best practice clearing house n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Best Practice Clearing House

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Best Practice Clearing House - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Best Practice Clearing House. Hvordan institutionaliseres brugen af Best Practice i NGO’erne ?. Mindst krævende model. Er at udvikle en Best Practice tjekliste, som programmer kan planlægges ud fra, og som slutevalueringer kan måles op imod

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Best Practice Clearing House' - malana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
best practice clearing house

Best Practice Clearing House

Hvordaninstitutionaliseresbrugenaf Best Practice iNGO’erne?

mindst kr vende model
Mindst krævende model
 • Er at udvikle en Best Practice tjekliste, som programmer kan planlægges ud fra, og som slutevalueringer kan måles op imod
 • Hvis vi i forvejen definerer mål for forandring, må vi også kunne have en spændende proces med at sætte særskilte mål for vores praksis
 • I virkeligheden er det en organisations (internationale) strategi omsat til praksismål
kvalitetssikring til slut
Kvalitetssikring – til slut
 • Alle har kvalitetssikringsmekanismer i forbindelse med bevilling af programmer (eksempelvis Red Barnets “Program Management Meeting”, hvor alle programmedarbejdere fungerer som review board på baggrund af en indstilling (“Assessment”) skrevet af en fagmedarbejder
 • Men hvad med slutevalueringer? Sikrer vi også dem?
best practice clearing house1
Best Practice Clearing House
 • Et første tilløb til at etablere et “clearing house” kunne derfor være at aktivere samme kvalitetssikringsmekanisme til at vurdere et programs succes efter dets udløb
 • Forudsætningen herfor er, at organisationen på forhånd definerer relevante og standardiserede kriterier for vurdering af programmer (udvikling af en tjekliste, der logisk set er knyttet til jeres strategi)
vertikale og horisontale muligheder
Vertikale og horisontale muligheder
 • Vertikale:NårdanskeNGO’erarbejder med best practice iregiafderesglobale platform (f.eks. DRK/IRC; FKN/ LWF-WWC-ACT; Red Barnet/Save the Children Alliance; MS/Action Aid; Ibis/Alliance2015)
 • Horisontale:NårdanskeNGO’erarbejderpåtværsaforganisationerneiregiafeksempelvis NGO-netværkeneogbrugerhinandeni “multi-agency review boards” tilvurderingaf best practice
 • Involveringafkonsulenterogakademikere?
mercedes modellen
“Mercedes” modellen
 • Gruppe af eksperter inden for et givent område vurderer indsendte programmer og sætter dissemination af best practice på formel (f.eks. en database eller en hjemmeside)
 • Eksempler på imponerende best practice “clearing houses”:
  • UNESCO’s MOST (Management of Social Transformations)
  • Advance Africa’s “multi-agency review board”
dissemination
Dissemination
 • Bevægelse væk fra den journalistiske vinkling af “rørende historier fra de varme lande” (sådan som vores kommunikationsafdelinger drømmer om, at vi skriver dem)
 • Bevægelse hen imod klare beskrivelser af, hvilke elementer i et givet program, der kan siges at være “simply the best”
 • Mulighederne er: trykte hæfter, hjemmesider, databaser, og i sjældne tilfælde film
gruppediskussion 1
Gruppediskussion 1
 • Diskutér fordele og ulemper ved at etablere horisontale best practice clearing houses i det danske NGO-miljø.
 • Ville din egen organisation være interesseret i at deltage i et horisontalt samarbejde?
 • Hvordan kunne det tage sig ud?
gruppediskussion 2
Gruppediskussion 2
 • Diskutér fordele og ulemper ved vertikale best practice clearing houses for danske NGO’er.
 • Er din egen organisation gearet til at deltage i et internationalt best practice samarbejde?
 • Hvordan kan du/I bidrage?
sp rgsm l til plenumdiskussion
Spørgsmål til plenumdiskussion
 • Hvilke muligheder er der for at arbejde med best practice i det danske NGO-miljø?
 • Hvilke tiltag er nødvendige for at hjælpe best practice bedre på vej?
 • Hvad kan vi selv gøre i den nærmeste fremtid?