦ (Сімферопольська, Камиш-Бурунська, Сева-стопольська, Одеська. Миколаївська, Херсонська). Працює Південноукраїнська АЕС. • Паливна промисловість має значні перспективи у зв'язку з ростом видобутку нафти та газу у Причорномор'ї, початком функціонування нафтопроводу Одеса - Броди та Одеським нафтотерміналом.

 14. Значну роль в промисловому комплексі району відіграє легка промисловість, передусім текстильна, трикотажна, швейна, шкіряно-взуттєва та хутрова. • Текстильна та трикотажна промисловість представлена Херсонським бавовняним комбінатом, Севастопольською фабрикою спортивних трико-тажних виробів, Одеською джутовою фабрикою, швейним об'єднанням "Евіс" (Миколаїв) та ін. • Взуттєва промисловість розвинута в Одесі, Миколаєві, Сімферополі. • Значні потужності для виробництва парфумерно-косметичної промисловості має АТ "Червоні вітрила" (Миколаїв).

 15. Сільське господарство • Причорноморський район є житницею України. Площі, зайняті зерновими культурами (озимою пшеницею і кукурудзою), займають майже половину від посівних площ району. • Серед технічних культур провідне місце займають соняшник, ефіроолійні (коріандр, троянда, лаванда, шавлія та ін.), тютюн, цукрові буряки. Міжрайонне значення мають овоче-баштанні культури (томати, перець солодкий, баклажани, кабачки, кавуни і дині). Овочівництво активно розвивається навколо великих центрів консервної промисловості (Херсона та Ізмаїла) і на південному заході Криму. Баштанні продовольчі культури культивують повсюдно в межах району. Славиться район садами та виноградниками. Садівництво поширене на всій території району, але особливо в АР Крим. У насадженнях домінують абрикоси, персики, черешня, вишня, слива, яблуня, груша, грецький горіх, мигдаль.

 16. Основні галузі тваринництва - скотарство молочно-м'ясного і м'ясо-молочного напрямку, свинарство, вівчарство, птахівництво, бджільництво і шовківництво. Район є найважливішим в Україні за виробництвом тонкорунної вовни. • На потужній сільськогосподарській базі активно розвивається харчова промисловість. Особливе значення мають виноробна, рибна, плодо-овочеконсервна, м'ясна, молочна, олійно-жирова промисловість. • Виноробна промисловість - одна з найбільш розвинутих галузей харчової промисловості району. На неї припадає 90 % загальнодержавного виробництва вин. Тут щорічно виробляється до 40 млн. декалітрів виноградного вина, 300 тис. декалітрів коньяку та 3 млн. пляшок шампанського. У південноузбережному та передгірних районах Криму, а також у Придніпров'ї та південно-західній частині Одеської області сформувався Південний виноградно-виноробний район

 17. Район займає перше місце за виробництвом плодоовочевих консервів серед економічних районів України. Найбільші плодоовочеконсервні комбінати розміщені в Херсоні, Ізмаїлі, Одесі та Сімферополі. Тютюново-ферментаційна промисло-вість діє в Ялті, Феодосії, Сімферополі; ефіроолійна - у Сімферополі, Алушті, Судаку; олійно-жирова - в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Вознесенську; цукрова - Котовську, Одесі. • У Причорноморському економічному районі найбільший в країні рибопереробний комплекс, який використовує ресурси Азово-Чорноморського басейну. Найбільші центри рибної промисловості - Одеса, Керч, Севастополь, Білгород-Дністровський. • Найбільші підприємства м'ясної промисловості зосереджені переважно у великих містах - Одесі, Миколаєві, Херсоні, Сімферополі, Севастополі та ін. Підприємства маслоробної, молочної і сироварної промисловості розташовані в районах розвинутого молочного скотарства та у великих містах.

 18. Транспортний комплексохоплює всі види транспорту. Винятково важливу міждержавну роль відіграє морський транспорт, що дозволяє району і Україні загалом підтримувати контакти зі 172 країнами світу. Найбільшими портами є Іллічівськ, Южний, Одеса, Херсон, Миколаїв. Для раціоналізації перевезень збудована поромна переправа Іллічівськ - Варна. Діє також залізничний паром через Керченську протоку.

 19. Добре розвинений річковий транспорт на Дніпрі, Дунаї та Південному Бузі. Головні порти - Херсон, Нова Каховка, Ізмаїл, Кілія. Вищезгадані порти об'єднуються в Чорноморське, Азовське та Українсько-Дунайське пароплавства. Придунайське розташування району дає змогу підтримувати дешеве річкове сполучення з багатьма європейськими країнами (Румунією, Болгарією, Угорщиною, Югославією, Словаччиною та ін.). • Серед сухопутних видів транспорту виділяється залізничний. Основні залізничні магістралі: Одеса - Київ, Миколаїв - Знам'янка - Харків, Херсон - Дніпропетровськ, Севастополь - Сімферополь - Харків, Одеса - Львів, Одеса - Миколаїв - Херсон - Джанкой - Керч.

 20. Причорноморський район має потужний рекреаційний комплекс, що складається з курортного господарства, туризму і сфери відпочинку. На території району нараховується понад 300 санаторіїв та 250 пансіонатів і будинків відпочинку, найбільші - на півдні Криму та в Одеській області. Найбільш відомі кліматичні курорти Південного узбережжя Криму – Ялта, Гурзуф, Алушта.

 21. Проблеми Причорноморського району Проблеми екології, як наслідок забруднення довкілля промисловими, сільськогосподар-ськими та побутовими відходами. Проблеми раціонального використання води. Проблема розміщення великих військово-повітряних і морських баз у курортних містах. Соціальні проблеми депортованих народів Причорномор’я. Видобуток нафти на шельфі Чорного моря і водночас охорона рекреаційних ресурсів.