Dekklagring - PowerPoint PPT Presentation

dekklagring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dekklagring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dekklagring

play fullscreen
1 / 5
Dekklagring
15 Views
Download Presentation
Download Presentation

Dekklagring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dekklagring

  2. Dekklagring • Den enkleste måten å lagre dekk mellom sesongene er i et dekkhotell. Fordelen er at de lagres under de rette forholdene, de blir skikkelig rengjort etter at de har blitt avmontert og de er godt merket for å sikre forsvarlig rotasjon av dekkene. Du får heller ikke problemer med å bære dekkene frem og tilbake.

  3. Dekklagring • Du vil også like at ekspertene håndterer dekkene, slik at de kan sjekke dekkene før de monteres på bilen din, og de bruker profesjonelle verktøy for å løfte bilen og å feste dekkene. Vinterdekk med pigger kan du skade hvis du setter dem på feil side, noe som kan være en dyr feil å gjøre.

  4. Dekklagring • For mer informasjon om dekkhotell, besøk: Vianor

  5. Dekklagring