Numeerisia ja algebralllisia menetelmi ma 12
Download
1 / 48

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Numeerisia ja algebralllisia menetelmiä MA 12. 1. tunnin laskinharjoittelua ja kertausta. Lue esimerkit 2 ja 3 ja harjoittele laskimen käyttöä Tee tehtäviä 7, 8, 10, 13, 17, 18. Funktion kuvaaja ja kertausta aiemmilta kursseilta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - major


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1 tunnin laskinharjoittelua ja kertausta
1. tunnin laskinharjoittelua ja kertausta

 • Lue esimerkit 2 ja 3 ja harjoittele laskimen käyttöä

 • Tee tehtäviä 7, 8, 10, 13, 17, 18


Funktion kuvaaja ja kertausta aiemmilta kursseilta
Funktion kuvaaja ja kertausta aiemmilta kursseilta

 • Jotta funktion kuvaajan saisi skaalattua laskimen näyttöön kokonaan, pitäisi tietää ainakin funktion ääriarvot (MA07 asiaa) ja ns. kulkukaavio

 • Joutuu skaalaamaan x ja y –akselia, katso esimerkki 1 s. 19


Yht l n graafinen ratkaisu
Yhtälön graafinen ratkaisu

 • Piirrä molemmat funktiot graafisella laskimella ja määritä leikkauspisteiden koordinaatit. Esim. 3 sivulla 24.

 • Kaikki termit voi myös siirtää yhtälön vasemmalle puolelle ja ratkaista syntyvän funktion nollakohdat.


Kertausta
Kertausta

 • Määrittelyjoukko ja toisen asteen epäyhtälön ratkaisu

 • Ympyrän keskipistemuotoinen yhtälö ja kuvaajan piirtäminen. Esim. 4 s. 27.


Lukuj rjestelm t
Lukujärjestelmät

 • 10-järjestelmässä luvut esitetään 10 potenssin avulla ja käytössä on 10 lukua.

 • Esim. tietokoneissa on käytössä binäärijärjestelmä (kaksijärjestelmä), joten luvut esitetään kakkosen potensseina ja lukuina on vain 0 ja 1.

 • Esim.


Polynomien jakolasku
Polynomien jakolasku

 • Esim. (2x2+3x-2):(x+2)


Murtofunktion asymptootit
Murtofunktion asymptootit

 • Murtofunktio ei saa arvoja nimittäjän nollakohdissa, vaan funktion arvot ainoastaan lähenevät sitä

 • Toinen asymptootti tulee polynomin jakolaskun tuloksena

 • Esim. (x2+1):(x+2)


Polynomien jaollisuus
Polynomien jaollisuus

 • Jos jakolaskun P(x):S(x) osamäärä on Q(x) ja jakojäännös R(X), niin

  • P(x):S(X) = Q(X) + R(x):S(x) eli

  • P(x) = Q(x)S(x) + R(x)

 • Polynomi P(x) on jaollinen polynomilla S(x), kun jakojäännös R(x) = 0

 • Huom! Jakojäännöksen asteluku on pienempi kuin jakajan asteluku


Binomilla x a jakaminen
Binomilla x-a jakaminen

 • Tällöin P(x) = (x-a)Q(x) + r

  • P(a) = (a-a)Q(x) + r = r

   Eli jakolasku P(x):(x-a) menee tasan eli x-a on polynomin P(x) tekijä joss P(a) = 0


Polynomien jaollisuus tekij ihin jako
Polynomien jaollisuus – tekijöihin jako

 • Esim. s 50.

 • Tekijöihin jako nollakohtien perusteella

  • päättele ensimmäinen nollakohta esim. kuvaajasta

  • jaa jakokulmassa, niin saat muut tekijät

 • Esim. s. 50.

 • s. 52 yleisesti

 • Esim. s. 53. Tehtävä 111.


