slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar. Beden, Zihin, Ruhsal, Sosyal Duygusal ve Sağlık durumlarındaki olağandışılıklar nedeni ile normal eğitimden yararlanamayan çocuklardır. . Mental retardasyon nedir?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ÖZEL EĞİTİM VE

REHBERLİK

HİZMETLERİ

zel e itime gereksinim duyan ocuklar
Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar
 • Beden,
 • Zihin,
 • Ruhsal,
 • Sosyal
 • Duygusal

ve

 • Sağlık durumlarındaki olağandışılıklar nedeni ile normal eğitimden yararlanamayan çocuklardır.
mental retardasyon nedir
Mental retardasyon nedir?
 • 18. aydan önce başlayan ve aşağıdaki alanlardan en az ikisini içeren, uyum sağlama yetersizliği ya da bağımlılık
  • Öz bakım,
  • Ev içi yaşantı,
  • İletişim,
  • Sosyal ilişkiler,
  • Kendi kendini iş yapabilme
  • Akademik,
  • İş,
  • Boş zaman,
  • Sağlık ve güvenlik
geli me gerili i mental retardasyon
Gelişme geriliği/mental retardasyon
 • Çok ağır bir gerilik yoksa 2 yaşın altında mental retardasyon terimi kullanılmamalıdır.
 • Bilişsel yetenekler ve uyum yeteneği ortalamanın belirgin olarak altındaysa mental retardasyon kullanılmalıdır.
mental retardasyon s n flamas
Mental retardasyon sınıflaması
 • Hafif (IQ 55-70)
 • Orta (IQ 40-54)
 • Ağır (IQ 25-39)
 • Çok ağır (IQ<25)

Gündelik yaşamda gereken yardımın derecesine göre de sınıflandırılır (aralıklı, kısıtlı, ciddi, sürekli yardım gerektirme)

hafif d zeyde zihinsel engelliler z y 8 11
Maksimum Potansiyelleri

Özbakım becerileri

Gramer kurallarına uygun konuşma

Temel sosyal kuralları bilir ve uygular

Basit işlerde çalışabilir

Kendi başına alışveriş yapabilir.

Sosyal ilişkide bulunabilir

Sınırlılıkları

Eğitimleri uzun tekrarlara dayanır

Soyut kavramları öğrenemez

Hafif Düzeyde Zihinsel engelliler(Z.Y.= 8-11)
orta d zeyde zihinsel engelliler z y 6 8
Maksimum Potansiyelleri

Yardımzı bazı temel özbakım ihtiyaçlarını karşılayabilirler

Reklam spotlarını ve çok basit metinleri okuyabilir

2-3 aşamalı komutları takip edebilir

Temel akademik becerileri öğrenebilir

Orta Düzeyde Zihinsel engellilerZ.Y.=6-8

Sınırlılıkları

 • Bağımsız alışveriş yapamaz
 • Tek başına bir yerden bir yere gidemez
 • Yazılı iletişimi başaramaz
a r d zeyde zihinsel engelliler z y 3 6
Maksimum Potansiyelleri

Çatal ve kaşık kullanabilir

Giyisilerini giyebilir

Tuvalet eğitimi alabilir

Ağır Düzeyde Zihinsel engellilerZ.Y.=3-6

Sınırlılıkları

 • Sürekli bakıma ve gözetime gerekisinimleri vardır.
 • Hareket becerileri sınrılıdır
 • Düzyazıları okuaymaz
 • Alışveriş yapamaz
ok a r d zeyde zihinsel engelliler z y 3 ve daha k k
Maksimum Potansiyelleri

