Testing Er Det Viktigste - PowerPoint PPT Presentation

testing er det viktigste n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Testing Er Det Viktigste PowerPoint Presentation
Download Presentation
Testing Er Det Viktigste

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Testing Er Det Viktigste
14 Views
Download Presentation

Testing Er Det Viktigste

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Testing Er Det Viktigste

  2. Testing Er Det Viktigste • Kontinuerlig testing og forbedring er det viktigste for de fleste industrier og definitivt tilfelle når det gjelder å produsere gode vinterdekk. De beste produsentene vil fortsette å teste dekkene sine og forbedre dem kontinuerlig. Nokian Dekk har gode testanlegg i Ivalo i Nord-Finland. Evnen til å teste i ekte vinterforhold og prøve å forbedre ytelsen på isete og snødekte overflater er kritisk. Nokian Dekk har definitivt vært i teten av utviklingen innen vinterdekkfeltet siden de lanserte verdens første vinterdekk for 85 år siden.

  3. Testing Er Det Viktigste • En produsent som ikke har mulighet til kontinuerlig å teste dekk i virkelige forhold og prøver å forbedre dekkene, vil ikke være like konkurransedyktig når det gjelder å produsere god ytelse. Kopiering av en funksjon eller egenskap fra et testet dekk, kan ikke gi samme ytelse. Derfor kan et vinterdekk av høy kvalitet virkelig gi deg ekstra ytelse og sikkerhet som kan holde deg ute av fare mens du kjører på vinterveier.

  4. Testing Er Det Viktigste • Med denne kontinuerlige forbedringen er vinterdekkene nå tryggere; Du har muligheten til å velge piggdekk eller piggfrie dekk, begge med gode vinteregenskaper. Begge gir deg en svært god kjøreopplevelse. Piggdekkene har nå kortere pigger som er rolige og har fremragende grep på vinterveiene, og du har piggfrie dekk som også har fremragende grep. Disse kontinuerlige forbedringene i funksjonaliteten i både dekkdesign og materialer har gitt de bedre resultatene. Tester støtter dette, og dermed har vi sikrere dekk i dag og vil ha enda sikrere dekk i fremtiden.

  5. Testing Er Det Viktigste • For mer informasjon om vinterdekk, besøk: Vianor

  6. Testing Er Det Viktigste