ewaluacja zewn trzna n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA. WYMAGANIA PAŃSTWA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W ROZPORZADZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 10 MAJA 2013 ROKU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EWALUACJA ZEWNĘTRZNA' - makya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ewaluacja zewn trzna

EWALUACJAZEWNĘTRZNA

WYMAGANIA PAŃSTWA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W ROZPORZADZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Z DNIA 10 MAJA 2013 ROKU

slide2

Rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r.

 • Najważniejsze zmiany polegają na:
 • - modyfikacji wymagań wobec szkół/placówek;
 • - doprecyzowaniu działań podejmowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej,
 • w tym: sytuacji, gdy w szkole lub placówce nie działa rada pedagogiczna;
 • doprecyzowaniu terminów wymaganych przy dokonaniu niektórych czynności podejmowanych w ewaluacji zewnętrznej i kontroli;
 • rozszerzeniu zakresu danych, które organ nadzoru pedagogicznego będzie zobowiązany zamieścić w planie nadzoru pedagogicznego;
 • - określeniu zakresu ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.
 • Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wymagań, w tym rezygnacji z grupowania ich w obszary oraz planów nadzoru pedagogicznego opracowywanych przez dyrektora szkoły/placówki, które wejdą w życie z dniem 1 września 2013 r.
slide3

Proces ewaluacji zewnętrznej służy

opisaniu działań szkoły w zakresie

realizacji wymagań i określeniu, w jakim

stopniu dana szkoła spełnia te wymagania.

slide4

12 wymagań, które są stawiane szkołom i placówkom:

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Uczniowie są aktywni.

Respektowane są normy społeczne.

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.

slide5

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 • Promowana jest wartość edukacji.
 • Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
 • Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 • Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników (…), egzaminu gimnazjalnego (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
slide6

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Kryteria aksjologiczne:

Adekwatność Skuteczność Skuteczność Powszechność

Powszechność Użyteczność

Wdrażanie

slide7

1. Szkoła (lub placówka) realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Kryteria aksjologiczne:

Adekwatność Partycypacja uczniów i rodziców

Spójność

Powszechność akceptacji

slide8

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Kryteria aksjologiczne:

Adekwatność Skuteczność

Spójność Różnorodność

Powszechność Adekwatność

slide9

11. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Kryteria aksjologiczne:

Powszechność Powszechność Użyteczność Różnorodność

Użyteczność

slide10

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Kryteria aksjologiczne:

Powszechność Skuteczność

Zespołowość Powszechność

Przydatność

slide11

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Kryteria aksjologiczne:

Adekwatność Powszechność

Spójność Skuteczność

Powszechność Adekwatność

slide12

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację

Kryteria aksjologiczne:

Systemowość Adekwatność

Adekwatność Powszechność

Powszechność

slide13

4. Uczniowie są aktywni

Kryteria aksjologiczne:

Powszechność Powszechność

Różnorodność Różnorodność

Inicjatywa

slide14

8. Promowana jest wartość edukacji

Kryteria aksjologiczne:

Powszechność udziału Systemowość Różnorodność

slide15

5. Respektowane są normy społeczne

Kryteria aksjologiczne:

Powszechność Systemowość

Równość Partycypacja uczniów i rodziców

Spójność

slide16

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Kryteria aksjologiczne:

Systemowość Zaangażowanie Adekwatność Otwartość

Partycypacja Użyteczność

slide17

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Kryteria aksjologiczne:

Adekwatność Wzajemność korzyści Systematyczność Celowość

slide18

Po ewaluacji szkoła otrzyma informację

zwrotną w postaci raportu, który składa się z:

 • informacji o przebiegu ewaluacji zewnętrznej,
 • opisu metodologii badań;
 • wyników przeprowadzonej ewaluacji;

w odniesieniu do wymagań państwa w postaci

opisów do wymagań;

 • informacji dotyczących stopnia spełnienia poszczególnych wymagań;
 • wniosków z przeprowadzonego badania.
slide19

Zadania dyrektora szkoły/placówki:

 • do dnia 31 sierpnia przedstawia wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 • do dnia 15 września opracowuje i przedstawia plan nadzoru pedagogicznego, który uwzględnia wnioski ze sprawowanego nadzoru z poprzedniego roku szkolnym, w tym m. in. przedmiot i terminy przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej;
 • przeanalizowanie wspólnie z radą pedagogiczną wymagań państwa wobec szkół/placówek.
slide20

WAŻNE ADRESY:

www.npseo.pl

www.ore.edu.pl

www.men.gov.pl

www.ibe.edu.pl

www.eraewaluacji.pl

www.uj.edu.pl

www.ptde.org

ad