Download
sezn men s po ta em n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seznámení s počítačem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seznámení s počítačem

Seznámení s počítačem

117 Views Download Presentation
Download Presentation

Seznámení s počítačem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Seznámení s počítačem

  2. Základní pojmy • Hardware • Monitor – obrazovka • Klávesnice a myš – ovládací prvky počítače • Tiskárna (laserová, inkoustová,…) • Scanner – skenování dokumentů • Software – programové vybavení • Operační systém • Další programy

  3. Síť • Server = hlavní počítač, na kterém jsou umístěna všechna data, připojení k internetu,… • Uživatelská stanice = jednotlivý počítač v síti • Uživatelský účet = vlastní prostor uživatele na disku – zabezpečen jménem a heslem

  4. Hygiena a bezpečnost práce s počítačem • V monitoru se nemá odrážet světlo, když je u okna tak bokem • Monitor nemá být jediným zdrojem světla v místnosti • Oči od monitoru min. 50 cm • Výškově nastavitelná židle, obě nohy na zemi, nohy v kolenou a ruce v loktech svírají vždy pravý úhel • Rovná záda • Občas se protáhnout

  5. Zapnutí a vypnutí počítače • Zapnutí – nejprve monitor a ost. příslušenství, pak počítač • Vypnutí – nejprve počítač (start – vypnout), pak příslušenství

  6. Co je to bajt? • Množství informací měříme v bajtech • Jedno písmeno ve Wordu = 2 bajty • 1 kb (kilobajt) = 1000 bajtů • 1 Mb (megabajt) = 1000 kb • 1 Gb (Gigabajt) = 1000 Mb

  7. Kolik informaci se tam vejde Textový soubor cca 20 – 50 kb Obrázek z internetu cca 100 – 500 kb Fotka cca 1 Mb Film až 10 Gb Disk PC ……….. 40 – 80 Gb Disketa ………… 4 Mb CD ……………… 700 Mb DVD …………….. 4 Gb