1 / 25

KUBA

KUBA. Politická mapa. Všeobecné údaje. Štátne zriadenie : republika - „República de Cuba“ Forma vlády : komunistický štát Prezident : Fidel Castro Hlavné mesto : Havanna (2 241 000 obyv.) Rozloha : 114 525 km štvorcových Úradný jazyk : španielčina mena : peso (1 kubánske peso)

mallorie
Download Presentation

KUBA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KUBA

 2. Politická mapa

 3. Všeobecné údaje • Štátne zriadenie: republika - „República de Cuba“ • Forma vlády: komunistický štát • Prezident: Fidel Castro • Hlavné mesto: Havanna (2 241 000 obyv.) • Rozloha: 114 525 km štvorcových • Úradný jazyk: španielčina mena:peso (1 kubánske peso) • Počet obyv.: 11 263 429 • Hustota zaľudnenia: 98 obyv./km štvorcových • Priemerná dĺžka života: 76 rokov • Nezamestnanosť: 1.9%

 4. Kuba ako... • akoperla Antíl, ostrov žiarivej tropickej zelene, miešaných nápojov, preslávených cigár a krásnych žien. Pláž všetkých pláží Varadero s iskrivo žiarivým pieskom, rázovitej koloniálnej štvrti Havana, povestná flotila amerických vozov z 50-tych rokov na kubánskych cestách. Pohárik daikiri, nebeská chuť cigár Cohiba, vyhlásený rum. • ako ostrov obmývaný z jednej strany Atlantickým oceánom s údajne najkrajšou plážou sveta Varadero a z druhej Karibským morom, vytvárajúcim nádherné tmavomodré lagúny. • ako prvá socialistická krajina na západnej pologuli s najdlhšie vládnucim diktátorom Fidelom Castrom, ktorý je osobitným fenoménom. • ako krajina, kde žijú rôzne rasy - černosi, mulati, mestici, bieli, ako dôsledok koloniálneho osídlenia a splynutia s domorodým obyvateľstvom.

 5. Poloha a rozloha • Kuba je ostrovný štát, ktorý má významnú geografickú polohu a ovláda značnú časť amerického stredomoria . Ostrov je zo západu obklopený Mexickým zálivom, zo severu Sargasovým a z juhu Karibským morom. Kubánska republika sa rozprestiera na viac ako 1600 ostrovoch, z ktorých najväčší je ostrov Kuba, ktorý je často nazývaný Perlou Karibiku. Kuba je najsevernejším z ostrovov Veľkých Antíl, kam patrí spolu s Haiti, Jamajkou, a Portorikom. Ostrov Kuba má podlhovastý tvar s dĺžkou 1225 km. Kubánske pobrežie je veľmi členité, ploché a miestami močaristé. Juhovýchodná časť, ktorú obrubujú pohoria je strmá. • Od juhu na východ sa ťahá najkompaktnejšie pohorie Sierra Maestra. Má dĺžku 240 km a priemernú výšku 1500 m. Člení sa na početné horské systémy. Najväčšiu výšku dosahuje v Pico Torguino a to 1 994 m. Od západného pobrežia po strednú časť provincie Oriente sa rozpiestierajú rozsiahle nížiny vo výške 200 až 300 m n.m.V západnej časti ostrova sa vyskytujú len ojedinelé vrchy, ktoré sa stupňovito dvíhajú z mora. Ide o terasovité územie Vuelta Abajo a pahorkatinu Vuelta Arriba. Väčšina pobrežia Kuby je plochá a obklopená početnými ostrovmi a koralovými útesmi, okrem južného pobrežia , ktoré strmo spadá do mora.

 6. Klíma • Kuba so svojím umierneným tropickým podnebím a s príjemnými teplými teplotami počas celého roka je cieľom mnohých dovolenkárov. To,že Kuba je ostrovný štát zohráva dôležitý faktor v charaktere tunajšieho podnebia. Ovplyvňuje ho množstvo faktorov ako je napríklad geografická poloha, vzdušné a morské prúdy, vzdialenosť ostrova od pevniny a veľa iných. • Podnebie Kuby je tropické, pasátové, s presne vymedzením obdobím dažďov. • Priemerná teplota najteplejšieho mesiaca v roku t.j. júl je 27°C a teplota najchladnejšieho mesiaca t.j. január je 23°C. Teplotné minimá sa pohybujú pod 5°C a maximá dosahujú 40°C. • Najsuchší mesiac je február. Ročný priemerný počet zrážok je 1300mm. • Jeden z najznámejších hurikánov je Lilly. Prichádzajú pravidelne z Karibského mora, alebo vznikajú na prehriatej hladine blízkeho Atlantiku. Niekedy hurikán zasiahne more, ktoré sa rozbúri a veľké vlny spôsobujú veľké straty. • Sú tu len dve ročné obdobia: horúce leto s prudkými dažďami od mája do októbra a suchá zima. Najlepší čas na cestovanie je od decembra do marca.

