slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rade Vučkovič

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Rade Vučkovič - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Primerjalna analiza normativne ureditve in gibanje zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU. Rade Vučkovič Problemska konferenca – Zdravstveni absentizem v Sloveniji – začasna zadržanost od dela iz zdravstvenih razlogov 1 9 . 5 . 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rade Vučkovič' - malana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Primerjalna analiza normativne ureditve in gibanje zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

Rade Vučkovič

Problemska konferenca–Zdravstveni absentizem v Sloveniji – začasna zadržanost od dela iz zdravstvenih razlogov

19. 5. 2009

zdravstveni absentizem kot dru beni pojav
ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM, KOT DRUŽBENI POJAV
 • Zdravstveni absentizem odraža stanje v družbi
 • Dejavniki
  • Zdravstveni
  • Delovni
  • Socialni
  • Ekonomski
  • Demografski
  • Kulturni
gibanje zdravstvenega absentizma
GIBANJE ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA
 • Gibanje zdravstvenega absentizma v breme ZZZS in v breme delodajalcev v obdobju 2000–2008 (vir: ZZZS)
gibanje zdravstvenega absentizma2
GIBANJE ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA
 • Zdravstveni absentizem po OE
gibanje zdravstvenega absentizma3
GIBANJE ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA
 • Zdravstveni absentizem po OE
gibanje zdravstvenega absentizma4
GIBANJE ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA
 • Absentizem po razlogih začasne zadržanosti od dela
gibanje zdravstvenega absentizma5
GIBANJE ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA
 • Realizacija odhodkov denarnih dajatev za nadomestila plač
zdravstveni absentizem v dr avah eu
ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM V DRŽAVAH EU
 • Povprečno število dni na delavca v staležu in odstotek v bolniškem staležu
zdravstveni absentizem v dr avah eu1
ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM V DRŽAVAH EU
 • Povprečno število dni na zaposleno osebo
normativna ureditev v sloveniji
NORMATIVNA UREDITEV V SLOVENIJI
 • Nadomestilo v breme delodajalca
  • do 30 delovnih dni
  • Največ 120 dni v koledarskem letu
  • Višina nadomestila
   • 80% plače delavca v preteklem mesecu za bolezni in poškodbe izven dela (lahko več na podlagi KP)
   • 100% povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecev za poklicne bolezni ali poškodbe pri delu
normativna ureditev v sloveniji1
NORMATIVNA UREDITEV V SLOVENIJI
 • Nadomestila v breme ZZZS
  • od prvega dne zadržanosti zaradi presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, izolacije in spremstva
  • od 31. dne zadržanosti od dela v vseh drugih primerih (tudi za brezposelne osebe – po ZZZPB)
  • dve ali več zaporedni odsotnosti z dela zaradi iste bolezni v obdobju do 30 dni, prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj kot 10 delovnih dni (ZDR)
  • Višina nadomestila
   • 100% osnove ob zadržanosti od dela zaradi presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, izolacije
   • 90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni
   • 80% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven dela, nege družinskega člana in spremstva
normativna ureditev v sloveniji2
NORMATIVNA UREDITEV V SLOVENIJI
 • Omejitev trajanja odsotnosti
   • po predpisih ne obstoja, obstaja pa obveznost napotitve na IK, če odsotnost traja neprekinjeno 1 leto
 • Postopki odločanja za oceno invalidnosti - ZPIZ
   • postopek je po mnenju ZZZS predolg – več kot 90 dni, se podaljšuje (čas za pripravo medicinske in delovne dokumentacije po enem podatku cca 60 dni, po drugem 14 dni)
   • zakonski rok za odločitev o pravici predolg – 6-mesečni
   • večji del pozitivno rešenih primerov se obravnava na drugi stopnji
   • okrog 10% primerov izdanih odločb ima izrek “zdravljenje ni končano “
normativna ureditev v sloveniji3
NORMATIVNA UREDITEV V SLOVENIJI
 • Ugotavljanje nezmožnosti za delo
  • Osebni zdravnik zavarovanca in osebni otroški zdravnik
  • Imenovani zdravnik
  • Zdravniška komisija
 • Nadzor
  • Laični nadzor (naroči – imenovani zdravnik)
  • Strokovni nadzor (Zakon o zdravniški službi; izvaja: Zdravniška zbornica Slovenije)
normativna ureditev v eu27
NORMATIVNA UREDITEV V EU27
 • Nadomestila v breme delodajalca
  • obdobja in odstotek zelo različna (tudi kombinacija delno v breme delodajalca in delno v breme določene javne blagajne)
  • v 6 državah delodajalci ne plačujejo zaposlenim v primeru odsotnosti iz zdravstvenih razlogov (Češka, Estonija, Grčija, Irska, Ciper in Portugalska)
 • Nadomestila v breme javne blagajne
  • po prenehanju obveznosti delodajalca
  • trajanje pravice je praviloma omejeno (omejitve ni v Bolgariji in Sloveniji)
   • najpogosteje omejeno na 1 leto ali omejitev določena kot število mesecev v daljšem časovnem obdobju
normativna ureditev v eu271
NORMATIVNA UREDITEV V EU27
 • Druge značilnosti
  • Višina nadomestil
   • 100% nadomestila najdemo le v 5 državah (le za določene primere ali krajše število dni)
   • 70% in manj največ držav (11 držav)
   • nadomestilo določeno v absolutnih zneskih (6 držav)
   • določena zgornja meja višine nadomestila (7 držav)
   • znižanje nadomestila v primeru hospitalizacije (3 države)
  • Sistem čakalnih dni – ni pravice do nadomestila
   • več kot polovica držav (15 držav)
   • število čakalnih dni je od 1 do 9, najpogosteje 3 čakalni dnevi
zaklju ek
ZAKLJUČEK
 • Primerjalno je ureditev v Sloveniji dokaj ugodna, absentizem pa relativno visok
 • Neposredne povezave med nerestriktivnostjo ureditve in obsegom absentizma ni mogoče potrditi (primer: Portugalska enak absentizem kot v Sloveniji, restriktivna ureditev)
 • Ureditev je v pristojnosti zakonodajalca, pomemben konsenz socialnih partnerjev
 • ZZZS je le izvajalec OZZ