mo nosti endovaskul rn l by cli n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Možnosti endovaskulární léčby CLI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Možnosti endovaskulární léčby CLI - PowerPoint PPT Presentation


 • 287 Views
 • Uploaded on

Možnosti endovaskulární léčby CLI. V.Čížek Ľ.Špak,P.Bartoš,M.Homza,D.Kučera,M.Válka CVI Vítkovická nemocnice a.s.Ostrava Ostrava 26.duba 2007. Klasifikace: Fontaine x Rutherford. Asympt. I. 0 „Mild“ claudic.(nad 200m) IIa. 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Možnosti endovaskulární léčby CLI' - mali


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mo nosti endovaskul rn l by cli

Možnosti endovaskulární léčby CLI

V.Čížek

Ľ.Špak,P.Bartoš,M.Homza,D.Kučera,M.Válka

CVI Vítkovická nemocnice a.s.Ostrava

Ostrava 26.duba 2007

klasifikace fontaine x rutherford
Klasifikace:Fontaine x Rutherford

Asympt. I. 0

„Mild“ claudic.(nad 200m) IIa. 1

„Moderate“ (pod 200m) IIb. 2

„Severe“ (pod 50m) IIc. 3

Klidové bolesti III. 4

Malý defekt IV. 5

Velký defekt IV. 6

klasifikace ali x cli
Klasifikace: ALI x CLI
 • ALI (= akutní končetinová ischemie)

Jakékoli náhlé zhoršení perfuze, které ohrožuje životaschopnost končetiny

 • CLI (= kritická končetinová ischemie)

Klidová ischemická bolest nebo defekt – způsobené arteriální obliterací (ohrožují pacienta amputací v průběhu 6-12 měs.)

(pomocné kritérium: kotníkový tlak pod 50-70mmHg, prstový tlak či TCPO2 pod 30-50mmHg)

ag cta mra
AG CTA MRA

VŽDY KORELACE S BAREVNÝM DOPLEREM !!!

klasifikace infrapoplite ln ch l z
Klasifikace infrapopliteálních lézí
 • A - stenóza do 1cm (málo častá)
 • B - vícečetné stenózy do 1cm

- 1-2 krátké stenózy v trifurkaci

- krátká stenóza (+ PTA F-P oblasti)

 • C - stenózy 1-4 cm, uzávěry 1-2 cm

- extenzivní stenózy trifurkace

 • D - uzávěr nad 2 cm

- difuzní postižení

l ba cli kritick ischemie
Léčba CLI – kritické ischemie
 • PTA (včetně bércových tepen !)
 • Pedální bypassy
 • Infuze s Prostavasinem
 • Lokální trombolýza
 • Hyperbarická komora
 • Antibiotika
 • Lokální chir.ošetřování

Staffa R: Záchrana kriticky ischemické končetiny – pedální bypass

pou en z tasc
Poučení z TASC
 • Hlavním smyslem infrapopliteální PTA je zlepšení outflow (po PTA fem-pop úseku

nebo F-P bypassu)

 • Outflow má signifikantní vliv na dlouhodobou průchodnost (ALE: klinický

efekt může přetrvávat i při zhoršení

angiografického nálezu – Söder 2000)

pou en z tasc1
Poučení z TASC
 • Technický úspěch infrapopliteální PTA je 86-100%

(u uzávěrů nižší)

 • Velké komplikace 2-6% (především větší hematomy v třísle a okluze tepen, nebezpečné jsou infekce)
 • Jde o polymorbidní pacienty (DM 63-91%,

ICHS 70-90% atd)

 • ESRD (end-stage-renal-disease) je negativním prognostickým znamením
pou en z tasc2
Poučení z TASC
 • 5-leté přežití pacientů po infrapopliteální PTA je pouze 50% (úmrtí na koronární a mozkové příhody)
 • Základní strategií léčby není prodloužit klaudikace ale snížit mortalitu (komplexní intervence rizikových faktorů)
strategie pta b rcov ch tepen
Strategie PTA bércových tepen
 • IIa-b Fontaine: PTA není metodou volby
 • CLI: otevřít 1 tepnu (straight-line flow)

otevřít proximální lézi (zlepš.kolat.přítoku)

stent pouze při obturativní disekci

nebo významné residuální stenóze

 • Krátké léze: PTA
 • Dlouhé léze: dlouhé balónky, laser
sdru en v kony
Sdružené výkony (!)

Příklady:

 • Endarterektomie AFC + perioperační PTA
 • F-P bypass + perioperační PTA bérce

(2005 – 6x, 2006 – 15x)

po ty pta a stent n 523 pac
Počty PTA a stentů (n=523 pac.)

PTA (n = 773) Stent (n = 46)

v kony spojen s lkt
Výkony spojené s LKT

Uzávěr TTF vlevo Stav po PAT

cli p i patn m outflow
CLI při špatném outflow
 • 60- letý muž
 • Trombektomie

F-P bypassu

před měsícem

 • Rozvoj defektu 5.prstu PDK
pta ata afi l dx
PTA ATA,AFI l.dx.

UZ kontrola XI/06

 • FP bypass průchodný
 • APO,TTF norm.
 • ATA 180cm/s
 • Klinicky IIa Fontaine

UZ kontrola 23.4.07

 • ATA,AFI 80cm/s norm křivky trojfáz.
 • Klinicky I-IIa Fontaine
klinick n lez
Klinický nález

Před výkonem Za 3 měsíce po výkonu

ke zhojen n kdy sta m lo
Ke zhojení někdy stačí „málo“
 • ICH LDK IV.st.
 • Kontrolní UZ po půl roce:

Defekt zhojen, ATA a ATP monof.60cm/s

cli komplexn revaskularizace
CLI – komplexní revaskularizace
 • 83-letá žena
 • CLI – protrah.

klidové bol.

přes 14 dní

kapil rn perfuze
Kapilární perfuze

Před intervencí Za 4 dny po intervenci

dist ln l ze za kotn kem
Distální léze (za kotníkem)

Nehojící se defekt meziprstí – po PTA hojení

cli pta uz v ru atp ata sten zy afi
CLI – PTA uzávěru ATP + ATA + stenózy AFI

Kontrolní UZ: norm.perfuze na ATP i ATA sin

objev li se diskrepance je t p ed vznikem cli v klaudika n m stadiu
Objeví-li se diskrepance…ještě před vznikem CLI,v klaudikačním stadiu
 • Vyplatí se věřit pacientovi klaudikace
 • Znovu projít snímky a nálezy
 • Znovu udělat Doppler a přidat KP (či ABI) po zátěži
ekonomicko zdravotn pozn mka
Ekonomicko-zdravotní poznámka
 • Počet amputací u diabetiků stoupl za posledních 10 let o polovinu !
 • Pravděpodobně by se dalo zabránit 49-85% amputací

ČR: revaskularizace je „drahá“ (až 100 000.- Kč)

amputace je „levná“ (výkon za 3 000.- Kč)

 • USA: celkové náklady na léčbu ….. 10 000.- USD

celkové náklady na amputaci ..až 60 000.- USD

Aneb: Když dva dělají totéž ….

nen to v dy tot
… není to vždy totéž

Jóga v Indii

Jóga v Ostravě

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost

Přednáška bude ke stažení na internetové stránce: www.vcizek.own.cz