 7. Vodstvo • Riečna sieť je pomerne hustá. Rieky sú málo vodnaté a krátke. Pre nedostatok lesného porastu voda rýchlo uniká do morí. • Významné rieky: Toa, Cuayaguateje, Ondo, San Diego, Los Palacios, Bacanahua,San Cristóbal, Sagua la Grande, Sagua la Chica, Caunao, Arimao, Saca, Jatibonico del Norte, Jatibonico del Sur,Rio Maximo. • Najvýnamnejšia spomedzi riek je Rio Cuato, ktorá pramení v pohorí Sierra Maestra. V krasových oblastiach sa vyskytujú miznúce sa podzemné rieky. Rieky sú krátke a v priebehu roka výrazne menia svoju veľkosť, preto nemôžu byť využité na výrobu elektrickej energie čo spôsobuje Kube značné problémy. • Jazerá na Kube skoro nie sú. Nachádza sa ich tu len niekoľko a sú malé. Za najväčšie sa pokladá Ariguanabo , ktoré vzniklo spojením niekoľko menších jazier.

 8. Flóra a fauna • Na Kube sa nachádzajú všetky významné skupiny rastlinstva. Dokonca tu môžeme nájsť aj exotické rastliny. Na Kube sú zastúpené tri veľké rastlinné skupiny: lesy, savany a púšte. Približne 25% územia ostrova pokrývajú píniové a mahagónové lesy a zvyšok ostrova pokrývajú rozsiahle trstinové a tabakové plantáže. V okolí rozsiahlych trstinových polí rastie typický kubánsky strom palma kráľovská, papája, agáty a tzv. sejby. Na piesočnatých savanách má rastlinstvo polopúštny charakter. Rozšírená je hlavne tráva a rôzne druhy paliem (savanná palma, biela a tmavá palma). Vyskytuje sa tu taktiež savanná borovica, topoľ, dub, kubánska borovica a iné. • Na ostrove nežije príliš mnoho druhov živočíchov.Výnimkou sú vtáky, tých tu žije až niekoľko druhov(napr.supy,divé moriaky,pinky,čajky,papagáje aj netopiere).Žijú tu tiež korytnačky, kajmany a druhy štrkáčov, ktoré môžu dosiahnuť dĺžku až 3,7 metra.Sú tu mnohé druhy hmyzu,najviac škodlivé sú špeciálne druhy komárov,ktoré prenášajú maláriu.V moriach nechýbajú kraby,žraloky,úhory a i.

 9. Poľnohospodárstvo • Najdôležitejším sektorom na Kube je poľnohospodárstvo, pretože viac ako 50% plochy republiky sa dá využiť na tieto účely. • Poľnohospodárstvo sa sústreďuje na pestovanie cukrovej trstiny.Cukor teda tvorí 75 - 85% kubánskeho exportu.Kuba je tretím najväčším svetovým pestovateľom cukrovej trstiny. • Pred tabak, kedysi druhý exportný produkt, sa dostali citrusové plody. Kuba však ročne vyvezie približne 100 miliónov cigár. Pestovaním ryže a rozšírením chovu dobytka na mäso i mlieko sa Kuba snaží znížiť závislosť na dovážaných potravinách. Iné plodiny pestované na Kube sú banány, ryža, zemiaky a bôby. • Okrem rastlinnej výroby je ďalším najvýznamnejším odvetím poľnohospodárstva živočíšna výroba. Najdôležitejší je chov dobytka, ale aj hydiny a ošípaných.

