1 / 9

Yritysjärjestely

Yritysapu Comuf Tummat pilvet yrittäjyytesi yllä Klikkaa päästäksesi seuraavaan. Yritysjärjestely. Tunnetko olevasi yrittäjä ?. Lompakossa ei ole koskaan rahaa Maksamattomia laskuja on mapillinen Puolet puheluista on perintätoimiston..

makala
Download Presentation

Yritysjärjestely

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Yritysapu Comuf Tummat pilvet yrittäjyytesi yllä Klikkaa päästäksesi seuraavaan Yritysjärjestely

  2. Tunnetko olevasi yrittäjä ? • Lompakossa ei ole koskaan rahaa • Maksamattomia laskuja on mapillinen • Puolet puheluista on perintätoimiston.. • Postinkataja katsoo kieroon tuodessa sinulle pinon trattoja • Uhkakirjeitä konkurssiin hakemisesta tulee päivittäin • Verottaja vei ennakkoperintärekisteröinnin

  3. Oletko tehnyt mitään ? • Oletko karsinut kuluja • Oletko itse lopettanut matkailun • Turhat vuokrat, puhelinkulut, elätit • Myyntikatteen parantaminen • Nautintoaineet, käytön vähentäminen • Myyntihenkilön perseeseen potkiminen • Mainostuksen lisäys

  4. Edellisistä ei ollut hyötyä ? • Edelleen rahat loppu • Myyntimies ei voi myydä enempää • ALV kasautuu edelleen • Asiakkaat jo nyt valittaa tuotteeni kalleudesta • Kuluja ei voi vähentää • Nautintoaineet, en käytä • Mainostukseen ei voi satsata, kun entisetkin laskut maksamatta

  5. Vaihtoehdot ovat tässä : • Toiminnan lopettaminen ja toivoa, ettei kukaan hae konkurssiin • Haetaan itse konkurssiin • Jatketaan toimintaa ja velkaannutaan lisää, odotetaan kun joku hakee konkurssiin • Yritys-saneeraus, tosin vaikea saada kannattamaan, tietysti jos veloista saisi 70 % anteeksi. • Myydä yritys pois ja aloittaa tyhjältä pöydältä uusi yrittäminen, oppirahat on maksettu

  6. Yrityksen myyminen • Hankit ostajan yhtiöllesi, maksaa yleensä n. 5000 € joka maksetaan pankkiin. • Kauppakirjat allekirjoitetaan • Lopetat pankkitilit ja liiketoiminnan, ilmoitat asiakkaillesi uuden yhtiön tiedot. Siirrät kaluston uudelle yhtiöllesi, autojen ym. Hinnoittelussa kannattaa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. • Ostaja tekee kaikki ilmoitukset viranomaisille • Huolesi ovat ohi

  7. Kauppakirja (malli) Tällä kauppakirjalla myydään ********** **** Oy:n koko osakekanta. Kauppahinta on tuhat (1.000) euroa, joka kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksin. Myyjä: Ostaja: Ostaja on tietoinen yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Myyjä toimittaa ostajan ilmoittamaan tilitoimistoon kirjanpitomateriaalin.Ostaja sitoutuu hoitamaan yhtiön velkajärjestelyyn ja vapauttamaan myyjän vakuudet.Yhtiön kassan/saamiset osakkaalta ostaja kuittaa saaduksi.Ostaja tekee tarvittavat ilmoitukset eri viranomaisille kaupparekisteriin, verottajalle, velkojille ja takaajille. Helsingissä tammikuun 14. päivänä 2011 MYYJÄ OSTAJA

  8. Huolesi on ohi Soita heti eikä huomenna, tule neuvottelemaan toimistolle Helsinkiin. Neuvottelu on maksuton, käydään läpi kaikki mahdollisuutesi yhtiön pelastamiseen, ota mukaan viimeisin tilinpäätös ja mahdollisimman tuore tulos/tase. Soita 046 5902505 /Thomas 046 5513431 / Tapani +37259117922 / Oleg Sähköposti:konkurssi@hotmail.fi

  9. Nähdään Soita 046 5902505 /Thomas 0465513431 / Tapani +37259117922 / Oleg Klikkaa kuvaa lähettääksesi sähköpostia meille

More Related