slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
אסימטריה צרברלית במוח בריא

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

אסימטריה צרברלית במוח בריא - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

אסימטריה צרברלית במוח בריא. המיספרה שמאל. המיספרה ימין. מבנה השיעור הנוכחי. לאטראליזציה תפקודית במוח הבריא. מקורות הלאטראליזציה במוח הבדלים בין מיניים. שמאליות. אסימטריה במוח הבריא. למה מחקרי Split Brain אינם מספקים? התפתחות מוח פגום. פוטנציאל לעומת ביצוע. אינטראקציה בין המיספרות.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'אסימטריה צרברלית במוח בריא' - makara


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

אסימטריה צרברלית במוח בריא

המיספרה שמאל

המיספרה ימין

slide2
מבנה השיעור הנוכחי
 • לאטראליזציה תפקודית במוח הבריא.
 • מקורות הלאטראליזציה במוח
 • הבדלים בין מיניים.
 • שמאליות.
slide3
אסימטריה במוח הבריא
 • למה מחקרי Split Brain אינם מספקים?
  • התפתחות מוח פגום.
  • פוטנציאל לעומת ביצוע.
  • אינטראקציה בין המיספרות.
 • חקר האסימטריה התפקודית במוח הבריא:
  • תצוגה למחצית שדות ראיה
  • האזנה דיכוטית
  • רישום פעילות חשמלית של המוח
  • הדמיה המודינאמית של פעילות מוחית
hellige
שאלות עיקריות בהקשר למאמר של Hellige
 • מהי גישת המרכיבים וכיצד היא מתקשרת לגישה המודולריות המערכת הקוגניטיבית?
 • מהי תפיסה גלובלית ומהו עיבוד מידע לוקאלי ולאיזה סוג עיבוד מתמחת כל המיספרה? (יש לזכור את המבנה ההירארכי כפי שהוא מוצג באותיות נבון).
 • מהו תדר מרחבי?
 • כיצד מתבטאת העדפת תדרים מרחביים בכל המיספרה?
 • מה ההבדל בין יחסים מרחביים קטגוריים ויחסים מרחביים על בסיס מערכת צירים?
 • מה משותף לכול המרכיבים של תפיסה חזותי הנותנים עדיפות להמיספרה ימנית ומה משותף לאילו שנותנים עדיפות לשמאלית?
 • מה ידוע באשר להעדפת עיבוד יחסים מרחביים על ידי כל המיספרה?
 • מה חשיבות סוג המשימה (task) בקביעת העדפה המספרית? יש להביא דוגמאות מלפחות שני מרכיבים של תפיסה חזותית.
 • איזה גורמים משפיעים על העדפת שדה ראיה במחקר אסימטריה מוחית במערכת הראיה?
slide6
סוג גירוי או סוג עיבוד?
 • הניסוי של Bertelson
 • עיבוד גלובלי לעומת עיבוד פרטני
 • העדפת תדרים (מרחביים) גבוהים לעומת תרים (מרחביים) נמוכים
 • העדפת יחסים קטגוריאליים לעומת מיקום יחסי במרחב (coordinate)
slide7
ממצאים ממחקרי תצוגה למחצית שדה ראיה

אסימטריה לזיהוי מלים

 • הצגה חד צדדית
 • העדפה להמיספרה או כיווניות קריאה?
 • התפתחות העדפת שדה ראיה לעיבוד מלים

אסימטריה לזיהוי פרצופים

 • זיהוי על פי צד שמאל של הפרצוף עדיף

אסימטריה במשימות חזותיות-מרחביות

 • מיקום נקודה במישור
 • ראיית עומק
 • רוטציה מנטאלית.
slide8
שתי ההמיספרות משתפות פעולה תוך כדי שמירה על התמחויות הבאות לידי ביטוי בהתנהגות.

ההמיספרה השמאלית מטפלת בפרטים, בתדרים גבוהים (כלומר בשינויים מהירים) בסדר האירועים והיא אנאליטית. לכן היא גם מומחית יותר בעיבוד לשוני.