 10. Priemysel • Priemysel Kuby je hlavne orientovaný na spracovanie cukrovej trstiny.Zvyšky spracovanej cukrovej trstiny sa využívajú na výrobu papiera a hnojív.Významné je aj spracovanie kakaa, kávy, južných plodín a iných poľnohospodárskych produktov, taktiež výroba rumu, kože, mydla, parfumov a piva. • Popri potravinárskom priemysle a výrobe tabaku a rumu je veľmi dôležitý textilný, strojárenský a chemický priemysel. Chemický priemysel vyrába prevažne hnojivá a umelé vlákna. V strojárenskom priemysle je hlavne rozvinutá výroba poľnohospodárskych strojov. Nájdeme tu aj stavebnícky priemysel, v ktorom je významnejšia iba výroba cementu. Po revolúcii sa rozvinul aj farmaceutický priemysel. V súčasnosti 90% liekov na Kube sú domácej výroby. Kuba patrí k piatim vedúcim krajinám v odvetví biotechnológii. Vyrábajú si tu jedinečný liek proti zápalu mozgových blán. • Kuba má mnoho nerastných surovín. Medzi najdôležitejšie patrí nikel, medená ruda, chróm, kobalt, soľ, ropa, mangán, zemný plyn. Patrí sem aj cín, kaolín, železo, olovo, zinok, antimón, wolfrám a cementárenské suroviny.Kuba má štvrté najväčšie zásoby niklu na svete a nikel je tiež aj druhým najdôležitejším exportným produktom.

 11. Obyvateľstvo • K pôvodným obyvateľom počas kolonizovania Ameriky pribudli Španieli. Neskôr sem prišli africkí černosi, ktorý sem boli privezení ako otroci. Prisťahovalci prichádzali aj z Haiti a Jamajky. Prisťahovalci prichádzali aj z Európy, a to najmä z Poľska, Talianska, Francúzska a Nemecka. Počas prvej a druhej svetovej vojny sem prichádzali ďalší prisťahovalci a to prevažne Židia. Dá sa teda povedať, že dnešné obyvateľstvo Kuby tvoria obyvatelia štyroch kontinentov. Pred príchodom španielskych dobyvateľov žilo na Kube približne 200 000 Indiánov. • Podľa etnického zloženia by sme mohli obyvateľstvo rozdeliť na tri väčšie skupiny Najpočetnejšou sú mulati (51%), za nimi nasledujú obyvatelia európskeho (37%) a afrického pôvodu(11%). • bez vyznania(56%) • rímokatolíci (39%) • evanjelici (3,3%) • africko-kubánske sekty(1,7%)

 12. Doprava • Cestná: Najznámejšou cestou je diaľnica Carretera Central. Jazdí sa v pravom pruhu. Autobusová doprava je lacná a spoľahlivá. Preprava taxíkmi je veľmi lacná. Pretože je na Kube dobre udržiavaná cestná sieť, cestná doprava je jednou z najlepších foriem prepravy po ostrove. Obľúbené je aj prenajímanie bicyklov. • Železničná: Železničná sieť je dlhá 4 667 kilometrov. Železničná doprava však slúži hlavne pre nákladnú dopravu. • Letecká: Medzinárodné letiská sa nachádzajú v Havane, Camaguey, Santiagu de Cuba a v Vaderatu. Letecká spoločnosť Empresa Cubana de Aviación spravuje nielen národné, ale aj medzinárodné letecké linky. • Námorná: Na Kube je vyše 30 námorných prístavov. Najväčšie prístavy sa nachádzajú v Havane, Cárdenas, Bahía Honda, Matanaz a Neuvitas na severnom pobreží a Guantánmo, Santiago de Cuba, Cienfuegos a Trinidad na južnom pobreží.

 13. Cestovný ruch • Na Kube nájdeme možno najkrajšiu pláž sveta Varadero. Toto mestečko je najväčším dovolenkovým strediskom na Kube. Viac ako 20 km jemného bieleho piesku, s azúrovo modrým morom sa tiahne pozdĺž tohto pobrežia. Niekoľko metrov vysoké kokosové palmy robia tento slnečný raj perfektným a poskytujú ideálne predpoklady k oddychovému kúpeľnému pobytu.

 14. Havana... • Historické centrum hlavného mesta KubyHavanabolo prehlásené za jednu z pamiatok svetového kultúrneho dedičstva pod ochranou UNESCO. Pri prechádzke uličkami stredovekého centra s jeho palácmi, kostolmi a námestiami nás uchváti ich nádhera. Na čaro starej Havany nadviazali novšie časti mesta s významnými stavbami.