Tekij ihin jako
Tekijöihin jako

 • Jos n. asteen polynomilla P on n nollakohtaa x1, x2, …, xn (ei voi olla enempää), niin

  • P = a(x - x1) (x – x2)…(x - xn), missä a on korkeimman asteen tekijä

 • Esim. ax2+bx+c = a(x - x1) (x – x2)

 • Kaksinkertainen juuri tarkoittaa sitä, että sama nollakohta toistuu.

  • Esim. x2+4x+4 = (x+2)(x+2)=(x+2)2


Korkeamman asteen yht l t
Korkeamman asteen yhtälöt

 • Ratkaisut voi päätellä kuvaajasta, kunhan toteaa, että ne myös ovat nollakohdat. S. 56.

 • Tulon nollasääntö. S. 57.

 • Jos nähdään selkeästi vain yksi nollakohta x1, niin muut saadaan jakamalla jakokulmassa tällä tekijällä (x – x1). S. 58.

 • Esim. s. 60. Aina ei tarvitse ”arvata”.
Likiarvon tarkkuus
Likiarvon tarkkuus

 • Merkitseviä numeroita on kaikki muut paitsi ei kokonaisluvun lopussa olevat nollat ja desimaaliluvun alussa olevat nollat

  • Esim. 13000 on kaksi merkitsevää numeroa

  • Esim. 0,002340 on neljä merkitsevää numeroa

  • Esim. 1,00 on kolme merkitsevää numeroa

 • Tulos ilmoitetaan epätarkimman avulla

 • Monesti järkevä pyöristyssääntö on desimaalien lukumäärä tai mittayksikön tarkkuus


Numeerisia ja algebralllisia menetelmi ma 12


Virhe
Virhe desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Esim. Jos suorakulmion mitat on 3 m ja 5 m, niin todelliset mitat voivat olla välillä

  • [2,5 ; 3,5[ tai [4,5 ; 5,5[

 • Tällöin todellinen pinta-ala voi olla

  • pienimmillään 2,5 * 4,5 =11,25 m2

  • suurimmillaan 3,5*5,5 = 19,25 m2

 • Absoluuttinen virhe on tällöin

  • 15 – 11,25 = 3,75 tai 19,25 – 15 = 4,25

 • Suhteellinen virhe on tällöin

  • 4,25 : 15 = 28 %


Jonot ja raja arvot
Jonot ja raja-arvot desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Esim. 84. Miten laskimella?

 • Esim. s.78. Lukujonossa n on luonnollinen luku. Miten tableset nyt toimii, kun n lähestyy ääretöntä?

  • Eli lasketaan lukujonon raja-arvo, kun n lähestyy ääretöntä. Tällöin lukujono suppenee.


Funktion nollakohdat
Funktion nollakohdat desimaalilukua pyöristyssääntönä


Numeerisia ja algebralllisia menetelmi ma 12
Esim. desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Osoita, että funktiolla f(x) = x3+2x2+2x-1 on tasan yksi nollakohta ja määritä sen likiarvo Bolzanon lauseen avulla haarukoimalla.


Derivointiesimerkkej
Derivointiesimerkkejä desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Mikä oli derivaatta?

 • Miten derivaatta liittyy funktion kasvamiseen/vähenemiseen?


Newtonin menetelm
Newtonin menetelmä desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Lasketaan derivoituvan funktion nollakohtia

 • Valitaan b nollakohdan likiarvoksi

 • Piste c on pisteeseen (b, f(b)) piirretyn tangentin ja x-akselin leikkauspiste

 • Tällöin c on yleensä lähempänä nollakohtaa kuin b

 • Toistetaan toimenpidettä, jotta saadaan tarkempia likiarvoja


Numeerisia ja algebralllisia menetelmi ma 12


Numeerisia ja algebralllisia menetelmi ma 12
Esim. desimaalilukua pyöristyssääntönä


Iterointi
Iterointi desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Pyritään ratkaisemaan yhtälö, joka on saatettu muotoon x = g(x)