ההמיספרה הימנית עוסקת תדרים נמוכים (שינויים איטיים) במרחב וביחסים מרחביים, רגישה יותר למימדים רגשיים, ולכן היא מומחית יותר לעיבוד פנים ולממדים שונים במוזיקה.

כל ההבדלים הם הבדלים יחסיים!

מה למדנו ממחקרים באנשים בריאים?
slide9
הצגה במחצית שדה ראיה - הדגמה

קרופט

גיבור

7

מפתח

לדקם

3

9

4

טבלה

6

slide11
תצוגה מאונכת

מ

כ

ת

ב

מ

ש

ק

ל

slide12

נבדקים בודדים

1

R

2

R

3

R

4

R=L

6

R

7

R

8

R

9

R

10

R

11

R

12

R

13

R

14

R

15

L

16

R

17

R

18

R

19

L

20

L

21

R

22

R

23

R

24

R

העדפת מחצית שמאלית של הפרצוף
slide13

נבדקים בודדים

1

R=L

L

2

L

3

4

R

L

6

L

7

L

8

L

9

10

R

11

R

L

12

13

R

14

R=L

15

L

16

R

17

L

18

L

19

L

20

R

21

L

22

L

23

R

24

L

העדפת צד בכימרה
slide16
ממצאים ממחקרי האזנה דיכוטית

ככלל אנשים זוכרים יותר מידע המוצג לאוזן ימין מאשר לאוזן שמאל

העדפת אוזן ימין – מנגנונים אפשריים

 • המודל של Kimura
 • הטיית קשב (המודל של Kinsborne)
 • עיצורים לעומת תנועות

העדפת אוזן לגירויים לא מלולים

 • האזנה דיכוטית לאקורדים
 • חשיבות המיומנות
 • מלודיה לעומת קצב
 • הפרוזודיה בדיבור
slide18

קלט אובייקטיבי

אוזן שמאל אוזן ימין

8 4

67

31

דיווח הנבדקים

4 7 18 6 3

השפעת ערוץ התצוגה על ארגון הקלט בהאזנה דיכוטית.
slide19

קלט אובייקטיבי

אוזן שמאל אוזן ימין

Who4

6goes

there1

דיווח הנבדקים

Whogoesthere461

השפעת תוכן המידע על בחירת ערוצי הקליטה בהאזנה דיכוטית
slide22

0

200

400

600

800

0

200

400

600

800

Milliseconds

0

200

400

600

800

Milliseconds

העדפת צד המיספרה לעיבוד פרצופים

FCz

Left Hemisphere

Right Hemisphere

5 V

N170

-5 V

Bentin et al., 1996

slide23
התפלגות הפילות החשמלית במוח בתגובה לעיבוד פנים ומלים

עיבוד פנים

עיבוד אורתוגרפיה

עיבוד פונולוגיה

Bentin et al., 2007

Bentin et al., 1999

Bentin et al., 1999

slide24
התפלגות פעילות מוחית בתגובה לעיבוד פנים - fMRI

Blocks of natural faces minus blocks of natural items of furniture

MTG

FG

ITS

OTS

LH

RH

(In collaboration with Axel Mecklinger, Angela Friederici, and Yves, D. von Cramon)

bertelson

A

D

A

A

B

A

A

B

B

d

ניסוי Bertelson

זהות פונולוגית

זהות צורנית

B

d

זהות צורנית: זמן תגובה ב-LVF קצר או שווה ל-RVF

זהות פונולוגית: זמן התגובה ב-RVF קצר מזה ב-LVF

slide26
יחסים הירארכיים

ניתן לייצג מידע ברמות הכללה שונות. ברמה גלובלית ביותר בציור העליון אפשר לראות בית. אולם ניתן גם להתמקד על מרכיבים לוקליים כגון חלונות, דלתות, גג, וכו'. זהו מערך הירארכי בו הרמה המפורטת של התיאור מוכלת ברמות גבוהות יותר.

slide27

T

H

T

H

T

H

T

H

H

T

F

L

L

F

T

H

H

T

T

H

H

T

F

L

L

F

H

T

L

F

L

F

F

L

T

H

L

F

F

L

L

F

L

F

עיבוד גלובלי לעומת עיבוד לוקלי

Navon Figures (hierarchical stimuli)

Global Precedence - faster response to global figure

slide28

H

H

F

F

H

H

F

F

H

H

H

H

F

F

F

H

H

F

F

H

T

H

T

H

T

T

H

H

H

F

F

H

T

H

T

H

T

H

T

T

H

H

T

H

T

העדפת שדה ראיה לעיבוד צורות הירארכיות (אותיות נבון)

משימה: האם האות H מוצגת בתמונה לפחות פעם אחת?

