poreme aj pa nje hiperaktivni poreme aj adhd l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POREMEĆAJ PAŽNJE / HIPERAKTIVNI POREMEĆAJ (ADHD) PowerPoint Presentation
Download Presentation
POREMEĆAJ PAŽNJE / HIPERAKTIVNI POREMEĆAJ (ADHD)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

POREMEĆAJ PAŽNJE / HIPERAKTIVNI POREMEĆAJ (ADHD) - PowerPoint PPT Presentation


 • 332 Views
 • Uploaded on

POREMEĆAJ PAŽNJE / HIPERAKTIVNI POREMEĆAJ (ADHD). A = Attention /pažnja, pozornost/ D = Deficit /deficit, nedostatak/ H = Hyperactivity D = Disorder /poremećaj/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POREMEĆAJ PAŽNJE / HIPERAKTIVNI POREMEĆAJ (ADHD)' - malha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poreme aj pa nje hiperaktivni poreme aj adhd
POREMEĆAJ PAŽNJE / HIPERAKTIVNI POREMEĆAJ (ADHD)

A = Attention /pažnja, pozornost/

D = Deficit /deficit, nedostatak/

H = Hyperactivity

D = Disorder /poremećaj/

slide2
Razvojni poremećaj samokontrole, poznat kao hiperaktivnost, zapravo je poremećaj pažnje koji je često praćen nemirom i impulzivnošću
 • razvojni poremećajkoji se izučava od početka 20.stoljeća
dosada nji nazivi
Dosadašnji nazivi:
 • Minimalno moždano oštećenje
 • Minimalna cerebralna disfunkcija – MCD
 • Minimalna moždana disfunkcija
 • Hiperaktivnost
 • Psihoorganski sindrom
 • Hiperkinetski poremećaj
 • Deficit pažnje - ADD
 • ADHD
slide4
Prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje – DSM-IV(1994), bitno obilježje tog poremećaja je trajni model nepažnje i /ili hiperaktivnog-impulzivnog ponašanja koji je češći i teži od tipičnog za osobe odgovarajućeg razvojnog stupnja(DSM-IV).
smetnje se javljaju na podru jima
Smetnje se javljaju na područjima:
 • motorike/nemir, nespretnost, nestabilnost, crtež ne odgovara dobi/
 • pažnje/kratkotrajna, neselektivna, - nije uspostavljena hijerarhija važnih i manje važnih događaja, svaki podražaj je za dijete jednako važan/, zamor
 • emocija i socijalnih odnosa/teškoće u kontroli poriva, nedostatak kočnica na somatskom i na emocionalnom planu/- impulzivnost, eksplozivnost, nizak prag tolerancije na frustraciju, nepredvidljivost, prisustvo agresivnosti, „loši“ i „dobri“ dani, dezorganiziranost
 • na planu percepcije/ loša procjena veličina, udaljenosti, odnosi L/D, loša orjentacija u vremenu, loša sposobnost precrtavanja figura, problemi u razlikovanju dijela od cjeline
 • u području kognitivnih funkcija /loše apstraktno mišljenje, dezorganizirano razmišljanje, teškoće u stvaranju koncepta, teškoće pamćenja; poremećeji čitanja, pisanja, računanja.../
karakteristi na pona anja djeteta s adhd sindromom
Karakteristična ponašanja djeteta s ADHD sindromom:
 • izrazita nestrpljivost
 • psihomotorni nemir
 • poteškoće u organizaciji (zaboravljaju, gube, zameću pribor, knjige, upute...)
 • radi prebrzo i čini “nepotrebne“ greške
 • na pitanja odgovara prebrzo, bez razmišljanja
 • nije sposobno slijediti upute koje se daju cijeloj grupi
 • ne uspijeva upamtiti uputu iako nema poteškoća s pamćenjem
 • pismeni radovi su mu najčešće “zbrkani”
 • nespretno je, ispadaju mu stvari, lako posrne i padne
 • pretjerano je pričljivo
 • često mijenja aktivnost ostavljajući prethodnu nedovršenu
 • često mnogo pita a ne dočeka odgovor
 • lako ga je omesti u bilo kojoj aktivnosti
 • sklono povesti se za „bučnijom“ djecom
 • neujednačen uspjeh u različitim predmetima
 • ne uspijeva misliti na logičan i razumljiv način
osnovni simptomi ovog poreme aja su hiperaktivnost impulzivnost nepa nja
Osnovni simptomi ovog poremećaja su:hiperaktivnost, impulzivnost, nepažnja

HIPERAKTIVNOSTse očituje u slučajnoj aktivnosti koja je neorganizirana i nije usmjerena prema postavljenom cilju.