 • Sijoitetaan funktioon g(x) alkuarvaus x0, josta saadaan uusi arvo x1, joka sijoitetaan takaisin funktioon g(x) jne. Alkuarvauksen voi katsoa kuvaajasta


Graafinen iterointi
Graafinen iterointi desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Kuva tilanteesta on sivun 115 yläreunassa

 • Jos käy hyvin, niin xn lähestyy x:n ja g(x):n leikkauspistettä (x=g(x))


Numeerisia ja algebralllisia menetelmi ma 12
Esim. desimaalilukua pyöristyssääntönä


Numeerisia ja algebralllisia menetelmi ma 12
Esim. desimaalilukua pyöristyssääntönä


Kiintopiste s 114
Kiintopiste s. 114 desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Äskeisessä esimerkissä x:n joutuu ratkaisemaan kahdella eri tavalla, jotta iterointi onnistuu.

 • Iterointi onnistuu, jos

  • |g’(a)|<1 ns. puoleensa vetävä piste

 • Iterointi ei onnistu, jos

  • |g’(a)|>1 ns. hylkivä piste

 • a voi käytännössä olla alkuarvaus


Derivaatta

Derivaatta desimaalilukua pyöristyssääntönä

Derivaatta tarkoittaa geometrisesti käyrälle piirretyn tangentin kulmakerrointa


Erotusosam r
Erotusosamäärä desimaalilukua pyöristyssääntönä


Derivaatan m ritelm osa i
Derivaatan määritelmä osa I desimaalilukua pyöristyssääntönä


Derivaatan m ritelm osa ii
Derivaatan määritelmä osa II desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Täsmälleen sama idea, mutta merkinnät hieman muuttuvat.

  • x – a = h, jolloin x = a + h ja derivaatan määritelmä on


Numeerisia ja algebralllisia menetelmi ma 12
Esim. desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Laske molempien määritelmien avulla funktion f(x)= x – x3 derivaatta numeerisesti kohdassa -1.


Numeerinen derivaatta
Numeerinen derivaatta desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Jos |h| on riittävän pieni, niin kohtaan a piirretyn tangentin kulmakerroin on likimain


Numeerisia ja algebralllisia menetelmi ma 12
Esim. desimaalilukua pyöristyssääntönä


Pinta alan numeerinen m ritt minen
Pinta-alan numeerinen määrittäminen desimaalilukua pyöristyssääntönä


Ala suorakulmioiden avulla
Ala suorakulmioiden avulla desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Määritetään pinta-alojen ns. ylä –ja alasummat

 • Jaetaan kysyttävä pinta-ala n:ään osaväliin. Mitä suurempi n on, sitä tarkempi ala on


Keskipistes nt
Keskipistesääntö desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Jaetaan väli [a,b] n:ään yhtä pitkään osaväliin ja valitaan suorakulmion korkeudeksi välien keskipisteet


Puolisuunnikass nt
Puolisuunnikassääntö desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Tehdään suorakulmiosta puolisuunnikas


T 289
t. 289 desimaalilukua pyöristyssääntönä


Simpsonin s nt
Simpsonin sääntö desimaalilukua pyöristyssääntönä


Numeerisia ja algebralllisia menetelmi ma 12
Esim. desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Laske yksikköympyrän pinta-ala Simpsonin säännöllä laskemalla ensin neljänneksen ala käyttämällä kuutta osaväliä


M r tty integraali
Määrätty integraali desimaalilukua pyöristyssääntönä

 • Lasketaan funktion ja x-akselin väliin jäävää alaa.

 • Kun jakovälien lukumäärä lähestyy ääretöntä, niin tämän raja-arvon tuloksena saadaan alan tarkka arvo. (Simpsonin sääntö, puolisuunnikassääntö)


Numeerisia ja algebralllisia menetelmi ma 12
Esim. desimaalilukua pyöristyssääntönä


ad