slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 77

- PowerPoint PPT Presentation


 • 478 Views
 • Uploaded on

MEME BAKIM HEMŞİRELİĞİ Doç. Dr. Özgül Karayurt Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD. Meme kanseri, tüm dünyada kadınlar arasında en sık (% 28) görülen kanser türü olup kanserden ölüm nedenleri arasında ikinci sırada (% 15) yer almaktadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - malissa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
MEME BAKIM HEMŞİRELİĞİ

Doç. Dr. Özgül Karayurt

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD

slide2
Meme kanseri, tüm dünyada kadınlar arasında en sık (% 28) görülen kanser türü olup kanserden ölüm nedenleri arasında ikinci sırada (% 15) yer almaktadır.
 • Dünyada yaklaşık iki buçuk milyon meme kanseri tanısı konulan kadın bulunmaktadır

(ACS, Cancer facts and figures 2010)

kad nlarda y llara g re en s k g r len kanserler ysh t rkiye
Kadınlarda Yıllara göre en sık görülen Kanserler YSH*, Türkiye

37.6

T.CSAĞLIK BAKANLIĞI, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı,Epidemiyoloji ve

Koruma Şube Müdürlüğü)

*Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu

slide4
Meme kanseri,

kadınları

fiziksel,

psikolojik ve

sosyal

açıdan etkileyen karmaşık bir hastalıktır.

 • (Stacey D, DeGrasse C, Johnston L. ONF 2002; 29: 77–84)
slide5
Etkili yönetim, profesyonel ve bütüncül bir yaklaşım gerektirir.
 • Bu nedenle meme kanserli kadınların kapsamlı hemşirelik girişimlerine gereksinimleri vardır

(Cruickshank S, Kennedy C, Lockhart K, Dosser I, Dallas L. Cochrane Database Syst Rev 2008;

CD005634, )

(Eicher MRE, Marquard S, Aebi S. Eur J Cancer 2006; 42:3117-3126)

slide6
Son 20 yıl içinde;

İngiltere,

Avustralya,

Amerika,

İskandinavya,

İrlanda ve Benelüks ülkelerinde

meme bakım hemşireliği kavramı ortaya çıkmıştır.

(Eicher MRE, Marquard S, Eur J Cancer 2006; 42:3117-3126)

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )

slide7
Meme bakım hemşireliği, meme kanseri tanısı konulan kadınlara yarar sağlayan ve başarısını kanıtlamış bir uzmanlıkalanıdır.

(Kadmon I. EONS Newsletter Fall 2006;11-12)

slide9
Avrupa Onkoloji Hemşireliği Birliği (EONS)

Meme bakım hemşireliğini,

meme kanserinden etkilenen insanların, tanı, tedavi ve hastalık sürecindeki fiziksel ve psikososyal durumlarının farkında olmak,

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )

slide10
meme kanserinden etkilenen bireyler ve birinci derece yakınları için bilgi/eğitim vermek,

multidisipliner ekibin bir parçası olmak ve işbirlikçi bakımda anahtar rol oynamak olarak tanımlamıştır.

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )

slide11
İngiltere, ulusal düzeyde özelleşmiş meme bakım hemşiresinin rolünü tanımlayan ilk ülke olmuştur.

Meme bakım hemşireliği için üç düzey belirlemiştir.

meme bak m hem ireli inde
Düzey 1;“meme bakım hemşiresi” (breast care nurse): lisans sonrası meme bakım hemşireliği eğitimi,

Düzey 2;“özelleşmiş klinik hemşiresi” (clinical nurse specialist): meme bakım alanında yüksek lisans eğitimi,

Düzey 3; “danışman hemşireler” (nurse consultants): meme bakım alanında doktora eğitimi alan özelleşmiş klinik hemşireleridir.

(Eicher MRE, Marquard S, Aebi S. Eur J Cancer 2006; 42:3117-3126)

Meme Bakım Hemşireliğinde;
slide13
Avustralya’da Meme Bakım Hemşiresinin Yeterliliği;
 • tanı,
 • tedavi,
 • rehabilitasyon,
 • izlem ve palyatif bakımda bireyin iyilik hali ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip olan,

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )

(Yates P, Evans A, Moore A, Heartfield M, Gibson T, Luxford K. Collegian 2007;14:11-15)

avustralya da meme bak m hem iresinin yeterlili i
Avustralya’da Meme Bakım Hemşiresinin Yeterliliği;
 • meme kanseri olan bireylerin sağlık gereksinimlerini,
 • tercihlerini ve koşullarını en iyi duruma getiren
 • Lisans mezunu (registered nurse)

hemşire olarak tanımlanmıştır.

