historia e psikologjise
Download
Skip this Video
Download Presentation
Historia e psikologjise

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Historia e psikologjise - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Historia e psikologjise. Funksionalizmi. James McKeen Cattell. Studioi me Wundt Dekan i psikologjise ne Columbia University U perpoq te aplikonte njohurite psikologjike ne industri dhe edukim Eksponent i funksionalizmit. J . M. Cattell.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Historia e psikologjise' - malina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
james mckeen cattell
James McKeen Cattell
 • Studioi me Wundt
 • Dekan i psikologjise ne Columbia University
 • U perpoq te aplikonte njohurite psikologjike ne industri dhe edukim
 • Eksponent i funksionalizmit
j m cattell
J. M. Cattell
 • Zbatoi ne praktike matjet e kohes se reagimit te individit
 • Ndertoi teste mendore qe lidhnin kohen e reagimit me perpjekjet per matjen e kesaj kohe
 • Zhvilloi bateri testesh qe u praktikuan me sukses ne matjen fizike te proceseve psikologjike
 • Fushat studimore: perceptimi, vemendja, ndjenja, kujtesa, koha e reagimit, levizja
koncepti i gjykimit te shkalleve relative
KONCEPTI I GJYKIMIT TE SHKALLEVE RELATIVE

- U mundua ta studionte me ane te eksperimenteve, ne praktike ne permjet shkelqyeshmerise se ngjyrave. Subjektet interpretonin nuancat e nje ngjyre nepermjet listimit

 • Shkalla e vendosjes se ngjyrave koincidonin me matjet qe bente fotometri
 • Tradita familjare dhe trashegimia gjenetike ndikojne ne formimin e njeriut te shquar ne shkence
slide5
Carr
 • Analizoifunksioninshkak-pasoje, sinjengaperberesit e lidhjesfunksionale
 • Objekti I funksionalizmit: studimi I lidhjeveterastesishmeosefunksionalendermjetngarjevepsikologjketemeparshmedhepasojavetetyre
 • U perpoqtevertetonteekzistencen e njelidhjejemesbiologjisedhefunksionalizmit
robert woodworth
Robert Woodworth
 • Eksponentfunksionalist
 • Psikologjiaeshtenjeperzierje e introspeksionitdhestudimittesjelljes
 • Perdorishprehjen S-O-R per tepershkruarpikepamjen e tijfunksionalistetepsikologjisedhe per tadalluarnga S-R e orientimitbihejviorist
 • Krijoinjengatestet e paratepersonalitetit, WPSD, per sjelljenabnormale
psikologjia dinamike
Psikologjiadinamike
 • U munduatezhvillontenjesistem, tequajturpsikologjiadinamike, kuteperfshiheshintegjithashkollatpsikologjikederi me ate kohe
 • Shpjegonderi ne c’maseindivididuhettemanifestojesjelljen e tij
 • Psikologjiadinamke e woodworth = psikologjifunksionaliste = pune e mendjes
 • Sistem mates, joagresiv, shprehlidhjetekonceptitteceshtjes me faktin
psikologjia dinamike1
Psikologjiadinamike
 • Introspeksioni – psikologjiafunksionaliste – bihejviorizmi
 • Sistemfleksibel I haprndajndryshimeve per peshtatjenndajsituataveproblemore per tegjeturzgjidhjen me tepershtatshme.
 • Sistem ne ekuiliber
motivacioni
Motivacioni
 • Motivacioni: elementiqeve ne levizjestrukturimindinamiktekindividi, udheheqveprimtarine e individit
 • Motivacioni, I rendesishemsaproceset e tjeramendoresuperiore
funksionalizmi i woodworth
Funksionalizmi I Woodworth
 • Studim I emocioneve ne formen e njelidhjejevaresieqerridhtenganxitesi I tyre.
 • Sjelljaeshterezultatproceseshtelartamendoretekrijuarngangjarjetekaluara.
mendimi pa imazh
Mendimi pa imazh
 • E veme re tekimazhet e turbulltaqejanetepranishmetekindividi ne intervaletevoglakohoreedhekurkyeshte ne gjendjeqetesie, dhenuk I ve re ato
 • E veme re tekimazhetjotepranishme ore e cast tekindividi, porqeshfaqenkurnjefaktjondijues I nxjerr ne pah. Ne keterast to dukentevetme, teizoluara
lidhja me mjedisin
Lidhja me mjedisin
 • Lidhje e brendshme e organizmit me mjedisinperreth
 • Eshte e dukshmekurtekindividishfaqetreagimindajngacmuesvetejashtem.
 • Ngacmuesi – tregues
 • Reagimimuskulor I njeriut – pershtatje
 • Quhetndrysheedheperberesja e motivacionitkryesortesjelljes
lidhja ceshtje situate
Lidhjaceshtje-situate
 • Prirjarregulluese e organizmitdrejtdukuriseqekerkonteteishte e pranishme ne sjelljen e tij
 • Gatishmerie organizmit per tekpurnjengacmuespara se kytearrijetekorganizmi
 • Organizmieshte I parapergatitur ne lidhje me pershtatjenqe do beje ne rast se I ndodhnjengjarje e caktuar
s r vs s o r
S-R vs S-O-R
 • Futiprocesinnderhyresqebenorganizminelidhjenmesstimulitdhereagimit
 • O – eshtenjegjendjeaktivemesnxitesitdhepergjigjes
 • Reagimirjedhim I stimulitporedhe I organizmit
 • O – ka prirje per terregulluarbotenperrethtij
teoria konjitive e te mesuarit
Teoriakonjitive e temesuarit
 • Nje person eshtegjithnje ne njohje e siperteambientitperreth
 • shfaqet ne njohjenqeorganizmit I benmjedisitdhe ne njohjenqe I benobjektitqendodhet ne mjedis
 • Akti I njohjeseshtenjeforme e temesuarit
fazat e teorise konjitive te te mesuarit
Fazat e teorisekonjitivetetemesuarit
 • 1. gatishmeria e individitqetendjekedicka
 • 2. Gatishmeria e individit per tesiguruarvazhdimesine e procesit
ad