IMPULZIVNOSTje reagiranje koje ne uključuje razmišljanje o mogućim posljedicama ponašanja.

NEPAŽNJA se očituje u teškoćama koncentracije, pojačanoj distraktibilnosti, smanjenom rasponu pozornosti, nedovoljnoj sposobnosti slušanja što otežava sljeđenje uputa, te problemu završavanja započetih aktivnosti.

hiperaktivnost
HIPERAKTIVNOST…
 • Često tresu rukama ili nogama ili se vrpolje na sjedalici
 • Ne mogu dugo mirno sjediti na jednom mjestu, za radnim stolom
 • Često su u “pogonu” ili kao da ih “pokreće motor”
 • često pretjerano pričaju
impulzivnost
IMPULZIVNOST…
 • Često “istrčavaju” s odgovorima prije nego što je dovršeno pitanje
 • Preskaču stranice kod čitanja ili idu na kraj knjige
 • “Zatvorenik” trenutka
 • Nestrpljivost (npr.problem čekanja u redu)
 • Nepromišljene reakcije
 • teško odgađaju zadovoljavanje želje, teško čekaju neki događaj - manjak planiranja
 • teško se odupiru trenutnom iskušenju
impulzivnost10
IMPULZIVNOST….

česta ponašanja: ne slušaju zapovijedi, upute, započinju razgovor u neprikladno vrijeme, pretjerano prekidaju druge, ometaju druge, grabe tuđe predmete, diraju stvari koje ne bi smjeli, ludiraju se, drugi se mogu žaliti da ne mogu doći do riječi

nepa nja
NEPAŽNJA…
 • Ne slušaju kad im se izravno obraća
 • Problem u pažljivom slušanju ili čitanju
 • “Odlete” usred konverzacije
 • Kratka koncentracija
 • Lako su ometeni od okoline
 • Problemi u organizaciji
 • Vrlo brzo se dosađuju
 • često gube stvari potrebne za ispunjavanje zadaća ili aktivnosti (npr. igračke, školski pribor, olovke, knjige, alat)
slide12
Simptomi impulzivnosti mogu dovesti do kršenja obiteljskih, interpersonalnih i edukacijskih pravila, posebice u adolescenciji. Uz impulzivnost se često javlja EMOCIONALNA NESTABILNOSTkoja se izražava kroz:
 • nisku toleranciju na frustracije
 • provale bijesa
 • socijalno povlačenje (izolacija, osamljivanje)
 • okrivljavanje drugih za vlastite probleme
 • pretjerana osjetljivost na kritiku
te ko e vezane uz adhd
TEŠKOĆE VEZANE UZ ADHD
 • nisko samopoštovanje
 • slab školski uspjeh
 • konflikti s autoritetima
 • sekundarni poremećaji ponašanja
 • anksioznost i depresija
 • noćno mokrenje
 • poremećaji govora i jezika
 • alergije, poremećaji spavanja, noćne more
slab kolski uspjeh javlja se na nekoliko na ina
Slab školski uspjeh javlja se na nekoliko načina
 • neka djeca su općenito neuspješna
 • neka su ciljano neuspješna (npr. povijest ili čitanje lektire)
 • kod nekih je problem snižena inteligencija (rijetko)
konflikti s autoritetima
Konflikti s autoritetima
 • Njihovo stanje često dovodi do konflikata s autoritetima u školi i obitelji, jer se nemogućnost primjerenog posvećivanja zadacima koji zahtijevaju trajniji mentalni napor često tumači kao znak lijenosti, slabog osjećaja odgovornosti i suprotstavljanja
 • U obitelji su često poremećeni odnosi roditelj - dijete jer različitost simptomatskog ponašanja navodi roditelje na uvjerenje da je problematično ponašanje namjerno
slide16
Istraživanja provedena u SAD-u pokazala su da hiperaktivna djeca imaju sljedeće probleme vezane uz učenje:
 • 90% hiperaktivne djece pokazuje smanjenu produktivnost u školskom radu
 • 90% hiperaktivne djece postiže snižen uspjeh u školi
 • 20% hiperaktivne djece ima teškoće s čitanjem
 • 60% hiperaktivne djece ima ozbiljne poteškoće s rukopisom
 • 30% hiperaktivne djece prekida školovanje
etiologija
Etiologija

