slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bygningsarealer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Bygningsarealer - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Bygningsarealer. Danske Byggeøkonomer, Aarhus 19. juni 2013 Danske Byggeøkonomer, København 26. juni 2013 Jørgen Bang Jakobsen, LE34 Landinspektør, partner. LE34 har 130 medarbejdere fordelt på 9 kontorer. Forretningsområde Skel og Ejendomme. Byudvikling i Ørestad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bygningsarealer' - makala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Bygningsarealer
 • Danske Byggeøkonomer, Aarhus 19. juni 2013
 • Danske Byggeøkonomer, København 26. juni 2013
 • Jørgen Bang Jakobsen, LE34
 • Landinspektør, partner
slide2
LE34 har 130 medarbejdere fordelt på 9 kontorer

... Resultater gennem dialog …

Vi baner vejen for samfundets udvikling inden for ejendomsdannelse, infrastruktur og kommunikation

Ansvarlighed • Dialog • Samarbejde • Arbejdsglæde • Gensidig respekt

slide3
Forretningsområde Skel

og Ejendomme

Byudvikling i Ørestad

slide4
Forretningsområde Landmåling og Geodata

Landmålingssoftware

LE34 3D-SKAN

www.m.dk/cityringen.aspx

slide5
Forretningsområde Ekspropriation og Jura
 • Vejlovgivning
 • Generelt
 • Vejloven
 • Ekspropriation
 • Vejbidragsloven
 • Vintervedligeholdelses- loven
 • Privatvejsloven
 • Forvaltningsloven
 • Kursusvirksomhed
 • Ledningsret
 • Rettighedserhvervelse
 • Erstatning
 • Tinglysning
 • Forvaltningsret
 • Kursusvirksomhed
slide6
Forretningsområde IT og GIS

