Prezentacja opracowania
Download
1 / 49

Prezentacja opracowania - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Prezentacja opracowania. Zamawiający: m.st. Warszawa Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Wykonawca: Sener sp. z o.o. Charakterystyka planowanego, docelowego systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Identyfikacja dotychczasowych działań podjętych w trakcie I i II etapu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prezentacja opracowania' - makala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prezentacja opracowania

Prezentacja opracowania

Zamawiający:

m.st. Warszawa

Biuro Drogownictwa i Komunikacji

Wykonawca:

Sener sp. z o.o.


Prezentacja opracowania

Charakterystyka planowanego, docelowego systemu parkingów „Parkuj i Jedź”

Identyfikacja dotychczasowych działań podjętych w trakcie I i II etapu

Analiza lokalizacyjna i programowa parkingów przedstawionych w SUiKZP

Zawartość opracowania

Program budowy na lata 2014-2018 i oszacowanie kosztów

TOM I

TOM II

TOM III

TOM IV

2Prezentacja opracowania

Komunikacja zbiorowa „Parkuj i Jedź”

Komunikacja indywidualna

Historia systemu Park and Ride

I

- Stany Zjednoczone

 • - Kolonia

 • - Hamburg

 • - Paryż

 • - Praga

 • Helsinki

II

III

+

IV

- dyspozycyjność

- wygoda

- elastyczność

 • wysoka efektywność wykorzystania deficytowej przestrzeni ruchu

 • ekologiczność

4


Prezentacja opracowania

Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R „Parkuj i Jedź”

I

1. Uchwała nr XXVI/193/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie polityki transportowej dla m.st. Warszawy.

II

STREFA I – Centralna

STREFA II – Obszary o intensywnej zabudowie

STREFA III – Pozostałe obszary

III

2. Uchwała nr XVI/145/99 w sprawie ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu mpzp w zakresie ustaleń dla systemu parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” dla samochodów osobowych i parkingów dla samochodów ciężarowych.

27 obiektów, 7 zostanie wykonane w I etapie

- Wilanowska, Marymont, Połczyńska, Annopol, Kabaty, Al. Krakowska, Metro Młociny

IV

5


Prezentacja opracowania

Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R „Parkuj i Jedź”

I

Inne dokumenty

Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy (uchwała nr XXXVIII/492/2001 Rady m.st. Warszawy z dnia 2001 r.)

II

Zasady zagospodarowania, organizacji i zarządzania parkingami typu „Parkuj i Jedź” w Warszawie, październik 2001 r.

III

Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, załącznik do uchwały nr LXII/1789/2005

IV

Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006, zmieniona uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. przyjęte zostało Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego 10 października 2006 r.

6


Prezentacja opracowania

1 „Parkuj i Jedź”

3

2

5

4

15

WYBUDOWANE I NIE OBJĘTE SUiKZP

6

17

WYBUDOWANE I OBJĘTE SUiKZP

16

7

8

18

9

19

10

12

23

11

21

20

24

13

27

30

22

14

25

31

28

26

29

SUiKZP

I

II

III

IV

7


Prezentacja opracowania

Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R „Parkuj i Jedź”

I

Inne dokumenty

II

Uchwała nr LVIII/1749/2009 wraz z załącznikiem Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, 9 lipca 2009 r.

III

Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze m.st. Warszawy do roku 2035, październik 2009 r.

IV

8


Prezentacja opracowania

Etapy budowy parkingów P+R w Warszawie „Parkuj i Jedź”

I

Metro Marymont

Metro Wilanowska

Metro Młociny

Połczyńska

I etap budowy

Wybudowano

II

Metro Ursynów

Anin

Stokłosy

Al. Krakowska

Rembertów

Kabaty

Wawer

Ursus Niedźwiadek

Falenica

Jeziorki

III

Wybudowano

II etap budowy

IV

Zaplanowano

9


Prezentacja opracowania

Parkingi „Parkuj i Jedź” „Parkuj i Jedź”

- wybudowane w I etapie

- wybudowane w II etapie

Metro Młociny

Metro Marymont

Połczyńska

Anin

Metro Wilanowska

Metro Ursynów

Metro Stokłosy

Usytuowanie parkingów „Parkuj i Jedź” wybudowanych w I i II etapie

I

II

III

IV

10Prezentacja opracowania

P+R Anin I

Charakteryzacja parkingu II etapu budowy

Rejon skrzyżowania ul. Szpotańskiego i ul. VIII Poprzecznej

Przy stacji PKP Warszawa Anin

I

II

III

IV

 • Charakterystyka parkingów:

 • Położenie

 • Liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i rowerów

Przykład

12


Prezentacja opracowania

Przykładowy parking I

P+R Anin

I

II

III

IV

13


Prezentacja opracowania

P+R Anin I

Ocena funkcjonowania parkingów

I

 • Możliwość przesiadki na:

 • kolej (SKM)

 • autobus

II

Parking P+R „Anin” w trakcie budowy

III

 • Autobusy obecnie zatrzymujące się na przystanku:

 • 01 – ul. Szpotańskiego, w kierunku Międzylesia:

 • 119, 521, N22;

 • 02 – ul. Widoczna, w kierunku Śródmieścia: 521,

 • N22;

 • 03 – ul. Lucerny, w kierunku Traktu Lubelskiego:

 • 119, 213;

 • 05 – u. Mrówcza, w kierunku Piechurowa: 213.

Poj./dzień

IV

Średnie napełnienie parkingu P+R „Anin”

14


Prezentacja opracowania

Analiza lokalizacyjna i programowa parkingów przedstawionych w SUiKZP

I

II

III

IV

15


Prezentacja opracowania

Parkingi przedstawionych w wyznaczone w SUiKZP nie objęte I i II etapem budowy

Dodatkowe lokalizacje

I

II

III

IV

16


Prezentacja opracowania

I przedstawionych w

II

III

IV

17


Prezentacja opracowania

I przedstawionych w

 • Opis terenu

Analiza możliwości lokalizacji parkingu

II

 • Układ drogowy

III

 • Powiązania z transportem zbiorowym

IV

 • Uwarunkowania realizacji

18


Prezentacja opracowania

I przedstawionych w

 • Opis terenu

Analiza możliwości lokalizacji parkingu

II

III

IV

 • Strefa warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów,

 • Grunt działek (klasa bonitacyjna),

 • Powierzchnia działek,

 • Właściciel i władający działką,

 • Sieci uzbrojenia.

19


Prezentacja opracowania

I przedstawionych w

 • Układ drogowy

Analiza możliwości lokalizacji parkingu

II

III

IV

 • Określenie możliwości dojazdu do parkingu,

 • Charakterystyka dróg przyległych do parkingu,

 • Opisanie funkcji i klasy dróg.

20


Prezentacja opracowania

I przedstawionych w

 • Powiązania z transportem zbiorowym

Analiza możliwości lokalizacji parkingu

 • Opis powiązań

 • z transportem zbiorowym (obecnie i w przyszłości),

 • Opis dostępnych przystanków autobusowych, tramwajowych i kolejowych,

 • Opis możliwych relacji.

II

III

IV

21


Prezentacja opracowania

I przedstawionych w

 • Uwarunkowania realizacji

Analiza możliwości lokalizacji parkingu

 • Opis uwarunkowań:

 • realizacji inwestycji,

 • formalno-prawnych,

 • zapisanych w MPZP,

 • wydane decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

II

III

IV

22


Prezentacja opracowania

I przedstawionych w

II

III

IV

23


Prezentacja opracowania

Określenie potrzebnej ilości miejsc parkingowych przedstawionych w

Sam. osobowe

 • Podział na rejony komunikacyjne

 • Określenie potencjalnych podróży

 • Podział zadań przewozowych – model kosztu uogólnionego

 • Koszty

 • Wydzielenie podróży P+R z podróży odbywanych wyłącznie komunikacją indywidualną

 • Wydzielenie podróży P+R z podróży odbywanych wyłącznie komunikacją zbiorową

 • Określenie udziałów podróży odbywanych transportem indywidualnym, zbiorowym i w systemie P+R

 • Określenie pojemności parkingów


Prezentacja opracowania

Określenie potrzebnej ilości miejsc parkingowych przedstawionych w

Rowery

1. Dokument„Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie”, Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko,

2. Kryteria atrakcyjności i dostępności

parkingów P+R dla ruchu rowerowego

 • Kryterium 1– duża/średnia liczba ścieżek rowerowych w pobliżu parkingu (stan istniejący) - 0,5

 • Kryterium 2 – największe natężenia ruchu rowerowego (powyżej 1 500 rowerów/dzień) - 2

 • Kryterium 3 – niska lub średnia dostępność transportu publicznego

 • w dojeździe do parkingu - 1,5

 • Kryterium 4– atrakcyjność parkingu

 • P+R - 1,0

 • Kryterium 5 – potencjalne zwiększenie ruchu rowerowego po wybudowaniu parkingu P+R - 3,5