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )

(Yates P, Evans A, Moore A, Heartfield M, Gibson T, Luxford K. Collegian 2007;14:11-15)

avustralya da meme bak m hem ireleri i in yeterlilik alanlar
Beş anahtar yeterlilik alanı tanımlanmıştır.

Destekleyici bakım,

İşbirlikçi bakım,

Sistematik bakım,

Bilgi sağlama/eğitim ve

Klinik liderlik

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )

(Yates P, Evans A, Moore A, Heartfield M, Gibson T, Luxford K. Collegian 2007;14:11-15)

Avustralya’da meme bakım hemşireleri için yeterlilik alanları;
meme bak m hem iresinin amac
Meme Bakım Hemşiresinin Amacı

Meme kanseri tanısı konulmasından itibaren tedavinin her aşamasında;

 • cerrahi,
 • onkoplastik meme cerrahisi,
 • radyoterapi,
 • kemoterapi,
 • hormonoterapi

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )

meme bak m hem iresinin amac1
Meme kanseri taramasında,

Evde bakımda,

Uzun süreli izlemde ve

Rehabilitasyonda

kadınlara ve ailelerine

bakım,

bilgi ve

destek vermektir.

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )

(Breast Care Nursing News. Royal Collage of Nursing 2007/08; 1-8.)

Meme Bakım Hemşiresinin Amacı
meme bak m hem iresinin rolleri
Meme Bakım Hemşiresinin Rolleri
 • Tanıdan, tedavi ve rehabilitasyona kadar her dönemde bilgi, eğitim ve destek vermek,
 • Meme kanserli kadınların fiziksel ve psikososyal gereksinimlerinin farkında olmak,
 • Cesaretlendirmek,

(Eicher MRE, Marquard S, Aebi S. Eur J Cancer 2006; 42:3117-3126)

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17)

meme bak m hem iresinin rolleri1
Meme Bakım Hemşiresinin Rolleri
 • Kadınlara uygun bakım verebilmek için diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliği halinde çalışmak,
 • Hastaları gereksinimi olan birimlere yönlendirmek,
 • Klinik değerlendirme yapmak,

(Kadmon I. EONS Newsletter Fall 2006;11-12)

(Liebert B, et al, Eur J Cancer Care (Engl) 2003;12:91–97)

meme bak m hem iresinin rolleri2
Meme Bakım Hemşiresinin Rolleri
 • Multidisipliner ekibin bir parçası olmak,
 • Liyezon hemşireliği yapmak,
 • Danışmanlık yapmaktır.

(Assoc ER, Clark CR, Knight C. Centre for Rural and Remote Area Health University of Southern Queensland, 2007)

(Specıalıst Breast Nurse Project Team. The Source National Breast Cancer Centre, Australia 2000)

meme bak m hem iresinin dan manl k alanlar
Meme Bakım HemşiresininDanışmanlık Alanları
 • Meme kanseri tanısının anlamı,
 • Tedavi seçenekleri ve karar verme,
 • Meme kanseri tedavi sürecinde gelişebilecek semptomların önlenmesi, erken tanılanması ve yönetimi,
 • Onkoplastik meme cerrahisi,

(Wolf L. Eur J Oncol Nurs, 2004; 8:315–324)

(Potter S, Barker J, Willoughby L, Perrott E, Cawthorn SJ, Sahu AK. Breast 2007; 16:293-296)

meme bak m hem iresinin dan manl k alanlar1
Meme Bakım HemşiresininDanışmanlık Alanları
 • Ameliyat sırası ve sonrasında meme rekonstrüksiyonu,
 • Evlilik ve cinsellik,
 • Sosyal destek,
 • Meme kanseri tedavisinin aile üyeleri üzerindeki etkisi,

(Assoc ER, Clark CR, Knight C. Centre for Rural and Remote Area Health University of Southern Queensland, 2007)

(EONS Post-basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17)

meme bak m hem iresinin dan manl k alanlar2
Meme Bakım HemşiresininDanışmanlık Alanları
 • Ev ve işi sorumlulukları,
 • İş ve profesyonel yaşam,
 • Mali konular,
 • Sağlık ekibinden beklentiler

hakkında bilgi ve destek sağlamadır

(Wolf L. Eur J Oncol Nurs, 2004; 8:315–324)