F

680

LVF/RH

RVF/LH

Reaction Time

480

Global & local

Global

Local

None

Sergent 1982

spatial frequency
Spatial Frequency

Low

Medium

High

slide30
תדרים מרחביים גבוהים מעובדים בהעדפה על ידי ההמיספרה השמאלית בעוד שהתדרים הנמוכים על ידי הימנית.

בשלב ראשון יש אנאליזה של התדרים המרכיבים את הגירוי.

בשלב שני יש מיצוי של התדרים הנושאים מידע רלוונטי למשימה.

בשלב זה העדפת ההמיספרות באה לידי ביטוי בשילוב העדפת תחום התדרים ודרישות המשימה.

דוגמה:

קטגוריזציה של פנים כפנים נשענת בעיקר על תדרים נמוכים ולכן יש העדפת שדה ראיה שמאלי (המיספרה ימנית).

זיהוי פנים ברמת היחיד מחייבת גם תדרים גבוהים ולכן יש שילוב בין שתי ההמיספרות

עיבוד תדרים מרחביים במוח – תיאוריית ה-DFF
slide34
יצוג קטגוריאלי לעומת ייצוג יחסי

ההמיספרה השמאלית מייצגת מידע באופן קטגוריאלי (תדרים גבוהים) בעוד שההמיספרה הימנית מייצגת את היחסים המרחביים (תדרים נמוכים).

slide35
יכולות שפתיות

נשים טובות יותר מגברים בעיקר בשטף מלים – החל בערך בגיל 11

יכולות חזותיות מרחביות

גברים טובים יותר מנשים – החל בערך בגיל 12

גודל ההבדל בין ההמיספרות

הבדלים מובחנים יותר אצל גברים מאשר אצל נשים

תוצאות נזק מוחי

ככלל לאחר פגיעה בהמיספרה שמאל ההסתברות לאפזיה גדולה יותר בגברים מאשר בנשים.

לאחר פגיעה בהמיספרה ימנית ההסתברות לאפזיה גדולה יותר בנשים מאשר בגברים.

אפזיה בנשים בדרך כלל קלה יותר וגם תהליך החלמה מהיר וקל יותר.

הבדלי תפקוד בין גברים לנשים
slide36
השפעות הורמונאליות על לאטראליזציה במוח

ביטוי גנטי קשור למבנה כרומזומי המין

קצב בשלות (מהיר יותר אצל נשים)

חינוך וסביבה

גורמים אפשריים להבדלי תפקוד בין גברים לנשים
slide37
שמאליות וימניות ביד
 • כ- 90% של בני האדם הם בעלי יד ימין דומיננטית.
 • ל-95-98% מבעלי יד ימין דומיננטית המיספרה שמאלית דומיננטית לשפה.
 • לכ-70% מהשמאליים ההמיספרה השמאלית דומיננטית לשפה.
 • לכ-25% מהשמאליים יש ייצוג דו-צדדי לשפה – כלומר אין לאטראליזציה מובחנת
 • לכ-5% מהשמאליים יש דומיננטיות "הפוכה"
 • ההחלמה מאפזיה טובה ומהירה יותר בשמלאיים.

Marian Annett

slide38
מה הגורמים לשמאליות?
 • העדפת צד קיימת גם בבעלי חיים אחרים אך איינה מודגשת כמו באדם.
 • העדפת יד נצפית כמה חודשים לפני לידה.
 • ההסתברות להולדת ילד שמאלי גדולה יותר עם אחד ההורים שמאלי וגדולה ביותר אם שני ההורים שמאליים.
 • נראה אם כן כי לשמאליות יש מרכיב גנטי