slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL” PowerPoint Presentation
Download Presentation
13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL” - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa. Pogled zaposlenih na problematiko absentizma v podjetju Slovenske železnice, d.o.o. Slovenska zveza sindikatov – Alternativa Zdenko Lorber, dipl.ekon. predsednik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”' - maj


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Pogled zaposlenih na problematiko absentizma

v podjetju Slovenske železnice, d.o.o.

Slovenska zveza sindikatov – Alternativa

Zdenko Lorber, dipl.ekon.

predsednik

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

definicija

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Definicija

Absentacija pomeni samovoljno, premišljeno odsotnost, umaknitev oz. odtegnitev. V SSKJ[1] je absentizem opredeljen kot izostajanje (od dela), odsotnost.

Bolezensko odsotnost z dela Evropski sklad za izboljšanje delovnih in življenjskih razmer definira kot začasno, dolgotrajno ali stalno nezmožnost za delo zaradi bolezni.

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

nastanek bolezenske odsotnosti

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Nastanek bolezenske odsotnosti

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na BO

 • proizvodni procesi in tehnologija,
 • medčloveški odnosi v kolektivu,
 • motivacija in stimulacija delavcev,
 • možnosti napredovanja in pripadnost podjetju,
 • ekonomski položaj podjetja,
 • urejeni pogoji za rekreacijo ter počitek in prehrano med delom,
 • raven socialne varnosti zaposlenih in njihovih družinskih članov.

Na podlagi nekaterih študij stroka zagovarja stališče, da je manjši del vzrokov za bolezensko odsotnost povezanih z zdravstvenim stanjem zaposlenih in da imajo mnogo večji vpliv dejavniki človekovega delovnega, bivalnega in socialnega okolja

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

mo nosti prepre evanja bolezenske odsotnosti

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Možnosti preprečevanja bolezenske odsotnosti

Ukrepi s strani zaposlenih (zdrav način življenja, izogibanje slabim navadam, izobraževanje, opozarjanje na slabe delovne pogoje, skrb za pozitivno klimo …)

Ukrepi s strani podjetja (izboljšanje delovnih pogojev, boljša org. delovnih procesov, delo s kadri, fleksibilnost delovnega časa, vloga vodij v podjetju …)

Ukrepi s strani države (zmanjšanje višine nadomestil, nadzor na varnostnimi standardi v podjetju, vzpodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas …)

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

povpre no t zaposlenih na s

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Kadrovska slika SŽ

Povprečno št. zaposlenih na SŽ

Starostna struktura

Povprečna starost zaposlenih na dan

31.12.2010 je bila

43,2 let

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

potni ki in netotonski km na zaposleno osebo na s

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Potniški in netotonski km na zaposleno osebo na SŽ

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

rast produktivnosti zaposlenih na s

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Rast produktivnosti zaposlenih na SŽ

Dodana vrednost na zaposlenega

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

nadure

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Nadure

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

odstotek bolezenske odsotnosti na zaposleno osebo rs s

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Odstotek bolezenske odsotnosti na zaposleno osebo RS / SŽ

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

v letu 2011 je bilo na s

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

V Sloveniji je bilo …

 • v letu 2008 so odhodki za nadomestila v breme ZZZS znašali 201 mio. eur kar znaša 0,56 BDO,
 • v letu 2009 je zaradi bolezni ali poškodb vsak dan izostalo z dela od 38.500 do 39. tisoč ljudi.
 • V letu 2009 je bil vsak slovenski delavec na bolniškem dopustu povprečno 11,7 dneva na leto.
 • najpogostejši vzrok za bolniško odsotnost so bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva, sledijo poškodbe in zastrupitve zunaj dela, na tretjem mestu so poškodbe in zastrupitve pri delu, na četrtem mestu so bolezni dihal in na petem mestu duševne in vedenjske motnje.

V letu 2011 je bilo na SŽ …

vsak dan odsotnih 284 delavcev

4.1 mio eur stroškov za bolezenske odsotnosti, od tega v breme podjetja 2,6 mio eur.

največ odsotnosti zaradi bolezni mišično kostnega sistema, bolezni dihal, bolezni vezivnega tkiva

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

slide11

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Bolezenska odsotnost po PE

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

slide12

Bolezenska odsotnost po DM v 2011

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

bolezenska odsotnost po vzrokih in tevilu primerov

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Bolezenska odsotnost po vzrokih in številu primerov

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

anketa o problematiki absentizma na s

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Anketa o problematiki absentizma na SŽ

Število vrnjenih anketnih vprašalnikov: 218 (2,73% zaposlenih)

Število moških anketirancev: 196 (89,9% anketirancev)

Število ženskih anketirank: 22 (10,1% anketirancev)

Povprečna starostna struktura anketirancev: 41,3 let

Povprečna delovna doba anketirancev: 23,8 let

Po poklicni strukturi anketirancev je bilo najbolj zastopano

osebje vlečnih vozil

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

ocena zaposlenih o obsegu in

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Ocena zaposlenih o obsegu in …

… vzrokih za nastanek bolezenske odsotnosti

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

vpliv odpravljanja vzrokov za bo na poslovanje podjetja

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Vpliv odpravljanja vzrokov za BO na poslovanje podjetja

Vpliv nagrajevanja zaposlenih z nižjo bolezensko odsotnostjo

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

vzroki za nastanek bolezenske odsotnosti

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Vzroki za nastanek bolezenske odsotnosti

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

ocena delovnih pogojev anketirancev

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Ocena delovnih pogojev anketirancev

Vpliv posameznih elementov delovnih pogojev na stopnjo BO

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

ocena tveganja zdravstvenih te av ki lahko zaradi pogojev dela predstavljajo razlog dviga bo

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Ocena tveganja zdravstvenih težav, ki lahko zaradi pogojev dela predstavljajo razlog dviga BO

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

slide20

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Motivacija za delo

Vpliv individualih razgovorov na zmanjšanje BO

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

vpliv nadzora na zmanj anje bolezenske odsotnosti

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Vpliv nadzora na zmanjšanje bolezenske odsotnosti

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

mo en nabor ukrepov za zmanj anje absentizma v podjetju slovenske eleznice d o o

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Možen nabor ukrepov za zmanjšanje absentizma v podjetju Slovenske železnice d.o.o.

Priprava celovitega programa razreševanje problematike absentizma v podjetju

Selektiven pristop, kurativni in preventivni ukrepi

Pritegnitev vseh deležnikov, možnost financiranja

Izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih

Ukrepi za dvig motivacije

Individualni razgovori strokovnih oseb za spremljanje absentizma z zaposlenimi z več bolezenske odsotnosti

Krepitev programov zdravstvene preventive

Redni zdravstveni pregledi za večje število zaposlenih (dinamika)

Krepitev informiranja in izobraževanja

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

slide23

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

“Naloga delodajalca ni,

da preprečuje bolniško,

ampak da ustvarja pogoje,

da do nje ne pride”

Andrej Kožar

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”

hvala za pozornost

Slovenska zveza sindikatov - Alternativa

Hvala za pozornost!

13.3.2012 Delavnica: “Nekateri aspekti delovnega okolja v okviru projekta INODEL”