Prema različitim teorijama i istraživanjima uzroci se nalaze u području

-nasljeđivanja

-poremećenog funkcioniranja mozga

-neurobioloških poremećaja

-socijalnih poremećaja

-patologije obiteljskih odnosa

-emotivnih problema

prema najnovijim istra ivanjima
Prema najnovijim istraživanjima
 • poremećaj ima u najvećoj mjeri biološku osnovu ( ili oštećenja mozga ili poremećaji u razvoju mozga), čemu u velikoj mjeri doprinose genetski i nasljedni faktori.
 • Posebno su zahvaćeni frontalni režnjevi, odnosno centri koji su odgovorni za inhibiciju ponašanja, ustrajnost, otpornost na distrakciju i samokontrolu.
u estalost pojavljivanja spol i dob
Učestalost pojavljivanja, spol i dob
 • ADHD se javlja prije 7.godine života. Dijagnozu jeteško postaviti prije 4. – 5. godine života jer je karakteristično ponašanje djece te dobi varijabilnije, a postavlja im se i manje zahtjeva za trajnijim održavanjem pažnje.
 • Procjenjuje se da se ADDH javlja kod 5-7 % školske djece i to 4 do 5 puta češće kod dječaka nego kod djevojčica.
 • Hiperaktivnost i impulzivnost se čine da nestaju ili slabe s godinama, ali nemogućnost pažnje i nedostatak organizacije ostaju nepromijenjeni.
zna ajni faktori u procesu dijagnostike
Značajni faktori u procesu dijagnostike:

- ciljani intervju s djetetom, roditeljima, nastavnicima

-podaci o razvoju (ponašanju, bolestima, poremećajima)

- dijagnostičke ljestvice

- laboratorijski nalazi

- analiza snimaka i rada mozga

- tjelesni pregled djeteta

druga stanja koja mogu izgledati kao adhd
Druga stanja koja mogu izgledati kao ADHD
 • poremećaji vida i sluha
 • epileptički napadaji
 • traume glave
 • akutne ili kronične medicinske bolesti
 • loša prehrana
 • nedostatak spavanja
 • nuspojave nekih lijekova ili droga
savjeti za nastavnike pravila za u enje
Savjeti za nastavnike, pravila za učenje
 • prihvatite dijete kao vrijednu osobu, općeniti odnos prema djetetu treba biti pozitivan, dobronamjeran
 • Usmjerite se na pozitivno, omogućite djetetu osjećaj kompetentnosti. Potkrepljujte poželjna, pozitivna ponašanja
 • Jasno definirana pravila ponašanja (pozitivna, izražena u terminima poželjnih ponašanja a nezabrana) - dijete s ADHD poremećajem treba strukturiranu situaciju i jasne granice više nego druga djeca
slide23
Razlikujte nemogućnostod neposlušnosti
 • Razdijelite gradivo na više manjih dijelova,

strukturirajte okolinu tako da dijete uspješno završi zadatak (stavite naglasak na ono što dijete može radije nego na ono što ne može učiniti)

 • Izbjegavajte ismijavanje, prodike ili kritiziranja
 • Ignorirajte nepoželjna ponašanja
 • Kada dajete uputu cijelom razredu, stanite kraj hiperaktivnog učenika
 • NE ističite pred razredom djetetova ograničenja
slide24

Preferirajte usmeno ispitivanje pred pismenim,

 • Ukoliko je to potrebno, produljite mu vrijeme rada
 • Smanjite opseg zadanog materijala, a nenjegovu težinu
 • Frustracija tijekom nastave može se smanjiti omogućavanjem kratkih pauza iliizlazaka iz razreda
 • Socijalne vještine moguse učiti i razvijati i u razrednoj sredini, od čega će sva djeca imati koristi.
 • Od izuzetne važnosti je suradnja roditelja i nastavnika
slide25

Čarobni štapić za ovakve teškoće ne postoji, a kada bi postojao bio bi sastavljen od:

  • strpljenja
  • smirenosti
  • optimizma
  • pohvale kada god je to moguće
1 neposredna povratna informacija i posljedice
1. Neposredna povratna informacija i posljedice
 • Kada se želi promjeniti nepoželjna ponašanja, djetetu treba pružiti nagradu i povratnu informaciju kada se ponaša na poželjan način i brze negativne posljedice za nepoželjno ponašanje.
2 pru ajte e e povratnu informaciju
2. Pružajte češće povratnu informaciju
 • Hiperaktivna djeca trebaju povratne informacije i posljedice brže i češće nego druga djeca.
 • Npr. umjesto da čekate da dijete završi sa rješavanjem cijelog listića zadataka, da biste ga pohvalili, vi mu dodijelite nagradni bod za svaki riješeni zadatak
3 koristite ve e i sna ne posljedice
3. Koristite veće i snažne posljedice
 • Kako bi ga se potaknulo da završi neki zadatak, poštuje pravila ili da se dobro ponaša, ono treba snažnije posljedice nego druga djeca.
 • Priroda samoga poremećaja zahtjeva da se koriste veće, značajnije i ponekad materijalne posljedice kako bi se razvila i održala pozitivna pažnja hiperaktivnog djeteta.
4 koristite poticaje prije kazne
4. Koristite poticaje prije kazne
 • Kod hiperaktivne djece naročito vrijedi pravilo pozitivno prije negativnog
 • Kada želite promjeniti neko nepoželjno ponašanje, potrebno je odlučiti kojim pozitivnim ponašanjem ćete ga zamijeniti.
5 nastojte biti konzistentni
5. Nastojte biti konzistentni
 • znači svaki puta reagirati na određeno ponašanje ili situaciju, po mogućnostina isti način
6 imajte na umu prirodu poreme aja
6. Imajte na umu prirodu poremećaja
 • Pokušajte se distancirati od situacije
 • Nemojte dozvoliti da Vaš vlastiti osjećaj vrijednosti postane vezan uz to jeste li ili ne uspijeli “pobijediti “ neko ponašanje.
 • Kada situacija izmakne kontroli ili ne završi onako kako ste Vi predvidjeli, nikako nemojte zaključiti da ste Vi loš učitelj ili loša osoba.
7 vje bajte opra tanje
7. Vježbajte opraštanje
 • Opraštanje je pre-važan princip u odgoju djeteta, no često ga je teško provoditi u svakodnevnom životu.
 • Vježbanje opraštanja znači razmisliti o djetetovim ” prijestupima” i oprostiti mu ih;

zatim pustite da Vas prođu osjećaji ljutnje, razočarenja, zamjeranja, povrede i naposlijetku oprostite sami sebi za pogreške koje ste napravili u odgoju toga dana.

tretman
Tretman
 • U literaturi se kao najučinkovitiji i znanstveno provjereni navode
  • psihosocijalni pristupi
  • farmakoterapija
psihosocijalni pristupi
Psihosocijalni pristupi
 • Bihevior terapija
 • Obiteljska terapija
 • Trening socijalnih vještina
 • Učenje akademskih vještina
 • Individualna psihoterapija
 • Kognitivno bihevioralna terapija
 • Terapeutska rekreacija
 • Multimodalni tretman
farmakoterapija
Farmakoterapija
 • Preporuka je da se u takav tretman krene samo ako su problemi tako intenzivni da nikakav drugi tretman ne daje rezultata
 • Medikamenti se obično kombiniraju s nekim psihosocijalnim tehnikama
pripremila alma rovis brandi socijalni pedagog stru ni suradnik u o petra zrinskog zagreb
Pripremila Alma Rovis Brandić, socijalni pedagogstručni suradnik u OŠ Petra Zrinskog, Zagreb

Korištena literatura:

 • Dijete izvan kontrole” Iva Prvčić , psiholog i Mihaela Rister, psiholog, Psihotrauma centar, Klaićeva 16, Zagreb

2.”Hiperaktivno dijete”, dr.Dubravka Kocijan Hercigonja, Naklada “Slap” 1997.

3. “ADHD i mogućnosti primjene oligo i fito terapije”, predavanje prof.Alfredo Torti

4. “Hiperaktivnost” mr.sc. Snježana Sekušak-Galešev, časopis ‘Dijete i društvo’, tema Poremećaji u ponašanju 7 / 2005.