MobilGIS

Vandplanlægning

LE34 GIS Center

Vi gør GIS åbent, anvendeligt og brugbart

Fugleinfluenza

 • Fotoregistrering

Ledningsregistrering

slide7
Bygningsarealer
 • Hvad bruger man dem til?
 • Når man skal regne byggeret og bebyggelsesprocent
 • Når man skal betale en entreprenør for opførelse af et hus
 • Når man skal udleje en bolig eller andet lejemål
 • Når man skal sælge en bolig eller erhvervsenhed
 • Når man skal indberette til BBR
slide8
Hvad bruger man dem til?
 • Når man skal søge om støtte til almene boliger
 • Når man skal beregne husleje
 • Når man skal beregne ”individuel boligstøtte” (boligsikring)
 • Når man skal beregne butiksarealer (planloven)
 • Find selv på flere situationer …
slide9
Hold fokus ..
 • … på formålet med arealopgørelsen 
 • I ”frie” aftaleforhold er det vigtigt at definere efter hvilke regler arealerne skal opgøres
slide10
Hvilke typer findes?
 • BR-arealer
 • BBR-arealer
 • Ejerlejlighedsarealer
 • 311-arealer
 • Diverse specialregler
slide11
BR-arealer
 • Formål at beregne byggeret/bebyggelsesprocent
 • Husk de arealer der kan fradrages
 • BR2010
 • Nyere lokalplaner/ingen lokalplaner
 • Gamle BR (2008-1998-1995-1985….)
 • Gamle lokalplaner – husk de rigtige regler
slide12
BR-arealer
 • Beregningsreglerne kan ikke ændres
 • - heller ikke i en lokalplan
 • Masser af lokalplaner forsøger at ændre reglerne
 • Hvordan håndteres ulovlige beregningsregler?
 • ”25cm-reglen”
slide14
BBR-arealer
 • Bebygget areal
 • Areal på bygningsniveau
 • Samlet areal for hver bygning
 • Areal på enhedsniveau
 • Enheder er boliger og erhvervslokaler
slide17
Ejerlejlighedsarealer
 • Ejerlejlighedens areal
 • ”nettoareal” – ”tinglyst areal”
 • Gulvarealer i køkken og bad
 • ved gamle ejendomme
slide19
311-arealer
 • Bkg. 311/1983
 • Anvendes ved udlejning
 • Regler meget kortfattet (=BBR/enhedsniveau)
 • Må nok ikke fraviges ved boliger
 • Kan nok fraviges ved erhvervslokaler
slide20
Boligsikring
 • Areal opgøres efter BBR på enhedsniveau
 • …men særegen regel ved ”identiske” boliger
 • Måske lejetab for udlejer
slide21
Butiksarealer
 • Regler i Planloven om maksimal størrelse
 • Opgøres efter BR-reglerne
 • Men husk kældre og personalerum
 • … og måske sikringsrum og overdækket varegård
slide22
Hvorfor alle de typer?
 • Forskellige formål
 • Forskellige sammenhænge
 • Ingen reel vilje til samordning
 • - hverken af regler eller begreber
slide23
Enhedsarealer
 • Areal til beboelse eller erhverv
 • Supplementsrum
 • Fællesboligarealer
 • Adgangsareal
 • Udenomsrum
slide24
Hvordan måler man?
 • Stort set ensartede måleregler
 • Forskellen er i det der medregnes/ikke medregnes
 • Man måler i gulvhøjde til yderside mur
 • Husk vinduer helt til gulv
 • ”Sjove” facader
slide26
Hvordan måler man?
 • Mod andet lejemål til midte af mur
 • Mod adgangsareal til yderside mur
 • Grænse mellem adgangsareal og udenomsrum
 • (muren hører med til adgangsarealet)
 • I tagetager måles i 1,5m plan over gulv
 • Ved åbne etager måles til en linie svarende til bygningens ydervæg i øvrigt
slide27
Hvordan måler man?
 • Ved fælles væg i skel måles til skel
 • Ved egen væg i eller over skel måles til yderside væg
 • Ved huller i etagen måles til hullets kant
 • - gælder også dobbelthøje rum
 • Skakte, trapper, trapperum, elevatorer medregnes for hver etage
slide28
Nettoareal
 • Ordet ”nettoareal” er ikke defineret i reglerne
 • Bruges ofte om lokaler til lejers egen rådighed
 • ”Tinglyst areal”
 • Pas på: nogle mener gulvareal
slide29
Nettoareal
 • Hele ydermur – hele muren mod adgangsareal – halv mur mod andet lejemål
 • Husk: Hele gavlens ydermur
 • Gavlen kan ikke fordeles!
 • Skakte gennem lejemålet medregnes
 • Interne trapper medregnes for hver etage
 • Dobbelthøje rum kun den etage, hvor gulvet er
slide30
Enhedsarealet (”brutto”)
 • Enhedsarealet kaldes ofte bruttoarealet (for enheden)
 • Enhedsareal = nettoareal + andel af evt. fællesboligareal + andel af adgangsareal
 • Udenomsrum indgår ikke i enhedsarealet
slide31
Adgangsarealer
 • Normalt indendørsarealer
 • Dog: altangange og åbne trapper til altangange
 • Fælles trapper, gange, elevatorer,
 • Adgangsarealer opgøres for hver opgang
 • Adgangsarealer medregnes kun halvt, hvis de også er adgang til udenomsrum
slide32
Adgangsarealer
 • Fordeling er i princippet enkel
 • - men i praksis ofte svær
 • De lejemål der har dørforbindelse
 • Altangange fordeles på alle lejemål – også dem i stueetagen
 • Fordeling sker ligeligt – ikke efter størrelse
 • Erhvervsudlejere fordeler ofte efter størrelse
slide33
Særlig fordeling
 • Københavns Kommune har lavet egne regler ved kombination af plejeboliger og servicearealer
 • Særligt regneark
slide34
Numre og adresser
 • God ide med de rigtige etage- og dørbetegnelser
 • En etage betegnes st, 1, 2, 3 osv. og kl, k2 osv
 • Stueetagen hedder st og ikke 0
 • Stueetagen ligger i eller lige over terræn
 • Dørbetegnelse tv, th, mf, 1, 2, 3 osv
 • Ikke noget 0 foran dørnummer
 • God ide med fortløbende nummerering af enheder
slide35
Hvor findes reglerne?
 • BR2010 bilag 1 kap. B.1.1.3
 • BR2010 kap. 1.6 nr. 1 (vejl.note – 25cm reglen)
 • Kap. 2.1 stk. 4 (beregningsregler kan ikke fraviges)
 • Håndbog for Bygningsmyndigheder
 • Naturklagenævnets afgørelse af 12.06.2006 j.nr. 03-33/150-0450 om beregning af bebyggelsesprocent
slide36
Hvor findes reglerne?
 • BBR-instruks kapitel 5.1 Arealer
 • Cirk. om ejerlejligheder og om boligfællesskaber nr. 177 af 25.08.1977 punkt 35
 • Bkg. om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler nr. 311 af 27.06.1983
 • Bkg. om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven nr. 136 af 11.02.2013
slide37
Hvor findes reglerne?
 • Planlovens §5t
 • Vejledning om detailhandelsplanlægning nr. 9290 af 18.06.2010
 • Vejledning om fastsættelse af vejnavne og adresser kapitel 11 om etagebetegnelse og dørbetegnelse side 51-54
 • http://mbbl.dk/sites/mbblv2.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/fastsaettelse_af_adresser_vejledning.pdf
slide38
Indberetning til BBR
 • Skemaer:
 • KLE 02.00.20G01 BY 210 (01/2011)
 • KLE 02.00.20G01 BY 220 (01/2011)
slide39
Bygningsarealer
 • Danske Byggeøkonomer, Aarhus 19. juni 2013
 • Danske Byggeøkonomer, København 26. juni 2013
 • Jørgen Bang Jakobsen, LE34
 • Landinspektør, partner
ad