slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Участие на АПСК по ОПАК PowerPoint Presentation
Download Presentation
Участие на АПСК по ОПАК

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Участие на АПСК по ОПАК - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Участие на АПСК по ОПАК. ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Участие на АПСК по ОПАК


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ДОГОВОР

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”,

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ,ПОКРИВАЩИ ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО, С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИОРИТЕТНА ОС II“Управление на човешките ресурси“

ПОДПРИОРИТЕТ 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/12/2.2-08

slide3

Наименование на проекта:

„Утвърждаване на условия за прозрачна и икономическиефективна приватизация и следприватизационенконтрол чрез професионална подготовка в съответствие с изискванията на пазара на труда и икономиката на знанието”

Максимална обща сума на проекта: 84 620,24лева

Продължителност на проекта: 12 месеца

Дата на приключване на проекта: 08.07.2014 г.

Управленски екип:

Ръководител – Антоанета Станулова

Счетоводител – Нина Георгиева

slide4

Цели на проекта:

 • I.Обща цел:
 • 1.Повишаване на административния и професионален капацитет на служителите чрез усъвършенстване на експертните им знания и умения за постигане на по–висока ефективност.
 • II. Специфични цели :
 • 1. Повишаване на квалификацията на служителите от дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол" в АПСК
 • 2. Повишаване на общите знания и умения на служителите със специфични компетенции от дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол" в АПСК
 • 3. Създаване на условия за непрекъснато развитие на служителите посредством правилно управление и мотивация;
 • 4. Организационна диагностика на процеси и практики, свързани с развитието на служителите от дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол"
slide5

Целева(и) група(и):

 • Служители на дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол" АПСК
 • Дирекциите включват:
 • дирекция "Правна":
 • отдел "Правна подготовка на приватизационните сделки“
 • отдел "Процесуално представителство"
 • дирекция "Следприватизационен контрол":
 • отдел "Контрол на приватизационните договори"
 • отдел "Правно осигуряване на СПК"
slide6

Очаквани резултати:

 • Успешна реализация на поставените цели и удовлетвореност от постигнатите резултати чрез функционален проектен екип
 • Повишен административен и професионален капацитет на служителите от дирекция "Правна" и дирекция „Следприватизационен контрол„
 • Придобити умения за работа с терминологичен английски и френски език
 • Получени познания и практически опит чрез специализирани обучения, пряко обвързани със специфичната дейност на служителите;
slide7

Основни дейности:

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Провеждане на специализирани обучителни курсове по английски и френски език за служителите от дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол„

Дейност 3: Обучения от каталога на Института по публична администрация

Дейност 4: Специализирани обучения в съответствие специфичната дейност на служителите

Дейност 5: Обучения за придобиване на ключови компетенции

Дейност 6: Дейности за информация и публичност