Jedným ťahom - PowerPoint PPT Presentation

makoto
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jedným ťahom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jedným ťahom

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
123 Views
Download Presentation

Jedným ťahom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jedným ťahom

  2. Porozmýšľaj ako nakresliť obrázok jedným ťahom. Klikni na mňa, ak chceš vedieť, kde začať. Ak chceš vidieť riešenie, klikni na mňa.

  3. Porozmýšľaj ako nakresliť obrázok jedným ťahom. Klikni na mňa, ak chceš vedieť, kde začať. Ak chceš vidieť riešenie, klikni na mňa.

  4. Porozmýšľaj ako nakresliť obrázok jedným ťahom. Klikni na mňa, ak chceš vedieť, kde začať. Ak chceš vidieť riešenie, klikni na mňa.

  5. Porozmýšľaj ako nakresliť obrázok jedným ťahom. Klikni na mňa, ak chceš vedieť, kde začať. Ak chceš vidieť riešenie, klikni na mňa.

  6. Páčilo sa vám? Šablónka: Elena Maninová