 15. Matanzas... • Matanzas, je mesto, ktoré sa nazýva aj “Kubánske Atény“ kvôli množstvu významných stavieb: divadlo Sauto, perla architektúry 19.st., budovy okolo Námestia Plaza de la Vígia, “rákosový palác“ PalaciodeJunco, budova Farmaceutického múzea.Jaskyňa CeuvasdeBellamar je prírodnou zvláštnosťou nielen podľa rozmerov, ale aj krasovými formáciami.

 16. Pinardel Rio... • Pinardel Rio je to oblasť známa pestovaním svetoznámeho tabaku. Môžeme tu navštíviť výrobne cigár. Turisti majú možnosť vidieť zachovalé koloniálne roľnícke usadlosti a v oblasti ValledeVinales tiež pozostatky pôvodných indiánskych predkolumbovských kultúr.

 17. Kubánska kultúra • Ku kultúre Kuby neodmysliteľne patrí hudba a tanec. Všetky veľké tance Latinskej Ameriky majú korene práve tu. Množstvo rytmických tancov priniesli práve africký otroci. Medzi najznámejšie tance patria Con Cubano, Bolero, Rumba, Cha Cha a samozrejme Salsa. • Hudbu nepočúvajú, ale preciťujú, salsu netancujú, ale prežívajú - a nerobia to telom ale srdcom. A takáto je aj kubánska salsa, je to reč tela, s ktorou sa môžete dorozumieť na celom svete! • Aj literatúra má dôležitú úlohu, pretože nám približuje karibskú mentalitu. Každý týždeň sa stretávajú priaznivci literatúry v tunajších kultúrnych domoch aby predniesli svoje diela, , alebo diela iných spisovateľov, a potom o nich diskutujú. • Konajú sa tu rôzne umelecké podujatia ako je festival baletu, umelecké prehliadky plastického umenia, festivaly latinskoamerickej hudby a filmu. Každoročne sa v decembri v Havane koná „Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

 18. Jedlo • Typická kubánska kuchyňa spája indické, africké a španielske prvky. Základom je ryža, fazuľa a zeleninové banány, ďalej sa používa maniok, sladké zemiaky a tekvica. Kuracie a bravčové mäso je rozšírenejšie ako hovädzie. • Z nápojov okrem čerstvých ovocných štiav a piva vedie kubánsky národný nápoj - rum, v rôznej kvalite, čistý, alebo v kokteiloch. Veľmi známi je aj typický kubánsky kokteil Cuba Libre. Tento nápoj dostaneme zamiešaním Bacardi s Coca–Colou.

 19. Kuba - hrozba ľudstva? • * Kuba väzní a mučí stovky ľudí, bez rozsudku. Stačí sa ísť pozrieť do Guantánama O iných tajných väzniciach a mučení väzňov netreba ani hovoriť – svetovej verejnosti je to dostatočne známe. • * Na Kube ľudia hladujú a od hladu zomierajú. Viď posledný prípad Orlanda ZapatuAby sa to nestalo chráneným disidentom, treba ich pozývať na recepcie jednotlivých demokratických štátov. • * Kuba ročne vyškolí počas krátkodobých (1 – 2 týždňových plážových kurzov ) vyše 2 milióny teroristov, ktorí po návrate domov aktivizujú svojich občanov na boj proti zámerom demokratických síl. • * Stav zdravotníctva ? Stále viac a viac storočných ľudí musí zažívať svoj ťažký osud života na Kube (napr. musí ráno cvičiť). Až 4.8%o novorodencov zomiera už v 1.roku života. • * Školstvo ? Mladí ľudia sa musia vzdelávať. Už cca 1 milión ľudí má vysokoškolské vzdelanie. Kde je ich ľudské právo oddychovať na pláži ? Žiaci a študenti sú donútení nosiť uniformy a to dokonca podľa druhu školy. • * Desaťtisíce lekárov a zdravotníckeho personálu sú „vyhnaní“ z Kuby do nehostinných oblastí viacerých než 100 štátov Lat. Ameriky, Ázie a Afriky, kde musia za ťažkých podmienok ošetrovať chudobné a zbedačené obyvateľstvo. Viď naposledy dokonca aj Haití. • * Desaťtisíce učiteľov obdobným spôsobom sú „vyháňaní“ do nehostinných častí sveta, aby cestou alfabetizácie rozširovali vo svete komunistickú propagandu – a div sa svete - OSN ich za to ešte aj pochváli.

 20. Prílohy

 21. Mesto TRINIDAD

 22. Mesto HAVANA

 23. Pláž pri karibskom mori Santiago deCuba

 24. ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

More Related