bezbednost n a internetu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezbednost n a Internetu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezbednost n a Internetu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Bezbednost n a Internetu - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Bezbednost n a Internetu. Stefan Vu č i ć, IV/3 Tehni č ka š kola , Knja ž evac. Za š tita r a č unara. Za ž astitu od virusa koristi neki internet security ili bilo koji antivirus koji ima tu opciju . Izbegavajte skidanje fajlova sa sajtova koji imaju mali rejting .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bezbednost n a Internetu' - makara


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bezbednost n a internetu

Bezbednostna Internetu

Stefan Vučić,IV/3

Tehnička škola,Knjaževac

za tita r a unara
Zaštitaračunara
 • Zažastituodvirusakoristineki internet security ilibilokoji antivirus kojiimatuopciju.
 • Izbegavajteskidanjefajlovasasajtovakojiimajumalirejting.
 • ZapodrazumevanipretrazivačkoristiteGoogle Chrome ilibilokojipretraživačkojiimazaštitu.
za tita li nih podataka
Zaštitaličnihpodataka
 • Izbegavajtedavanjeličnihpodatakanepoznatimsajtovimakoji se predstavljajukaodruštvenemrezeili nešto slično.
 • Za online kupovinukoristitesamosajtovekojiimajulicencu.
 • Pazitekojepodatkeizlažetejavnosti.
za tita privatnosti
Zaštitaprivatnosti
 • Ne pristupajtesajtovimai ne koristiteprogramekojimogukontrolisativašračunar.
 • Pogledajtedalineki program imapristupvašojkameribezvaše dozvole, akoimaodmahgaugaziteiuninstalirajte. U buduće ne koristitetakveprograme.
 • Akokoristiteneki downloader, dobropazitekojisadržajskida.
bezbednst od pra enja
Bezbednstodpraćenja
 • Nikada, aliNikadanemojtepravitinalogenaozbiljnimsajtovimaakoza to nematedozvolu…
i za kraj
I zakraj…
 • Akosteispoštovalisveovoaliidaljenistebezbedni, molimo vas daNIKADA više ne PRISTUPATE INTERNETU!