1 / 37

קורס בנושא שירותי Live@edu

קורס בנושא שירותי Live@edu. Windows Live SkyDrive – המדריך למשתתף. Outlook Live או Windows Live Hotmail Windows Live Messenger Windows Live SkyDrive Office Live Workspace שטחי Windows Live + כתבן Windows Live קבוצות Windows Live. Windows Live SkyDrive – השיעורים. יצירת תיקייה

makelina
Download Presentation

קורס בנושא שירותי Live@edu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. קורס בנושא שירותי Live@edu Windows Live SkyDrive – המדריך למשתתף

 2. Outlook Live או Windows Live Hotmail Windows Live Messenger Windows Live SkyDrive Office Live Workspace שטחי Windows Live + כתבן Windows Live קבוצות Windows Live

 3. Windows Live SkyDrive – השיעורים • יצירת תיקייה • טעינת קובץ • שליחת קישור לתיקייה • שינוי שם של תיקייה • עריכת הרשאות תיקייה • הפיכת תיקייה לפרטית • הוספת הערה לקובץ • העברת קובץ • עריכת קובץ • הטבעת קובץ בדף אינטרנט או בבלוג

 4. Windows Live SkyDrive SkyDrive הוא שיטה לאחסון קבצים באינטרנט, במתכונת נוחה ומאובטחת. כמשתמש ב-Live@edu, תקבל חינם שטח אחסון בגודל ‎25GB‏. עם Windows Live SkyDrive תוכל: • להשתמש בשטח אחסון בגודל ‎7GB שיוקצה לך, שניתן להגן עליו בסיסמה • לנהל את כל הקבצים, התיקיות ותיקיות המשנה שלך (עד ‎50GB כל קובץ) • לשתף את תיקיות SkyDrive שלך עם אנשי קשר • להקצות הרשאות אישיות (קריאה בלבד, עריכה, מחיקה) • להיעזר בתכונות שיתוף קבצים נוחות בשיטת ׳גרור ושחרר׳ לקבלת מידע נוסף, בדוק את הפריטים הבאים: http://windowslive.com/Online/SkyDrive

 5. היכנס אל Windows Live SkyDrive פתח את הדפדפן ועבור אל פורטל בית הספר או הזן http://home.live.com. הזן את מזהה וסיסמת Windows Live שלך ולחץ על כניסה. לחץ על החץ של הרשימה הנפתחת עוד. לחץ על SkyDrive.

 6. היכרות עם דף הבית של SkyDrive קישורים לשירותי Live@edu אחרים תיקיות, מקומות קשורים והיסטוריה להצגת התיקיות האחרונות שנוצרו ושותפו פעילות ברשת שלך המקום הפנוי ב-SkyDrive שלך

 7. ניהול תיקיות

 8. יצירת תיקייה לחץ על צור תיקיה. בשדה שם, תן שם לתיקייה החדשה.

 9. יצירת תיקייה (המשך) לחץ על שתף עם: כדי לבחור עם מי לשתף את תוכן התיקייה. באפשרותך לבחור לשתף עם: • כולם (ציבורי) התיקייה שלך תהיה גלויה לכל מי שיש לו חשבון Windows Live • הרשת שלי התיקייה שלך תהיה גלויה לאנשים שהוספת לרשת Windows Live שלך • אני בלבד התיקייה שלך לא תהיה גלויה לאיש לחץ על הבא.

 10. יצירת תיקייה (המשך) לחלופין, כדי לשתף עם אנשים ברשת שלך, לחץ על בחירת אנשים... התיקייה שלך תהיה גלויה לעיני האנשים שבחרת. באפשרותך גם להזין שם או כתובת דואר אלקטרוני של איש קשר, או לבחור מרשימת אנשי הקשר שלך. כדי לראות מי שייך לרשת שלך, לחץ על המספר הכחול המופיע ליד תיבת הסימון הרשת שלי.

 11. יצירת תיקייה (המשך) אם אלה הם אנשי הקשר שברצונך לשתף עמם את התיקייה, לחץ על סגור. סמן את התיבה הרשת שלי כדי לשתף אתתוכן התיקייה עם הרשת שלך. בחר את ההרשאות לרשת שלך: צפייה בלבדאו היכולת להוסיף, לערוך פרטים ולמחוק קבצים. לחץ על הבא.

 12. העלאת קובץ לחץ על בחר קבצים מהמחשב. דפדף עד למקום שבו שמור הקובץ ולחץ על פתח.

 13. העלאת קובץ (המשך) הקובץ יופיע כעת בחלון ההעלאה. חזור על שלב 1 ושלב 2 כדי להעלות יותר מקובץ אחד. כשכל הקבצים יהיו מוכנים, לחץ על העלה.

 14. שליחת קישור לתיקייה לחץ על אפשר לאחרים לדעת. לחץ על לחצן אל ולאחר מכן לחץ על אנשי הקשר שברצונך לשלוח להם הודעה על הקובץ החדש בתיקייה. לחץ על סגור.

 15. שליחת קישור לתיקייה (המשך) הזן את ההודעה בשדה כלול הודעה משלך ולחץ על שלח. יופיע אישור. לחץ על SkyDrive כדי לחזור אל דף הבית.

 16. שינוי שם של תיקייה לחץ על התיקייה שברצונך לשנות את שמה. לחץ על החץ של הרשימה הנפתחת נוספים ולחץ על שנה שם.

