Download
oa foxy s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OA FOXY š. s. PowerPoint Presentation
Download Presentation
OA FOXY š. s.

OA FOXY š. s.

116 Views Download Presentation
Download Presentation

OA FOXY š. s.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OA FOXY š. s.

 2. Manažment Stanislav Farkaš Viceprezidentka ľudských zdrojov: Veronika Džoganiková Viceprezidentka výroby: Ľudmila Magluľáková Viceprezidentka marketingu: Viceprezidentka financií: Prezident: Michaela Kavalcová Nikoleta Guziová Stanislav Farkaš

 3. Oddelenie marketingu • Na valnom zhromaždení sme predstavili naše prvé výrobky - gélové sviečky, kľúčenky z vlny, tričká s aplikáciami, voňavé dekorácie ... • Svoje výrobky sme mali možnosť predávať aj na remeselných trhoch vo Svidníku, kde mali veľký ohlas. Aby sme s našou spoločnosťou a výrobkami bližšie oboznámili aj študentov a žiakov školy zorganizovali sme prezentáciu výrobkov v priestoroch Spojenej školy vo Svidníku. Predaj sme podporili aj vyhotovením letákov so zoznamom a popisom jednotlivých výrobkov, ku ktorým sme pridali zoznamy na zapisovanie jednotlivých objednávok. • Počas činnosti spoločnosti sme stihli zorganizovať veľa aktivít, či už charitatívneho alebo iného zamerania. Zorganizovali sme zbierku Tehlička pre Afriku, ktorú sme priblížili výstavou fotografií z internetu na paneloch vo vestibule školy. Zbierka mala veľký ohlas a zúčastnili sa jej nielen študenti ale tiež pedagogický zbor. • Milou akciou bola zbierka rozprávkových kníh pre materskú školu do ktorej sa vďaka veľkej propagácii zúčastnilo veľa žiakov aj učiteľov školy. • Asi najväčší úspech zožal ples, ktorý bol zorganizovaný ku príležitosti Valentína. Okrem vyhotovenia plagátu sme o plese informovali prostredníctvom školského rozhlasu. • Počas všetkých našich akcií sme viedli bufet a pri každej vhodnej príležitosti sme predstavovali naše výrobky.

 4. Ponuka našich výrobkov Výroba gélových sviečok Kľúčenky z vlny („Čím viac lásky rozdáš, tým viac ti zostane“) Tričká s aplikáciami Umelé nechty Výroba voňavých dekorácii

 5. Remeselné trhy vo Svidníku

 6. Ponuka služieb • Študentský ples • Bufet • Charitatívne akcie

 7. 10.marca sme odovzdali škôlkárom rozprávkové knihy, ktoré sme vyzbierali od študentov a učiteľov našej školy

 8. Tehlička pre afriku • Zbierka na výstavbu studní v Afrike. • Vyzbierali sme 180,- €, ktoré sme odoslali na určený bankový účet

 9. Študentský ples

 10. Veľtrh v Košiciach

 11. Plnenie plánu výroby

 12. Oddelenie ľudských zdrojov Rozhodnutie správnej rady o spôsobe odmeňovania pracovníkov našej spoločnosti bolo: • Radový zamestnanec 0,50 € / hodina • Viceprezident 5,00 € / obdobie • Prezident 5,00 € / obdobie

 13. Oddelenie financií • Naše oddelenie študentskej spoločnosti OA FOXY š. s. sa počas doterajšieho fungovania staralo o vedenie presných záznamov všetkých príjmov a výdavkov v súlade so zákonom o účtovníctve, za vypisovanie rôznych dokladov, prijímanie hotovosti za predaj a tiež sme zodpovední za zaplatenie daní a poplatkov kancelárii Junior AchievementSlovensko, n. o.

 14. Súvaha ku 11. 05. 2011 Súvaha k 11. 05. 2011

 15. Výkaz ziskov a strát k 11. 05. 2011

 16. Rozdelenie aktív

 17. Záver Ďakujeme spoločnosti Junior Achievement Slovensko, n. o. za to, že umožnila existenciu študentskej spoločnosti OA FOXY.