slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
malcolm-reynolds

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ - PowerPoint PPT Presentation

335 Views
Download Presentation
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ Գրիշա Խաչատրյան, ՏՀԶՎԿ

 2. ՀՀ համայքներում կիրառվող կառավարման տեղեկատվական համակարգերը (ԿՏՀ)

 3. Համակարգի կառավարման, վերականգնման և անվտանգության ապահովման ենթահամակարգեր Համայնքային բյուջեի կառավարում Համայնքայինգույքի կառավարում Քննարկումների կազմակերպում Տեղական տուրքերի և վճարների կառավարում Փաստաթղթերի կառավարում: Էլ. փաստաթղթա-շրջանառություն Բնակչության Հաշվառում Կազմակերպու-թյուններիռեգիստր Հարցումների իրականացում /կարծիքների ուսումնասիրում/ Համայնքի ավագանու գործառույթների կառավարում Մարդկայինռեսուրսների կառավարում Համայնքի ղեկավարի գործառույթների կառավարում Ծառայությունների ընթացակարգերի տրամադրում Աշխատակազմի գործառույթների կառավարում Առցանց ծառայությունների տրամադրում Վերլուծություններ,Ժողովրդագրություն ՀամայնքայինԽնդիրներիԿառավարում ԱՅԼ ԿՏՀ ՀԵՏ ԿԱՊԱԿՑԵԼՈՒ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ Mulberry, այլ էլ.փաստ. համակարգ ԿարգիԲերեք (www.kargibereq.am) ՀԿՏՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ /ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ/ ԱՅԼ ՏՀ…

 4. ՀԿՏՀ կիրառումն ապահովում է • Աշխատանքների կատարման բարձր արդյունավետություն և թափանցիկություն: Ընթացակարգերի հստակություն: • Ծառայությունների տրամադրում քաղաքացիներին համայնքապետարանի տարածքում և առցանց եղանակով – (365 օր, 24 ժամ) • Ներքին և արտաքին էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն • Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակների աշխատանքների կազմակերպում և քաղաքացիներին տարատեսակ ծառայությունների տրամադրում • Աշխատակաիցների համար հեռահար եղանակով աշխատանքներ կատարելու հնարավորություն • ՏԻՄ - քաղաքացիներ վիրտուալ և առցանց եղանակով փոխգործակցություն • Այլ հնարավորություններ…….

 5. ՀԿՏՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋԸ(Մուտք համակարգ) login password

 6. Օգտագործողներին հավաստագրի և ՀԿՏՀ տարբեր բաղադրիչների նկատմամբ իրավասությունների տրամադրում Հավաստագրի տրամադրում

 7. ՀԿՏՀ ՏԱՐԲԵՐ ԵՆԹԱՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԷՋԵՐ Գրիշա Խաչատրյան 11/10/2011

 8. 100% + 5000-6000 համակարգիչ 2500 համակարգիչ

 9. ՀԿՏՀ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔ ՀՀ 11 քաղաքային համայնքներում ստեղծվել և հաջողությամբ գործում են քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներ` քաղաքացիներին տրամադրելով 20 - 25 տարբեր տիպի ծառայություններ: ՔՍԳ-ները ստեղծվել են ՀՀ կառավարության, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ՏՀԶՎԿ ՀԿ համատեղ իրականացվաած միջոցառումների և կատարված աշխատանքի շնորհիվ:

 10. ø²Ô²ø²òÆܺðÆ êä²ê²ðÎØ²Ü ¶ð²êºÜڲΠԳրիշա Խաչատրյան 11/10/2011

 11. ԴՐՎԱԳՆԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՑ

 12. ՀԿՏՀ ՄԻՋՈՑՈՎ «ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ Դիմում և այլ անհրաժեշտ փ.-թղթեր Որոշման նախագծի ուսումնասիրություն և նախապատրաս- տում Ընդունում, սկանավորում և փ.-թղթի մուտքագրում համակարգ: Հանձնարարական.Նախապատրաստել որոշման նախագիծը: Որոշման ստորագրում Նախագծի համաձայնեցում Թույլտվության նախապատրաս-տում Որոշման և թույլտվության տրամադրում Թույլտվության ստորագրում Դիմող

 13. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆԽՆԴԻՐՆՆԵՐԻԱՐՁԱՆԱԳՐՄԱՆԵՎԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆԽՆԴԻՐՆՆԵՐԻԱՐՁԱՆԱԳՐՄԱՆԵՎԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳ ՀԿՏՀ«Համայնքային խնդիրների կառավարում» Համայնքայինխնդիրներիարձանագրում քաղաքացիներիկողմից ՀԿՏՀ(www.hamaynq.am) ԿարգիԲերեք(www.kargibereq.am) 11/10/2011

 14. ՀԿՏՀ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ Հանձնարարականի ստացում , կատարում, զեկուցում Հանձնարարական.Խնդիրը լուծելու /կարգի բերելու/ վերաբերյալ Ընդունում, գրանցում կամ մերժում: Խնդրի լուծման մասին որոշման կայացում Արդյունքների ներկայացում «Զեկուցագրով»

 15. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՅՔԵՐ (ՀԿՏՀ, այլ կայքեր) Համայնքային պաշտոնական Վեբ կայքերի թիվը` 53

 16. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 17. Քաղաքացիների և ՏԻՄ փոխգործակցությանը ՏԻՄ Միասնական տեղեկատվական միջավայր ՔՍԳ Համայնք Գրիշա Խաչատրյան 13/09/2011

 18. ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔ Խոշորացված համայնքի Միասնական տեղեկատվական տարածություն Բնակավայր 1 Բնակավայր N Բնակավայր 2 ՀամայնքիՎարչական կենտրոն (Միասնական Տեղեկատվական Համակարգ) Բնակավայր 3 Բնակավայր 6 Բնակավայր 4 Բնակավայր 5 Գրիշա Խաչատրյան 11/10/2011

 19. Համապետական միսնական տեղեկատվական համակարգ Համապետական միասնական տեղեկատվական տարածություն Մարզպե-տարան 1 Համայնք 2 Համայնք 1 Համայնք 2 Համայնք 2 Համայնք 4 Համայնք 3 Նախարա-րություն N Համայնք 6 Համայնք 7 Նախարա-րություն 1 Մարզպե-տարան N Համայնք 12 Համայնք 501 Համայնք 6 Համայնք 10 Համայնք 8 Մարզպե-տարան 2 Այլ …. Նախարա-րություն 1 Համայնք N Գրիշա Խաչատրյան 11/10/2011

 20. ÞÜàðвβÈàôÂÚàôÜ