 17. שינוי שם של תיקייה (המשך) בתיבת הדו-שיח שם חדש, הזן את השם החדש של התיקייה. לחץ על שמור.

 18. עריכת הרשאות תיקייה לחץ על החץ של הרשימה הנפתחת נוספים ולחץ על ערוך הרשאות. בחר את ההרשאות החדשות שתרצה להחיל לגבי התיקייה ולסיום, לחץ על שמור.

 19. הפיכת תיקייה לפרטית לחץ על החץ של הרשימה הנפתחתנוספים ולחץ על ערוך הרשאות. לחץ על נקה הגדרות אלה ולחץ על שמור.

 20. הפיכת תיקייה לפרטית (המשך) מתחת לקובץ יופיע מצב הרשאות עם הכיתוב משותף עם: אני בלבד. הקובץ שלך מוגדר כעת כפרטי. לחץ על SkyDrive כדי לחזור אל דף הבית.

 21. ניהול קבצים

 22. הוספת הערה לקובץ מדף הבית של SkyDrive, לחץ על התיקייה שבה נמצא הקובץ. לחץ על הקובץ שברצונך להוסיף לו הערה.

 23. הוספת הערה לקובץ (המשך) לחץ על החץ של הרשימה הנפתחת אפשרויות. לחץ על הערות. לחץ על לחצן האפשרויות ‏‏כן, משתמשים יכולים לפרסם הערות לגבי הקבצים והתמונות שלי. לחץ על שמור.

 24. הוספת הערה לקובץ (המשך) לחץ על הקובץ. הקלד את ההערה שלך בשדה הערות ולחץ על הוסף.

 25. הוספת הערה לקובץ (המשך) ההערה שלך תופיע כעת מתחת לקובץ. לחץ על SkyDrive כדי לחזור אל דף הבית.

 26. העברת קובץ מדף הבית של SkyDrive, לחץ על התיקייה שבה נמצאים הקבצים. לחץ על הקובץ שברצונך להעביר.

 27. העברת קובץ (המשך) לחץ על התיקייה שאליה אתה רוצה להעביר את הקובץ. כדי להעביר את הקובץ את התיקייה שבחרת, לחץ על העבר קובץ זה לתיקייה [שם התיקייה]. כדי להעביר את הקובץ לתוך תיקייה חדשה, לחץ על תיקייה חדשה.

 28. העברת קובץ (המשך) הקובץ יופיע כעת בתיקייה. לחץ על SkyDrive כדי לחזור אל דף הבית.

 29. עריכת קובץ מדף הבית של SkyDrive, לחץ על התיקייה שבה נמצא הקובץ. לחץ על הקובץ כדי לערוך אותו.

 30. עריכת קובץ (המשך) לחץעל הקובץ ולאחר מכן לחץ על הורד. לחץ על פתח בחלון הורדת קובץ.

 31. עריכת קובץ (המשך) ערוך את הקובץ כרצונך ולאחר מכן לחץ על שמור. הזן את השם החדש לקובץ המעודכן ולחץ על שמור כדי לשמור אותו במחשב. הקפד לתת לו שם חדש או מספר גירסה חדש.

 32. עריכת קובץ (המשך) מחק את הקובץ הישן מ-SkyDrive. לחץ על אישור בחלון שלWindows Internet Explorer. לחץ על הוסף קבצים.

 33. עריכת קובץ (המשך) לחיצה על בחר קבצים מהמחשב. דפדף אל המקום שבו נשמר כרגע הקובץ החדש שלך במחשב ולחץ על פתח.

 34. עריכת קובץ (המשך) הקובץ יופיע כעת בחלון הטעינה. לחץ על העלה. • הודעה חשובה • באמצע 2010 תשיק מיקרוסופט את Office Web Apps החדש • יישום זה מאפשר להציג ולערוך בדפדפן קבצים שנוצרו ב-Word‏, Excel‏, PowerPoint ו-OneNote • חוויית הדפדפן לא תשתנה מבחינת המראה או העיצוב, גם כאשר תציג בדפדפן מסמכים שנוצרו ביישומי לקוח עשירים. • Office Web Apps יפעלו ב-Safariוב-Firefox בדיוק כמו ב-Internet Explorer

 35. הטבעת קובץ בדף אינטרנט או בבלוג לחץ על הקובץ בדף האינטרנט או הבלוג, שברצונך לשתף את הקישור אליו. לחץ על שתף. לחץ על העתק כדי להעתיק את סימון ה-HTML אל הדף שבו תרצה שהפריט יופיע.

 36. הטבעת קובץ בדף אינטרנט או בבלוג לחץ על אפשר גישה. הדבק את שפת הסימון בבלוג או בדף האינטרנט שלך. לקבלת מידע נוסף, עיין בקובצי העזרה של הבלוג או של שירות האינטרנט המתאים. לסיום, לחץ על בוצע.

 37. Windows Live SkyDrive – תרגול ודיון כעת בצע את הפעולות הללו בעצמך: • יצירת תיקייה • שיתוף תיקייה • טעינת קובץ • שליחת קישור לתיקייה • שינוי שם של תיקייה • עריכת הרשאות תיקייה • הפיכת תיקייה לפרטית • הוספת הערה לקובץ • העברת קובץ • עריכת קובץ • הטבעת קובץ בדף אינטרנט או בבלוג עם סיום התרגול תהיה לך הזדמנות לדון עם המדריך בשאלות שהתעוררו במהלך התרגול

More Related