(Potter S, Barker J, Willoughby L, Perrott E, Cawthorn SJ, Sahu AK. Breast 2007; 16:293-296)

slide27
Meme kanseri tanı, tadavi ve izlemi;

cerrah, patalog, radyolog,

medikal onlolog, radyasyon onkologu,

meme bakım hemşiresi, psikiyatrist, psikolog, fizyoterapistten ve diğer sağlık profesyonellerinden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından yürütülür

(Kanıt Düzeyi I).

slide28
Multidisipliner sağlık ekibinin bir parçası olarak çalışmak meme bakım hemşirelerinin temel görevidir.

(Amir Z, Scully J, Borrill C. Eur J Oncol Nurs 2004; 8:306–314 )

(Scottish Intercollegiate Guidelines Network. A National Clinical Guideline 2005;84)

slide29
Klinik rehberler; multidisipliner ekiplerin;

hastanın durumunu anlamada,

anksiyete ve depresyonu azaltmada,

hastanın kendine olan güvenini artırmada,

slide30
genel sağlık durumunu iyileştirmede
 • somatik semptomları azaltmada
 • meme kanserinin yönetmede

en iyi yol olduğunu belirtmektedir

(Grunfeld E, Dhesy-Thind S, Levine M. Canadian Medical Association Guidelines 2005; 172:1319–20)

(National Institute for Clinical Excellence. NHS Centre for Reviews and Dissemination, York, 2002)

slide31
Multidisipliner sağlık ekibi etkin çalışabilmek için;
 • meme kanserinin her kadın üzerindeki etkisini,
 • onların koşullarını,
 • hissettiklerini,
 • endişelerini
 • seçtikleri tedaviyi anlamalı ve
 • bunu ortak hedef haline getirmelidir

(Mileshkin L, Zalcberg J. Ann Oncol 2006;17:1337–8)

slide32
Meme bakım hemşiresi;

İngiltere gibi multidisipliner ekibin içinde yer aldığı ülkelerde, ekibin içinde iyi yapılandırılmış olup çok saygı görmektedir.

d nyada meme bak m hem ireli i ile lgili dernekler ve e itim programlar1
Dünyada Meme Bakım Hemşireliği ile İlgili Dernekler ve Eğitim Programları
 • Meme bakım hemşirelerini rollerine hazırlamak için lisans eğitimi sonrası çeşitli programlar geliştirilmiştir.
slide35
Dünyada, meme bakım hemşireliği ile ilgili çeşitli dernekler ve web siteleri bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları çeşitli kurslar ve uzaktan eğitim programlarıyla meme bakım hemşireleri yetiştirmektedir.

slide36
Avustralya, İngiltere, İrlanda ve Kanada gibi ülkelerde faaliyet gösteren bu dernek ve web sitelerinin bir kısmı kendileri kurs ve konferanslar düzenlemekte,
slide37
Bir kısmı da bu konuda eğitim veren üniversitelerle işbirliği içerisinde kurslar ve yüksek lisans düzeyinde eğitim programları düzenleyerek meme bakım hemşireliğinin gelişimine katkı vermektedirler.
oncology nursing certification corporation
Oncology Nursing Certification Corporation

Amerika’da bulunan Onkoloji Hemşireliği Sertifika Kurumu hemşireler için birçok alanda sertifika programı düzenlemektedir.

 • Bunlardan birisi de Meme Bakım Hemşiresi Sertifika (The Certified Breast Care Nurse) programıdır

(Oncology Nursing Certificaton Corporation, http://www.oncc.org/, Ulaşım Tarihi: 11.11.10)

slide39
Dünyadan başka bir örnek;
 • Avrupa Onkoloji Hemşireliği Birliği hemşireler için mezuniyet sonrası eğitim programları düzenlemektedir.
slide40
Bu müfredat programının temel amacı;
 • Avrupa’da meme kanseri bakımında özel eğitim alan hemşirelere olan gereksinimleri fark ettirmek,
 • Meme bakım hemşirelerinin temel eğitim standartlarını tanımlamak,
 • Meme bakım hemşirelerinin temel rol standartlarını belirlemek,
 • Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen müfredat programıyla meme bakım hemşireleri yetiştirmektedir.

