TOTALE ZONNESTELSEL : Middellijn 3 a 4 lichtjaren . In werkelijkheid geen perfecte bol. - PowerPoint PPT Presentation

malise
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TOTALE ZONNESTELSEL : Middellijn 3 a 4 lichtjaren . In werkelijkheid geen perfecte bol. PowerPoint Presentation
Download Presentation
TOTALE ZONNESTELSEL : Middellijn 3 a 4 lichtjaren . In werkelijkheid geen perfecte bol.

play fullscreen
1 / 38
Download Presentation
TOTALE ZONNESTELSEL : Middellijn 3 a 4 lichtjaren . In werkelijkheid geen perfecte bol.
157 Views
Download Presentation

TOTALE ZONNESTELSEL : Middellijn 3 a 4 lichtjaren . In werkelijkheid geen perfecte bol.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZONNESTELSEL totaaldeeleen: het totaaldeel twee: de planetenA.E. = AstronomischeEenheid (A.U.) =afstandZon- Aarde =150.000.000 km.Lichtsnelheid: 300.000 km. / seconde

 2. Ontstaanuiteengaswolk, 4,56 miljardjaargeleden, bestaandeuitgassen en vasteelementen,ooitontstaan in voor die tijdgeexplodeerde (grotere)sterren.T.g.v. invloedenbuiten de wolkonstonddruk en t.g.v. de zwaartekrachtverdichtte de wolk tot eenplattedraaiendeschijf. Met in het midden de grootstemassa=Zon.De Zon: 99 % van het totaleZonnestelsel.Uitdezelfdewolkeen of meerzonnestelsel ?

 3. TOTALEZONNESTELSEL: Middellijn3 a 4lichtjaren.In werkelijkheidgeenperfectebol. Voornaamsteonderdelen: -- de Zon --de Achtplaneten met manen -- de Kuiper-gordel --de van Oortwolk N.B.dichtsbijstaandester opafstand van 4,25 L.J.

 4. De banen van de vanafAardewaartenemenplaneten.Op schaal de afstanden van de banen om de zon.Banen in ellipsvorm

 5. vierAardseen VierGasplaneten(+ Astroidegordel)Eclipticavlak =denkbeeldigvlak, waarinZon en Planetendraaien.Hoe verder van de Zon: de baansnelheidneemtaf.

 6. De 8 planeten in onderlingegrote (niet de volgorde)

 7. Meer dan 150 Manen om de planeten(excl. Mercurius en Venus)zeerverschillend in grote en samenstelling.

 8. Ontdekt/ berekend door de NederlanderJacob Kuiper, voor de 2e W.O geemigreerdnaar USANagenoegdraaiend in het eclipticavlak. Honderdduizenden, miljoenen.

 9. Het geheleZonnestelsel, van Zont.m. De OortwolkOortwolk: meerdanviermilardenvuileijsballen. Draaiendalseenwolk om Zon, planeten.Bron: van Kometenontekker Prof van Oort(u.vU).

 10. De KomeetHyakutake, gefotograveerd in Japan, mrt. 1006., in nabijheid van de Poolster.“bewijs” dat de Aarderoteert.

 11. De komeet Hale-Bob (1997)Wit: de stofstaart. Blauw: gasstaart.Plaatszon in verlengde van stofstaart en kern

 12. Het Zonnestelselkomt de kosmischestraling “tegen”.Magnetisch veld van Zonbepaalt de “grens’

 13. ZONNESTELSELDEEL TWEE : DE PLANETEN • A ) de Aardse / Terristischeplaneten • B ) de Astroidengordel • C ) de Gasplaneten, waarvan twee IJsplaneten.

 14. De onderlingegrote van devierAardseplanetenVanaf links: Mercurius, Venus,AardeMars.Principe opbouw van de lagen: ijzerkern, mantel en korstbijalleviereenatmosfeer. Weltotaalverschillend.

