raz na chate v de pracovn ho vo na n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úraz na chate v deň pracovného voľna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úraz na chate v deň pracovného voľna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Úraz na chate v deň pracovného voľna - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Úraz na chate v deň pracovného voľna. Prierezový scenár č. 1 27 . má j 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Úraz na chate v deň pracovného voľna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
raz na chate v de pracovn ho vo na

Úraz na chate v deň pracovného voľna

Prierezový scenár č. 1

27. máj 2010

el scen ra

Zámerom prezentácie je demonštrovať plánovanú informatickú podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti a ukázať široké spektrum úkonov pacienta, lekára, lekárnika a plánovanú zmenu, ktorá vznikne následkom zavedenia riešení eHealth v rozsahu eSO1 pri riešení bežných denných aktivít súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Účel scenára

len virtu lnej rodiny ladin kovcov
Člen virtuálnej rodiny Ladinákovcov

Adam Ladinák, Ing.

Dátum narodenia: 1. 3. 1969

Trvalý pobyt: Stupavská 22, Malacky

Ženatý, otec 3 detí

Výška: 178 cm, váha: 88 kg

Ochorenia: Alergická rinitída

slide4

Životná situácia: Adam Ladinák je na chate 20 km od Malaciek, sobota doobedie. Poraní si ľavú ruku pri pílení dreva, rozsah poranenia si vyžaduje odborné ošetrenie - zašitie reznej rany.

slide5
Riešenie životnej situácie. Adam nepozná miesto poskytovania pohotovostnej zdravotnej služby, nedávno sa presťahoval.
slide7
Adam si zastavuje krvácanie na ruke, zatiaľ mu priateľ na Národnom zdravotnom portáli vyhľadáva najbližšiu pohotovostnú službu.
slide8
Na NZP nachádzajú viaceré pohotovostné ambulancie, ktoré by prichádzali do úvahy. Vyberajú najbližšiu – v Malackách.
slide9

Adam príde na ošetrenie k lekárovi na pohotovosť.

 • Lekár identifikuje pacienta prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty.
slide12

V EZKO si lekár prezerá relevantné údaje, ako alergiu na lokálne anestetiká v časti EDS, pretože zamýšľa pacientovi podať podkožne Mesocain na znecitlivenie rany pred zašitím.

slide13

Zreviduje, vyčistí a zašije v lokálnej anestéze reznú ranu. Podaný Mesokain zaznačí do Adamovej elektronickej zdravotnej dokumentácie do časti Liečba.

slide14
Pri otvorenej rane je možnosť nákazy tetanom, lekár sa pýta Adama na posledné očkovanie proti tetanu. Adam si nepamätá.
slide17

Adam sa sťažuje na bolesť v mieste poranenia ruky. Lekár rozhodne o medikamentóznej analgetickej liečbe. Prezerá si Adamovu predchádzajúcu liečbu, aby nevypísal duplicitné lieky.

slide18
Lekár zamýšľa predpísať Ibalgin. Kontroluje interakciu medzi liekmi, ktoré Adam aktuálne užíva a predpisovaným Ibalginom.
slide25

Lekár poučí pacienta o ďalšej liečbe.

 • Oboznámi ho o potrebe výberu chirurgickej ambulancie na kontrolné vyšetrenie po 10 dňoch alebo podľa potreby.
slide26
Adam si doma prostredníctvom internetu na Národnom zdravotnom portáli nájde lekáreň, ktorá je v sobotu otvorená alebo má pohotovosť.
slide27

Adam navštívi lekáreň.

 • Lekárnik identifikuje pacienta prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty.
 • Lekárnik identifikuje elektronický recept.
slide29
Adam si doma prostredníctvom Národného zdravotného portálu zobrazí prehľad svojich výmenných lístkov, aktuálna žiadanka má stav Vytvorený.
slide30
Adam si vyhľadáva chirurgickú ambulanciu v okrese Malacky avyberá si jednu z troch ponúknutých možností.
vyber si spomedzi vo n ch term nov v kalend ri lek ra tento navrhovan term n mus lek r potvrdi
Vyberá si spomedzi voľných termínov v kalendári lekára. Tento navrhovaný termín musí lekár potvrdiť.
slide34

Deň pred kontrolným chirurgickým vyšetrením dostáva Adam SMS pripomienku.

 • Pripomienka termínu Adama Ladináka, nar. 1.3.1969 na vyšetrenie k MUDr. Igor Kovalec je dňa 19.5.2010 o 14:00 hod.
slide35

Adam príde do ambulancie na kontrolu v stanovenom čase.

 • Lekár identifikuje pacienta prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty.
slide36
Lekár si číta elektronický výmenný lístok. Kontroluje ranu, vyberá stehy a píše lekársku správu do elektronického výmenného lístka.
slide37

Nutnosť oboznamovať praktického lekára odpadá, keďže celá zdravotná príhoda, vrátane vykonaného očkovania je zaznamenaná v Adamovej elektronickej zdravotnej knižke. Koniec zdravotnej epizódy.

benefity nov ho rie enia v porovnan so s asn m stavom pre pacienta
Benefity nového riešenia v porovnaní so súčasným stavom pre pacienta
 • Vyhľadanie miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti (pohotovosť, lekáreň, kontrolné chirurgické vyšetrenie) prostredníctvom Národného zdravotného portálu je pohodlnejšie, rýchlejšie, jednoznačné.
 • Systém sprístupní pacientove zdravotné údaje – alergie, medikácie, očkovania.
 • Pacient nepodáva subjektívne, resp. skreslené informácie o svojej liečebnej histórii.
 • Pacient nie je vystavený zbytočnému očkovaniu a s tým spojenými rizikami nežiadúcich účinkov (pri otvorenej rane je potrebné preočkovať proti tetanu, pacient si bežne nepamätá tento dátum).
 • Systémovo je výdaj lieku zaznamenaný, pacient má zaručené sledovanie a vyhodnotenie alergií na lieky, nežiadúcich účinkov a interakcií liekov.
 • Možnosť objednania sa k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na určitý presný čas, pacient nestráca čas čakaním na vyšetrenie.
benefity nov ho rie enia v porovnan so s asn m stavom pre lek ra a zdravotn ctvo
Benefity nového riešenia v porovnaní so súčasným stavom pre lekára a zdravotníctvo
 • Lekár má prístup k zaručeným zdravotným údajom o pacientovi.
 • Minimalizuje saadministratívna práca lekára, časový fond lekára je efektívnejšie využitý na odbornú prácu.
 • V kalendári pracoviska je akceptovaných len toľko vyšetrení pacientov, koľko je v rámci pracovného času lekára reálne uskutočniť.
 • Lekár má k dispozícii poradný expertný systém, čo zvýši a skvalitní image lekára vo vzťahu k pacientovi a v spoločnosti.
 • Zníženie výdavkov zdravotných poisťovní (nepodanie očkovacej látky, ak nie je opodstatnené).
 • Zvýšenie kvality a správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • Vytvorenie podmienok pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.
rie ite sk t m projektu eso1 rob v etko preto aby op san scen r sa stal skuto nos ou od 1 1 2013
Riešiteľský tím projektu eSO1 robí všetko preto, aby opísaný scenár sa stal skutočnosťou od 1. 1. 2013.