(EONS Post-Basic Curriculum for Breast Cancer Nursing. 2009;7-17 )

slide41
Avrupa Meme Kanseri Uzmanları Birliği (The European Society of Breast Cancer Specialists:EUSOMA) meme bakım hemşireliği eğitimi için standart programlar hazırlamış ve yayınlamıştır.
t rkiye de meme bak m hem ireli i1
Türkiye’de Meme Bakım Hemşireliği
 • Türkiye’de meme bakım hemşireliğine özgü bir derneğe ve sertifika programına ulaşılamamıştır.
 • Onkoloji Hemşireliği Derneği bünyesinde Meme Çalışma Alt Grubu bulunmaktadır.
slide44
Onkoloji Hemşireliği Derneği;
 • Avrupa Onkoloji Hemşireliği Birliği ve
 • Uluslararası Kanser Hemşireleri Birliği (ISNCC)’ne üyedir
slide45

Onkoloji Hemşireliği Derneği Meme Çalışma Alt Grubu “Meme Kanserinde Eğitimcinin Eğitimi Programı” düzenlemektedir.

Bu programların bu yıl beşincisi düzenlenecektir.

meme kanserinde e itimcinin e itimi program n n hedefleri
Meme Kanserinde Eğitimcinin Eğitimi Programının Hedefleri
 • Meme kanseri olan bir hastanın bakımında belirtilerin görülmesinden destek grupları oluşturmaya kadar geçen aşamaların bütünlüğünü anlamak,
 • Meme kanserinin önlenmesi ve erken tanının önemini anlamak,

(Karayurt Ö, Gürsoy AA, Taşçı S, Gündoğdu F. J Cancer Educ 2010; 25:324-328)

meme kanserinde e itimcinin e itimi program n n hedefleri1
Meme Kanserinde Eğitimcinin Eğitimi Programının Hedefleri
 • Meme kanserinde ekip çalışmasının önemini kavramak,
 • Hemşirenin meme kanserindeki eğitici ve danışmanlık rolünü kavramak,
 • Erişkin eğitimi anlayışını ve interaktif eğitim yöntemlerini deneyimlemektir.

(Karayurt Ö, Gürsoy AA, Taşçı S, Gündoğdu F. J Cancer Educ 2010; 25:324-328)

meme bak m hem iresinin etkinli i1
Meme Bakım Hemşiresinin Etkinliği

Meme bakım hemşiresinin çalışma alanının ve rolünün etkinliği üzerine birçok çalışma yapılmıştır

slide50
Meme bakım hemşiresinin, kadınlara verilen klinik bakımın kalitesinde ve ekip içi iletişimde olumlu rol oynadığı gösterilmiştir.

(Haward R, Amir Z, Borrill C, Dawson J, Scully J, West M, Sainsbury R. Br J Cancer2003; 89:15–22)

slide51
Ritz ve arkadaşlarının (2000) Amerika’da meme bakım hemşirelerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla, meme kanseri tanısı konulan 210 hasta ile yaptıkları RKÇ,
 • uyku bozukluğunun,
 • dispnenin ve
 • mali güçlüklerin önemli ölçüde azaldığı gösterilmiştir.

(Ritz JL, Nissen JM, Swenson KK, Farell JB, Sperduto PW, Sladek ML, Lally RM, Schroeder LM., Oncol Nurs Forum 2000; 27:923-932)

slide52
Allinson’un (2001) İngiltere’de meme bakım

hemşireliğine yönelik hastaların deneyimlerini

değerlendirmek amacıyla 260 hasta ile yaptığı

çalışmada;

 • hastalar meme bakım hemşirelerinin yaptıkları ev ziyaretlerinden,
 • onları telefonla arayabilmekten çok memnun olduklarını bildirmişlerdir.

(Allinson VM. Clin Eff Nurs 2001; 5:4–9)

slide53
Carnwell ve Baker (2003) İngiltere’de

yaptıkları çalışmada;

 • meme bakım hemşirelerinin meme kanserli kadınların bilgi gereksinimlerini karşıladığını,
 • uzun süreli izlemde kadınlara ve ailelerine duygusal destek sağladığını belirtmişlerdir.

(Carnwell R, Baker SA. Clin Eff Nurs2003; 7:18-29 )

slide54
Aynı çalışmada;

tedavinin her aşamasında hasta ile birlikte olan meme bakım hemşiresinin

güvene dayalı bir iletişim kurduğunu ve bakımın sürekliliğini sağladığını saptamışlardır.

