Jak prezentovat
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Jak prezentovat…. Letní škola SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová 23.8.2012. Pár slov o mé maličkosti. UPOL Molekulární biofyzika SOČ České hlavičky Cena učené společnosti České Republiky. Obsah. Pár slov obecně Vizuální systémy Příprava prezentace Obsah prezentace Background

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - malaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jak prezentovat

Jak prezentovat…

Letní škola SOČ 2012, Brno

Jaroslava Geletičová

23.8.2012


P r slov o m mali kosti
Pár slov o mé maličkosti

 • UPOL

 • Molekulární biofyzika

 • SOČ

 • České hlavičky

 • Cena učené společnosti České Republiky


Obsah
Obsah

 • Pár slov obecně

 • Vizuální systémy

 • Příprava prezentace

 • Obsah prezentace

 • Background

 • Projev

 • Co ano?

 • Čemu se vyhnout?

 • Závěr


P r slov obecn
Pár slov obecně …

 • Prezentace má mnoho podob a významů

 • Co je možné prezentovat?

  věci hmotné x věci nehmotné

 • Účel světí prostředky


Vizu ln syst my
Vizuální systémy

 • Pomáhají podpořit prezentaci, zrychlují komunikaci a zajišťují správné pochopení

 • Co sem patří?


P prava prezentace
Příprava prezentace

 • Stanovení cíle prezentace

 • Bližší informace

 • Podklady a sběr dat

 • Stanovení hlavních cílů

 • Grafické zpracování


Stanoven c le
Stanovení cíle

 • Proč ?

 • Čeho chci dosáhnout?

 • Chci informovat, ukázat, vysvětlit, získat, přesvědčit … ?

 • Cíli se podřizuje vše ostatní (forma, obsah, způsob…)


Bli informace
Bližší informace

 • Komu je prezentace určena

 • Kolik času máme na prezentaci

 • Kde prezentace bude probíhat

 • Technika

 • Finance


Te u ale nikdo neposlouch
Teď už ale nikdo neposlouchá...

 • První „slide“ si nikdo nepamatuje

 • Po pěti minutách se ztrácí pozornost

 • „Probuzení“ – tak třeba vtip 


Podklady a sb r dat
Podklady a sběr dat

 • Pečlivě shromáždit všechna potřebná data, dostupné informace, materiály

 • Výběr – co je pro prezentaci vhodné – hlavně pro splnění cílů


Stanoven hlavn ch c l
Stanovení hlavních cílů

 • Co chceme v prezentaci přednést (problémy, nápady, body)

 • Zatím není nutné znát jejich pořadí v prezentaci

 • Technika psaní na lístky

 • Nakonec body seřadit podle logické návaznosti


Grafick zpracov n
Grafické zpracování

 • Využití počítačových programů (např. MPP)

 • Co programy nabízejí?

 • Šablony (předpřipravené)

 • Animace

 • Obrázky (velikost)

 • Grafy (velikost)

 • Videa (délka, o čem to bude)


Tipy a doporu en
Tipy a doporučení

 • Existují obecná pravidla

 • Nemusí se dodržovat

 • Obecně platí: „Všeho moc škodí (animace, obrázky, grafy, vzorce…)“

 • Tak jen ve zkratce…


Jak prezentovat
Body

 • Důležité věci jen v bodech, nerozepisovat.

 • Jedna stránka - jen jedna myšlenka

 • Maximálně 5 bodů na stránku

 • Text se stane nepřehledným


Mal uk zka
Malá ukázka…

 • Chemikálie:

  Fluorofory: NATA, HSA, fluorescein

  Zhášedla: akrylamid, KI

  Fosfátový pufr

 • Přístroje:

  Spektrometr UV 550, Unicam

  Fluorescenční spektrofotometr Hitachi

  Spektrometr pro časově korelované čítání fotonů FluoTime 200, PicoQuant

 • Metody:

  Absorpční spektra

  Titrační experimenty

  Vytvoření Stern-Volmerova grafu

  Ověření teoretického vztahu analýzou experimentálních dat a následná diskuze shody


Jak prezentovat
Font

 • Font musí být dobře čitelný

 • Raději malá písmenka

 • Velikost písma v rozmezí 24 -32 bodů

 • Jedna prezentace – jeden font

 • Horizontální poloha textu

 • Pozor na českou diakritiku – některé fonty neumí háčky a čárky


Grafick form t
Grafický formát

 • Jeden grafický formát pro celou prezentaci

 • Umožní to čtenáři lepší orientaci


Barvy
Barvy

 • Raději doplňkové odstíny (proč?)

