slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Francas Komarovskis VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Francas Komarovskis VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas - - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Francas Komarovskis VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas - valstybinis maisto produktų inspektorius Šviežių vaisių ir daržovių kontrolė Vilnius, VMVT 2012 rugsėjo 20 d. Teisinė bazė. Reglamentas /1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Francas Komarovskis VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas -' - malloren-rasmussen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Francas Komarovskis
 • VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas -
 • valstybinis maisto produktų inspektorius
 • Šviežių vaisių ir daržovių kontrolė
 • Vilnius, VMVT
 • 2012 rugsėjo 20 d.
teisin baz reglamentas 1
Teisinė bazė. Reglamentas/1
 • 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr.1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL 2011 L 157, p.1).
teisin baz m sakymas 2
Teisinė bazė. ŽŪM įsakymas/2
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 3D-858 „Dėl importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 143-6732).
teisin baz sakymai 3
Teisinė bazė. Įsakymai/3
 • Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM direktoriaus ir Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. A1-123/B1-368 „Dėl mato didžiais išreiškiamų šviežių vaisių ir daržovių kokybinių rodiklių vertinimo metodikos patvirtinimo“(dydžio pagal skersmenį arba svorį matavimo tvarka, paviršaus pažeidimų matavimas, sulčių kiekio šviežiuose citrusiniuose vaisiuose nustatymas, cukraus kiekio vaisių sultyse nustatymas).
specialieji prekybos standartai 1
Specialieji prekybos standartai /1
 • Specialieji prekybos standartai taikomi tik šiems vaisiams:
 • Citrusiniams vaisiams
 • Kiviams
 • Persikams ir nektarinams
 • Kriaušėms ir obuoliams
 • Braškėms ir žemuogėms
 • Valgomosioms vynuogėms
specialieji prekybos standartai 2
Specialieji prekybos standartai /2
 • Specialieji prekybos standartai taikomi tik šioms daržovėms:
 • Salotoms, garbanotosioms ir plačialapėms
 • trūkažolėms, išskyrus salotines trūkažolės
 • Saldžiosioms paprikoms
 • Pomidorams
 • Maistinėms bulvėms
bendrieji reikalavimai vaisiams ir dar ov ms
Bendrieji reikalavimai vaisiams ir daržovėms
 • Visi kiti švieži vaisiai ir daržovės, kuriems netaikomi specialieji prekybos standartai, turi būti parduodami tik sveiki, nesugedę ir tinkamos prekinės kokybės, privaloma nurodyti kilmės šalį
vaisi dar ovi mi iniai
Vaisių, daržovių mišiniai
 • Leidžiama parduoti įvairių rūšių vaisių ir daržovių mišinius pakuotėse, kurių grynasis svoris yra 5 kg ar mažiau, bet produktai turi būti vienodos kokybės ir kiekvienas toks produktas turi atitikti specialius prekybos standartus, o jeigu jie netaikomi – tai turi atitikti bendrąjį prekybos standartą. Pakuotė turi būti tinkamai paženklinta.
netaikomi prekybos standartai 1
Netaikomi prekybos standartai/1
 • Prekybos standartai netaikomi šiems šviežiems vaisiams ir daržovėms:
 • Apipjaustytiems, perpjautiems ar kitaip apdorotiems patiekalų gamybai.
 • Skirtiems perdirbti pramoniniu būdu, prekiautojui turint sutartį su perdirbėju, arba pašarams ir kitoms ne maisto reikmėms, kai yra atitinkamai paženklinti.
 • LR užaugintiems ir vežamiems į prekinio paruošimo vietą arba laikinąją sandėliavimo vietą.
netaikomi prekybos standartai 2
Netaikomi prekybos standartai/2
 • Nereikalaujama, kad prekybos standartus atitiktų produktai, jeigu yra aiškiai užrašyta:
 • “skirta perdirbti”
 • “skirti pašarams” ar kita panaši frazė
vaisi dar ovi kontrol s naujienos
VAISIŲ, DARŽOVIŲ KONTROLĖS NAUJIENOS
 • Pakeitimai:
 • Prekybos standartai netaikomi LR išaugintiems vaisiams ir daržovėms, kuriuos gamintojams skirtose turgavietėse arba jų dalyse tiesiogiai galutiniam vartotojui to vartotojo asmeninėms reikmėms parduoda sodininkai ir ūkininkai, turintys atitinkamus dokumentus - (sodininkai - sodininkų bendrijos nario pažymėjimą; ūkininkai – ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdos įregistravimo pažymėjimą ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro įrašą apie ūkio ekonomines veiklas.
vaisi dar ovi transportavimo reikalavimai
VAISIŲ, DARŽOVIŲ TRANSPORTAVIMO REIKALAVIMAI
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 3D-858, 22 punktas numato, kad
 • šviežiems vaisiams ir daržovėms gabenti naudojami transporto priemonės turi būti:
 • - sandarios;
 • - uždaros arba dengtos;
 • - sausos ir švarios.
 • Vežant tolimesniais atstumais (per 100 km), transporto priemonės turi būti izoterminės su temperatūros valdymo įrenginių.
 • Kitos prekės gali būti gabenamos tapačia transporto priemone su šviežiais vaisiais ir daržovėmis tik tuomet, kai jos sukrautos kitame krovinių skyriuje arba tame pačiame krovinių skyriuje už ištisinės pertvaros.
atitikties tikrinimo tvarka
Atitikties tikrinimo tvarka
 • Visi šviežių vaisių ir daržovių atitikties nustatytiems prekybos standartams tikrinimų duomenys turi būti registruojami IS „Vaiskoris “ duomenų bazėje (ŽŪM. ministro 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr.3D-858 16 punktas).
 • Šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrų dažnumą bei rizikos analizės įvertinimo metodika patvirtinta VMVT direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.B1-823 Kokybės sistemos programa KT-2-2-3 „Valstybinė šviežių vaisių ir daržovių kontrolė mažmeninės prekybos subjektuose“.
nepastebiami pa eidimai
Nepastebiami pažeidimai
 • Patikrinimo metu inspektoriai ne visada informuoja prekybos įmones, kad vaisiams, daržovėms, kuriems taikomas bendrasis standartas, nereikia nenurodyti kokybės klasės.
 • Parduodami kivių vaisiai dvigubi ar keliagubi (neleistina).
 • Vaisių daržovių prinokimo lygis (turi būti pakankamai subrendę ir prinokę).
maisto produktai tirti pagal steb senos program 2012 m neatitik saugos reikalavim 01 08 m n
Maisto produktai, tirti pagal stebėsenos programą 2012 m., neatitikę saugos reikalavimų (01- 08 mėn)
i vados ir pasi lymai
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
 • 2012 m. liginant su 2011m. dvigubai sumažėjo vartotojų skundų dėl vaisių daržovių kokybės bei saugos.
 • 2012 m.- iš viso 93 skundai – pagristų 30
 • 2011 m.- iš viso 181 skundas – pagristų 73
 • Būtina tobulinti kontrolę dėl ženklinimo pažeidimų mažinimo, ypatingai turguose.
 • Patikrinimo rezultatus pastoviai suvesti į IS „Vaiskoris“.
ad