nh p m n t i ch nh c ng
Download
Skip this Video
Download Presentation
NHẬP MÔN TÀI CHÍNH CÔNG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

NHẬP MÔN TÀI CHÍNH CÔNG - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

NHẬP MÔN TÀI CHÍNH CÔNG. PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH. BỐN CÂU HỎI LỚN CỦA TÀI CHÍNH CÔNG. Chính phủ nên can thiệp vào nền kinh tế khi nào (When) ? Chính phủ nên can thiệp như thế nào ( How )? Tác động/Ảnh hưởng của những can thiệp đó đến kết quả kinh tế là gì (What) ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NHẬP MÔN TÀI CHÍNH CÔNG ' - malcolm-tyson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nh p m n t i ch nh c ng

NHẬP MÔN TÀI CHÍNH CÔNG

PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

b n c u h i l n c a t i ch nh c ng
BỐN CÂU HỎI LỚN CỦA TÀI CHÍNH CÔNG
 • Chính phủ nên can thiệp vào nền kinh tế khi nào (When)?
 • Chính phủ nên can thiệp như thế nào (How)?
 • Tác động/Ảnh hưởng của những can thiệp đó đến kết quả kinh tế là gì (What)?
 • Tại sao (Why) chính phủ lại chọn sự can theo phương thức đó ?
khi n o ch nh ph can thi p v o n n kinh t
Khi nào chính phủ can thiệp vào nền kinh tế ?
 • Thông thường, thị trường tư nhân cạnh tranh cung cấp các đầu ra rất “hiệu quả” cho nền kinh tế .
 • Nói chung có 2 lý do để chính phủ can thiệp:
  • Thất bại thị trường
  • Tái phân phối
khi n o ch nh ph can thi p s th t b i th tr ng
Khi nào chính phủ can thiệp? Sự thất bại thị trường
 • Trong một thị trường cụ thể, đầu ra hiệu quả là ở đó đường cung, đường cầu cắt nhau.
  • Xét thị trường bảo hiểm, có nhiều người không được/không tham gia bảo hiểm.
khi n o chinh ph can thi p th t b i th tr ng
ỨngdụngKhinàochinhphủ can thiệp ? Thấtbạithịtrường
 • Trong năm 2003, có 45 triệu người không có bảo hiểm ở Mỹ (or 15.6% dân số) .
 • Thiếu bảo hiểm có dẫn đến những ngoại tác tiêu cực: bệnh tật lây lan, ảnh hưởng đến người khác .
 • Sự lan truyền bệnh sởi (Measles epidemic) từ năm 1989-1991, gây ra là do nguyên nhân tỷ lệ tiêm chủng rất thấp.
  • Giải pháp là chính phủ Mỹ phải trợ cấp chích vaccines cho những hộ gia đình có thu nhập thấp.
khi n o ch nh ph can thi p t i ph n ph i thu nh p
Khi nào chính phủ can thiệp ?Tái phân phối thu nhập
 • Chính phủ cần quan tâm đến: (i) quy mô chiếc bánh kinh tế; (ii) quy mô lát bánh mà mỗi người nhận được từ chiếc bánh kinh tế.
  • Chẳng hạn, xã hội đánh giá sự tăng thêm 1 đôla tiêu dùng của người nghèo cao hơn 1 đôla tăng thêm của người giàu
 • Tái phân phối là sự thay đổi nguồn lực từ nhóm người này sang nhóm người khác
khi n o ch nh ph can thi p t i ph n ph i thu nh p1
Khi nào chính phủ can thiệp ?Tái phân phôi thu nhập
 • Ở Mỹ, trong số những người không được bảo hiểm, khoảng ¾ là những người có thu nhập dưới mức trung bình (the median income)
  • Xã hội cảm thấy rất hợp lý để tái phân phối thu nhập từ những đối tượng được bảo hiểm ( người có thu nhập cao) cho những người không được bảo hiểm (người có thu nhập thấp) .
 • Tái phân phối thường liên quan đến sự tổn thất hay kém hiệu quả.
  • Hành động tái phân phối có thể làm thay đổi hành vi con người. Đánh thuế vào người giàu để tái phân phối cho người nghèo có thể làm cho cả 2 đối tượng làm việc kém hiệu quả .
ch nh ph can thi p nh th n o
Chính phủ can thiệp như thế nào?
 • Nếu như chính phủ muốn can thiệp vào thị trường, thì có một số lựa chọn :
  • Sử dụng cơ chế giá kèm theo thuế hoặc trợ cấp
  • Trao quyền cung cấp hàng hóa công cho các cá nhân hay công ty .
  • Trực tiếp cung cấp hàng hóa công
  • Tài trợ công cho khu vực tư để cung cấp hàng hóa công
t i sao ch nh ph th c hi n nh ng bi n ph p can thi p nh th
Tại sao chính phủ thực hiện những biện pháp can thiệp như thế?
 • Chính phủ không đơn giản cư xử như là người hành động nhân từ - đơn thuần can thiệp chỉ vì thất bại thị trường và tái phân phối thu nhập .
  • Công cụ kinh tế chính trị/lựa chọn công giúp chúng ta hiểu chính phủ đưa ra quyết định chính sách như thế nào?
  • Chẳng hạn sự thất bại thị trường có thể dẫn đến sự kém hiệu quả của thị trường, nhưng có vấn đề không kém quan trọng là sự thất bại của chính phủ dẫn đến sự can thiệp không hợp lý.
quy m v t ng tr ng c a ch nh ph
Quy mô và tăng trưởng của chính phủ
 • Quy mô chính phủ thường được đo lường trong sự so sánh với các chỉ tiêu, phổ biến là GDP
 • 1930s: Chính phủ Mỹ chi tiêu 5% of GDP.
 • 1970s và về sau : Khoảng 20% of GDP (Figure 1).
 • Khuynh hướng chung của các nước sau 1960s, quy mô chi tiêu chính phủ Mỹ tăng chậm hơn (Figure 2).
slide11
Figure 1

Source: OMB Historical Tables: Budget of the United States Government, Fiscal Year 2004

slide12
Figure 2

Source: OECD Historical Statistics

nh c l i
NHẮC LẠI
 • Bốn câu hỏi lớn về tài chính công .
 • Chính phủ nên can thiệp như thế nào ?
 • Quy mô chính phủ .
ad