Powiatowy urz d pracy w grodzisku mazowieckim
Download
1 / 20

Powiatowy Urz?d Pracy w Grodzisku Mazowieckim - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim. BEZROBOCIE W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz . dn. 02.12.2009 r. BEZROBOCIE W POWIECIE GRODZISKIM W 2009 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Powiatowy Urz?d Pracy w Grodzisku Mazowieckim' - major


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Powiatowy urz d pracy w grodzisku mazowieckim

Powiatowy Urząd Pracyw Grodzisku Mazowieckim

BEZROBOCIEW POWIECIEGRODZISKIM

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 02.12.2009 r.


Powiatowy urz d pracy w grodzisku mazowieckim

BEZROBOCIE

W POWIECIE GRODZISKIM

W 2009 r.


Liczba bezrobotnych w powiecie grodziskim w latach 1999 2008
LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM w latach 1999-2008


Bezrobocie w powiecie grodziskim od stycznia do pa dziernika 2009 r
BEZROBOCIE W POWIECIE GRODZISKIMod stycznia do października 2009 r.


Bezrobocie w powiecie grodziskim wed ug p ci od stycznia do pa dziernika 2009 r
BEZROBOCIE W POWIECIE GRODZISKIMWEDŁUG PŁCIod stycznia do października 2009 r.


Bezrobocie w powiecie grodziskim w 2009 r
BEZROBOCIE W POWIECIE GRODZISKIM w 2009r.

*

* - prognoza


Bezrobocie w powiecie grodziskim w pa dzierniku 2008 i 2009 r
BEZROBOCIE W POWIECIE GRODZISKIM w październiku 2008 i 2009 r.

*

* - prognoza


Struktura bezrobotnych wed ug wykszta cenia na dzie 31 pa dziernika 2009 r
STRUKTURA BEZROBOTNYCHWEDŁUG WYKSZTAŁCENIAna dzień 31 października 2009 r.


Struktura bezrobotnych wed ug wykszta cenia na dzie 31 pa dziernika 2009 r1
STRUKTURA BEZROBOTNYCHWEDŁUG WYKSZTAŁCENIAna dzień 31 października 2009 r.


Powiatowy urz d pracy w grodzisku mazowieckim

STRUKTURA BEZROBOTNYCHWG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACYna dzień 31 października 2009 r.


Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy na dzie 31 pa dziernika 2009 r
STRUKTURA BEZROBOTNYCHWG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACYna dzień 31 października2009 r.


Struktura bezrobotnych wed ug wieku na dzie 31 pa dziernika 2009 r
STRUKTURA BEZROBOTNYCHWEDŁUG WIEKUna dzień 31 października2009 r.


Struktura bezrobotnych wed ug wieku na dzie 31 pa dziernika 2009 r1
STRUKTURA BEZROBOTNYCHWEDŁUG WIEKUna dzień 31 października2009 r.


Struktura bezrobotnych wed ug sta u pracy na dzie 31 pa dziernika 2009 r
STRUKTURA BEZROBOTNYCHWEDŁUG STAŻU PRACYna dzień 31 października2009 r.


Struktura bezrobotnych wed ug sta u pracy na dzie 31 pa dziernika 2009 r1
STRUKTURA BEZROBOTNYCHWEDŁUG STAŻU PRACYna dzień 31 października2009 r.


Bezrobotni w szczeg lnej sytuacji na rynku pracy na dzie 31 pa dziernika 2009 r
BEZROBOTNIW SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACYna dzień 31 października 2009 r.

Grupa bezrobotnych Liczba osób

 • do 25 roku życia 367

 • długotrwale 298

 • powyżej 50 roku życia 406

 • bez kwalifikacji zawodowych 437

 • bez doświadczenia zawodowego 417

 • bez wykształcenia średniego 874

 • samotnie wychowujący co najmniejjedno dziecko do 18 roku życia 168

 • niepełnosprawni 77

 • które po odbyciu kary pozbawieniawolności nie podjęły zatrudnienia 31


Wybrane grupy bezrobotnych na dzie 31 pa dziernika 2009 r
WYBRANE GRUPY BEZROBOTNYCHna dzień 31 października 2009 r.

Grupa bezrobotnych Liczba osób

 • z prawem do zasiłku 495

 • zamieszkali na wsi 781

 • absolwenci 125

 • cudzoziemcy 26

 • zarejestrowani po raz pierwszy 585

 • zwolnieni z przyczyndot. zakładu pracy 98

 • dotychczas niepracujące 319


Bezrobocie w gminach na dzie 31 grudnia 2008 oraz 31 pa dziernika 2009
BEZROBOCIE W GMINACHna dzień 31 grudnia 2008 oraz 31 października 2009


Powiatowy urz d pracy w grodzisku mazowieckim
STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE GRODZISKIM NA TLE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (w %) na dzień 31 października 2009 r.

Warszawa 2,7

Powiat warszawski zachodni 4,7

Powiatpruszkowski5,8

Powiatgrodziski6,2

Powiat piaseczyński 7,1

Powiat grójecki 7,3

Woj. mazowieckie 8,6


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

Hanna Wilamowska

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Grodzisku Mazowieckim