 • (Carnwell R, Baker SA. Clin Eff Nurs2003; 7:18-29 )
slide55
Arving ve arkadaşlarının (2006) İsveç’te 120 meme kanseri hastası ile yaptığı prospektif RKÇ;

benzer girişimler yapan psikologlarla, eğitimli meme bakım hemşirelerinin girişimleri karşılaştırılmış;

 • hastaların hastalıkla ilişkili problemleri

çözmeleri ve hasta memnuniyeti açısından fark olmadığı saptanmıştır.

(Arving C, Sjödén PO, Bergh J, Lindström AT, Wasteson E, Glimelius B, Brandberg Y. Patient Educ Couns 2006; 62:235-43)

slide56
Gray ve arkadaşlarının; (2002) Kanada’da 731 hasta ile yaptıkları toplum temelli araştırmada,
 • meme bakım hemşireleri tarafından destekleyici bakım alan hastaların
 • hastalık deneyimlerinin daha olumlu ve
 • yaşam kalitelerini daha yüksek olduğu belirtilmiştir

(Gray RE, Goel V, Fitch MI, Franssen E, Labrecque M. Support Care Cancer 2002; 10:647-652)

slide57
Koinberg ve arkadaşları (2004) İsveç’de;

133 hemşirenin katıldığı meme bakım hemşiresi

liderliğinde yapılan izlemle,

131 hekimin katıldığı hekim izlemini karşılaştırdıkları RKÇ’da;

(Koinberg, IL, Fridlund B, Engholm GB, Holmberg L. Eur J Oncol Nurs 2004; 8:109-117)

slide58
depresyon ve anksiyete görülme oranında fark olmadığı,
 • hasta doyumunun her iki grupta yüksek olduğu,
 • hastalığın tekrarlanma ve ölüm oranlarında fark olmadığı gösterilmiştir

(Koinberg, IL, Fridlund B, Engholm GB, Holmberg L. Eur J Oncol Nurs 2004; 8:109-117)

slide59
Aranda ve arkadaşlarının (2006) Avustralya’da 105 hasta ile yaptıkları RKÇ’da;
 • Meme bakım hemşiresinin yüz yüze ve telefonla yaptığı girişimlerin meme kanserli kadınların psikolojik ve duygusal destek gereksinimlerini azalttığı,
 • Meme bakım hemşirelerinin verdiği güvenin ve pratik bilginin oldukça yararlı olduğu saptanmıştır.

( Aranda S, Schofield P, Weih L, Milne D, Yates P, Faulkner R. Br J Cancer 2006; 95:667-673)

slide60
Beaver ve arkadaşlarının (2010) İngilterede, meme kanseri

tedavisi sonrası meme bakım hemşiresinin telefonla

izleminin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla 28 hasta ile

yaptıkları kalitatif çalışmada;

 • hastalar bu uygulamadan memnun kaldıklarını,
 • zaman sıkıntısı yaşamadıklarını ve
 • hastaneye gitmek zorunda kalmadıklarını belirtmişlerdir

(Beaver K, Susan W, Chalmers K. J Clin Nurs 2010;19:2916)

slide61
Aynı Çalışmada Meme bakım hemşireleri;

Telefonla danışmanlığın hastaların gereksinimlerini karşıladığını, ancak bu yaklaşımın yüksek düzey bilgi ve beceri gerektiğini belirtmişlerdir.

(Beaver K, Susan W, Chalmers K. J Clin Nurs 2010;19:2916)

slide62
Jiwa ve arkadaşlarının (2010) Avustralya’da

21 hasta ile yaptıkları kalitatif çalışmada;

 • meme bakım hemşirelerinin meme kanserli kadınların yeni beden algılarına ve fonksiyonel durumlarına geçiş sürecinde önemli rol oynadığını,
 • meme bakım hemşirelerinin meme kanserli tedavinin her aşamasında destek olduklarını bildirmişlerdir.