Prezentacja opracowania

I przedstawionych w

II

III

IV

26


Prezentacja opracowania

I przedstawionych w

II

III

IV

27


Prezentacja opracowania

I przedstawionych w

II

III

IV

Przedstawienie programu budowy parkingów P+R i oszacowanie kosztów

Analiza wielokryterialna

28


Prezentacja opracowania

I przedstawionych w

1

2

3

Określenie kryteriów szczegółowych w każdej grupie

Określenie kryteriów zbiorczych

Kodowanie wartości według kryteriów

II

5

4

III

Utworzenie macierzy oceny dla kryteriów zbiorczych i szczegółowych

Ustalenie wag kryteriów zbiorczych i szczegółowych

IV

29


Prezentacja opracowania

Kryterium zbiorcze - funkcjonalne przedstawionych w

Kryterium zbiorcze - ruchowe

1

4

I

1.1.Natężenieruchu

1.2.Odległość P+R od centrum miasta

1.3.Dostępnośćśrodkówtransportu

zbiorowego

1.4.Szacunkowa liczba mieszkańców

w 2015 r. dla dzielnicy

4.1.Inwestycje transportowe

warunkujące powstanie parkingu

4.2.Liczba miejsc parkingowych dla

samochodów osobowych

4.3.Liczba miejsc parkingowych dla

rowerów

II

Kryterium zbiorcze - planistyczne

5

Kryterium zbiorcze - terenowe

2

5.1.Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego

m. st. Warszawy

5.2.Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego

2.1.Dostęp do układudrogowego

2.2.Uzbrojenieterenu

III

Kryterium zbiorcze - czasowe

3

IV

Kryterium formalno-prawne

6

3.1.Czasprzygotowaniainwestycji

3.2.Czasrealizacjiinwestycji

6.1.Pozyskanie terenu

6.2.Obszar Prawnej Ochrony Konserwatorskiej

30


Prezentacja opracowania

Wartości poszczególnych kryteriów są wyrażone w różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania

metodą Pattern

I

II

Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie

METODY WIELOKRYTERIALNEJ i ANALIZY PORÓWNAWCZEJ,

Janusz Szwabowski, Joanna Deszcz,

Gliwice 2001 r.

III

IV

31


Prezentacja opracowania

 • Stymulanta różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania

  • Natężenie ruchu

  • Odległość parkingu P+Rod centrum miasta

  • Dostępność środków transportu zbiorowego

  • Szacunkowa liczba mieszkańców w 2015 r. dla dzielnicy

  • Dostęp do układu drogowego

  • Uzbrojenie terenu

  • Liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych

  • Liczba miejsc postojowych dla rowerów

  • SUiKZP m. st. Warszawy

  • MPZP

I

 • Destymulanta

  • Czas przygotowania inwestycji

  • Czas realizacji inwestycji

  • Inwestycje transportowe warunkujące powstanie parkingu

  • Pozyskanie terenu

  • Obszar Prawnej Ochrony Konserwatorskiej

II

III

IV

32


Prezentacja opracowania

I

II

III

IV


Prezentacja opracowania

 • Przyjęta punktacja różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania


Prezentacja opracowania

 • Przyjęta punktacja różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania


Prezentacja opracowania

 • Przyjęta punktacja różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania


Prezentacja opracowania

Kryterium zbiorcze - ruchowe różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania

I

II

III

IV

37


Prezentacja opracowania

Kryterium zbiorcze - terenowe różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania

I

II

III

IV

38


Prezentacja opracowania

Kryterium zbiorcze - czasowe różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania

I

II

III

IV

39


Prezentacja opracowania

Kryterium zbiorcze - funkcjonalne różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania

I

II

III

IV

40


Prezentacja opracowania

Kryterium zbiorcze - planistyczne różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania

I

II

III

IV

41


Prezentacja opracowania

Kryterium formalno-prawne różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania

I

II

III

IV

42


Prezentacja opracowania

Wyniki analizy wielokryterialnej różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania

I

II

III

IV

43


Prezentacja opracowania

I różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania

II

III

IV

Przedstawienie programu budowy parkingów P+R i oszacowanie kosztów

Oszacowanie kosztów

44


Prezentacja opracowania

Scenariusz optymistyczny

I

Wynikający z potrzeb

II

III

IV

45


Prezentacja opracowania

Scenariusz realny

I

Określony na podstawie dotychczasowego budżetu

II

III

IV

46


Prezentacja opracowania

Scenariusz pesymistyczny

I

Związany z trudnościami

pojawiającymi się przy budowie elementów towarzyszących

II

III

IV

47


Prezentacja opracowania

Scenariusz optymistyczny

Scenariusz realny

Scenariusz pesymistyczny

48


Prezentacja opracowania

I różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania

II

Dziękujemy za uwagę

III

IV

49