 15. MERCURIUSgem. afstand tot de zon: 0,38 AE. Perihelium: 0,306 AE(46 milj.); Aphelium:0,387 AE (69,8 miljoen).Jaar: 88 Aardsedagen,. Snelheid: 47,9 km/sec.dag: 4.222 uren. Temp.: min 167 gr.C. / plus 427 gr.C.

 16. VENUS : vanuit de ruimtemet dichteAtmosfeer. en dankzij radar de oppervlakte.Afstand: 0,72 AE. M = 12.100 km. Temp. = 480 gr.C. Omlooptijd = 224 dagen. Dag = 5862 dagen, V = 35 km/sec.

 17. VENUS doorsnede over de atmosfeer. Broeikasgassen ( 97 % CO2) Temp. 460 -480 gr.CLuchtdruk = 92 bar(atm.),

 18. Venus oppervlakte met nietmeerwerkendevulkanen etc.Radarbeelden + bewerkt tot 3-D

 19. De VENUS –EXPRES (ESA) INTERACTIE tussenzonnewind en atmosfeer. (geenmagnetisch veld)

 20. AARDEAfstand : 1 AE; M= 12.756 km; gem.Wereldtemp..= 15 gr.C; V= 29 – 31 km/sec.Oppervlak: 70 % water; 30 % land.Met Atmosfeer, Geosfeer, Biosfeer, Hydrosfeer

 21. AARDEBijKlimaatmedebepalend: broeikasgassenBijKlimaatmedebepalend: astronomischeinvloeden: baan om de Zon; obliqiteit; precessie.

 22. OCEANEN ; verdelenwarmtelangzaamMelankovic : stelde vast de klimaatveranderingent.g.v. astronomischeinvloeden.Laatste 2,6 miljoenjaar :50 IJstijden

 23. MAANM= 3.475 km.Jaar= 365 dagen.Daglengte = 708 uren.(29 dagen) Temp.= min 20gr.C.AchterkantVoorkant

 24. MAANOPPERVLAK 1970 : MAANOPPERVLAK , ASTRONAUTEN + LANDER

 25. Maantjes: Phobos en DeimosMARSM= 6.800 km. Afstand= 1,52 AE. Jaar= 687 dagen. Daglengte=24,6 uur. Temp: min 5 gr.C- min67 gr.C. V= 5 km/s. Atmosfeer: min 0,01 bar. Water ?

 26. Plaats van de ASTROIDEN –GORDELtussen Mars en Jupiter.miljoenen

 27. ASTROIDENGORDELtussen de banen van Mars en Jupiter CERESIDA =55 km.

 28. JUPITERM=143,000km.; 5AE.; dag=9,9uur; jaar= 4.331 dagen; V= 13,1 km/sec.; T. = min 110 gr.C.WolkenbandenRode vlek; meerdan 400 jaaroud (ontekt door G.Galilei)

 29. 3 van de 4 zichtbaremanen;EUROPAGANYMEDES-IO ,met vulkanen

 30. Inwendige van JUPITERKern: steen

 31. SATURNUSM =120.000 KM.A.E. = 10Daglengte = 10,7 uurJAAR = 10.747 dagen = 30 jaarV = 9,7 km/secT = min. 140 gr.C

 32. De RingenSATURNUSOppervlak

 33. SATURNUS

 34. Saturnus : meerdan 60 manen.Eendaarvan TITAN met atmosfeer, rivieren met methaan , temp min. 140 -160 gr.C.

 35. URANUS (IJsplaneet)de draaiings as: 97,8 gr. T.o.v. baan om zonM = 51.118 km. A.E. = 20Dag = 17 uurJaar = 30589 dagen( 98 jaar)V = 6,8 km/sec.T = min 190 gr.Cringen en 30 manen

 36. NEPTUNUSmet methaanmet ringen

 37. INWENDIGE VAN DE IJSPLANETEN :URANUS EN NEPTUNUS