(Jiwa M, Halkett G, Deas K, Ward P, O’Connor M, O’Driscoll C, O’Brien E, Wilson L, Boyle S, Weir J.Collegian 2010;17:143-149)

slide63
Avustralya’da meme bakım hemşiresinin etkisi, uygulanabilirliği ve kabul edilebilirliğinin incelendiği,

Ulusal Meme Kanseri Merkezi Özelleşmiş Meme Kanseri Proje Ekibi’nin (2003) 347 hasta ile yürüttüğü projede;

slide64
Tedavi ekibine meme bakım hemşiresinin yararları

sorulduğunda profesyoneller;

meme hemşiresinin ekip çalışmasını geliştirdiğini,

meme kanserli her kadının gereksinimleri hakkında ekibi bilgilendirdiğini,

kadınlara bilgi, destek ve danışmanlık sağladığını belirtmişlerdir.

(Liebert B. et al. Eur J Cancer Care (Engl) 2003;12:91–97)

ayn projede kad nlar
meme bakım hemşiresinin konuları açıklama yeteneği olan iyi birer iletişimci olduklarını,

kendileriyle doktorlar ve toplum sağlığı çalışanları arasında önemli bir köprü olduklarını

(Liebert B. et al. Eur J Cancer Care (Engl) 2003;12:91–97)

Aynı Projede Kadınlar;
slide66
meme bakım hemşiresi olan merkezlerinden olmayanlara göre daha iyi hizmet aldıklarını belirtmişlerdir.

Bu projenin sonuçları;

Meme bakım hemşiresi bakım modelinin Avustralya’da birçok sağlık kuruluşlarında etkili bir şekilde uygulanabildiğini kanıtlamıştır

(Liebert B. et al. Eur J Cancer Care (Engl) 2003;12:91–97)

slide67
İngiltere’de Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmelliyet Enstitüsü rehberleri;

(National Institute for Health and Clinical Excellence)

meme kanserli hastaların,

tanı, tedavi ve izlem süresince destekleyecek meme bakım hemşirelerine devredilmeleri gerektiğini belirtmektedir

(National Institute for Health and Clinical ExcellenceClinical Guideline 80, http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12132/43312/43312.pdf, Ulaşım Tarihi: 02.11.10)

slide68
RKÇ’lardan elde edilen son kanıtlar; meme bakım hemşiresinin girişimlerinin
 • sıkıntı,
 • anksiyete ve
 • depresyonu azalttığı,

(Wengström Y, Häggmark C, Forsberg C. Int J Nurs Pract 2001; 7:8-15)

(Strong V, Waters R, Hibberd C, Murray G, Wall L, Walker J, McHugh G, Walker A, Sharpe M. Lancet 2008; 372:40-48)

slide69
fiziksel ve sosyal iyi olmayı geliştirdiği,
 • uykusuzluk ve dispneyi azalttığı,
 • mali güçlükleri aşmada destek olduğunu göstermiştir

(Wengström Y, Häggmark C, Forsberg C. Int J Nurs Pract 2001; 7:8-15)

(Strong V, Waters R, Hibberd C, Murray G, Wall L, Walker J, McHugh G, Walker A, Sharpe M. Lancet 2008; 372:40-48)

kan ta dayal rehberler
Kanıta Dayalı Rehberler
 • Meme kanserli kadınlara özelleşmiş meme bakım hemşiresinin danışmanlığı fiziksel ve psikolojik morbitideyi azaltır, meme kanserini anlamayı kolaylaştırır. (Kanıt düzeyi II)
slide71
SONUÇ

Meme bakım hemşireliği kadınların meme sağlığının korunması ve geliştirilmesini, meme kanserli hastaların hem fiziksel hem de psikososyal açıdan iyileşmelerini sağlayabilir.

slide72
Meme bakım hemşireleri tarafından meme kanserli kadınlara verilecek devamlı bakım hizmeti;

onların taburculuk sonrası evdeki yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemlerle baş etmelerini kolaylaştırabilir.

slide73
Bireylerin günlük yaşam aktivitelerini daha erken dönemde gerçekleştirmelerini sağlayarak bakımın kalitesini arttırabilir.
 • Verilecek duygusal destek, sosyal hayatlarına uyumlarını kolaylaştırabilir.
t rkiye
Türkiye

Meme kanseri insidansının artması nedeniyle meme bakım hemşiresine gereksinim her geçen gün artmaktadır.

slide75
Bu bağlamda;

meme bakım hemşirelerinin yetiştirilmesi için eğitim ölçütlerinin ve

sertifika programlarının geliştirilmesine gereksinim vardır.

slide76
Meme bakım hemşireliğinin etkinliğini inceleyen metadolojisi iyi planlanmış çalışmaların yapılması gerekir.