 • Maximálně 4 barvy


Postupn odkr v n
Postupné odkrývání

 • Vhodné pro obrázky

 • Jiná volba způsobu odrývání může zbavovat pozornosti


Obsah prezentace
Obsah prezentace

 • Struktura prezentace může být následující:

  Úvod

  Pojmy a jejich definice

  Samotná prezentace – tělo

  Shrnutí

  Diskuze

  Závěr a rozloučení


Jak prezentovat
Úvod

 • Přivítání

 • Seznámení s cílem prezentace a jejím obsahem

 • Čas (jak dlouho to bude trvat)


Pojmy a jejich definice
Pojmy a jejich definice

 • Pokud jsou v prezentaci zkratky, nové, neznámé (obecně) pojmy

 • Bez vymezení pojmů nemusí dojít k plnému pochopení prezentace


Samotn prezentace
Samotná prezentace

 • Za sebou následující hlavní body (které jsme si sami stanovili při přípravě)

 • Hlavní body na sebe musí navazovat

 • Logická posloupnost

 • Od teorie k praktické aplikaci…


Shrnut
Shrnutí

 • Několik vět o hlavních poznatcích, které byly v prezentaci řečeny

 • „Něco jako malé opáčko na konec“


Diskuze
Diskuze

 • Směřujte ji k tématu prezentace

 • Zdvořilá asertivita…


Z v r
Závěr

 • Nejdůležitější část prezentace

 • Čeho jsme dosáhli?

 • Co je našim přínosem/výsledkem práce…

 • Nezapomeňte na rozloučení


Background
Background

 • Příprava materiálů (vytištěné materiály, propagační materiály, …)

 • Zajištění dalšího materiálu (flipchart, funkční popisovače…)

 • Instalace a zkouška techniky


Projev
Projev

 • Práce s hlasem

 • Technika řeči

 • A ach ta tréma


Pr ce s hlasem
Práce s hlasem

 • Hlasitost – všichni musí slyšet

 • Nemluvte monotónně – „uspávači hadů“

 • Různé tempo řeči – dynamika a energie projevu

 • Pauzy – ticho funguje jako vykřičník, u důležitých pojmů dodejte pauzu

 • tekutiny


Technika e i
Technika řeči

 • Originalita

 • Silné myšlenky

 • Přiměřený jazyk

 • Pestré výrazové prostředky

 • Srozumitelné věty

 • Řečnické otázky

 • Přestávky a pauzy


Jazyk
Jazyk

 • Spisovný v hovorové formě

 • Přestávky

 • Profesní deformace

 • Věty čím jednodušší, tím lepší

 • Pestrost – synonyma, přívlastky, fráze…


Co ano
Co ano?

 • Vhodné použití zvýraznění

 • „Signposting“

 • Obrázky

 • Grafy

 • Videa k tématu

 • Průvodce prezentací (emoticons…)

 • Pozor na řeč těla


Emu se vyhnout
Čemu se vyhnout?

 • Není cíl – není úspěch

 • Vizuální prostředky jsou jen k zdůraznění – jde to i bez nich

 • Zdůrazněte cíl prezentace


Jak prezentovat

 • Opomenutí přípravy – faktor překvapení

 • Mějte svou prezentaci plně pod kontrolou

 • Málo nadšení

 • Oční kontakt – maximálně 3-5 vteřin


Jak prezentovat

 • Přešlapování

 • Nezapojení publika do prezentace

 • Málo výrazů tváře

 • Přehnaná gestikulace…


Jak prezentovat

 • Výplňová slova – pouštění samohlásek

 • Nervózní pohyby

 • Text se nečte z prezentace


Kdo to um dob e
Kdo to umí dobře?

 • Steve Jobs prezentace

 • Google


A co bychom asi necht li
A co bychom asi nechtěli…

 • Špatný příklad 1

 • Špatný příklad 2


Z v r1
Závěr

 • Nejdůležitější je PRAXE


Kontakty
Kontakty

 • Jaroslava Geletičová

 • Mail: jaroslava.geleticova@gmail.com

 • ICQ: 369 921 351ad