Dökerek de olsa çatal kaşık kullanabilir

Tuvalet alışkanlığını kısmen kazanabilir

Çok Ağır Düzeyde Zihinsel engellilerZ.Y.=3 ve daha küçük

Sınırlılıkları

 • Nörolojik özürü de bulunmaktadır.
 • Birden fazla engeli bulunabilri
 • Sıklıkla hareket edemez
 • Yönergeleri takip edemez
mental retardasyonun de erlendirilmesi
Mental retardasyonun değerlendirilmesi
 • Gelişimsel testler kullanılarak yapılır
  • Bayley Scales of Infant Development
  • DENVER
  • Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri
  • WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children-revised)
mental retardasyon
Mental retardasyon
 • Sıklığı tüm toplum içinde %3’tür.
 • %85’i hafif mental retardasyondur.
 • Erkek:kız= 1.5:1
 • Mental retardasyon bir hastalık olmayıp, altta yatan patolojik durum sonucu oluşan bir belirti ya da bulgudur.
mental retardasyon etiyolojisi
Mental retardasyon etiyolojisi
 • Prenatal
 • Natal
 • Postnatal
 • çevresel nedenler
global geli me gerili i
Global gelişme geriliği
 • Motor
  • Kaba motor
  • İnce motor
 • Konuşma ve dil
 • Sosyal
 • Duygusal
 • Entellektüel
mental retardasyon ay r c tan s
Mental retardasyon ayırıcı tanısı
 • Öğrenme güçlükleri (Özgül öğrenme güçlükleri)
  • Okuma, yazma, matematik
 • Yaygın gelişimsel bozukluk
 • Otizm
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
 • Anne yoksunluğu
 • Kronik hastalıklar
 • Duygusal problemler
 • Serebral palsi
geli me gerili i riski ta yanlar n erken saptanmas
Gelişme geriliği riski taşıyanların erken saptanması
 • Prematüre bebekler ya da doğum ağırlığı 2 kg’ın altındaki bebekler ,
 • Yenidoğan döneminde sorunları olanlar (menenjit vb)
 • Gelişimsel kilometre taşlarına geç ulaşan bebekler
  • 3-4. ayda başını tutamayan
  • 3-4. ayda sosyal gülümsemesi olmayan
  • 7-8. ayda destekli oturamayan
  • 1 yaşında yürüyemeyen
  • 1.5 yaşında tek sözcük söylemeyen  
 • Erken bebeklik döneminde tekrarlayan konvülziyon.
 • 4-5 yaşında beslenme, giyinme ve tuvalet konusunda aileye bağlı olan çocuklar  
e itimlerinde dikkat edilmesi gerekenler
Eğitimlerinde dikkat edilmesi gerekenler
 • Başarılı yaşantılar sağlama
 • Sık tekrar
 • Geri bildirim
 • Çocuğun yeterlilik düzeyinin değerlendirilmesi
 • Doğru yanıtları pekiştirme
 • Bir defada öğrenilecek kavram sayısını sınırlama
slide18
ISITME

ENGELLİLER

tan m
Tanım

Doğuştan ya da sonradan işitme işlevinde

oluşan azalma ya da işitme işlevinin yok

olması

 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Ağır
 • Çok ağır
g rme engelliler
Görme Engelliler
 • Engel nasıl Anlaşılır?
 • Sağa sola amaçsız uzanma
 • Sık sık biryerlere çarpma ve düşme
 • Uzun süreli aynı yere bakma
 • Sık sık gözlerini ovma ve kaşıma
 • Resmin renklerini ayırt edememe
 • Gözlerin kızarması ve yaşarması
 • Nesnelere çok yakından bakma ve sürekli dokunmak isteme
yayg n geli imsel bozukluklar
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Otizm
 • Asperger sendromu
 • Rett sendromu
ot zm
OTİZM
 • Sosyal ilişkilerde,iletişimde ve yineleyen kısıtlı hareketlerde işlev bozuklukları bulunmaktadır.
 • Bozuklu 3 alanda kendini gösterir:
 • Sosyal etkileşim eksikliği
 • Sözel ve sözel olmayan ileitşimde yetersizlik
 • Hayal kurma ve yaratna gücünde sınırlılık
di er belirgin zellikleri
Diğer belirgin özellikleri
 • Ritüeller
 • Baş kaldıran ve meydan okuyan davranışlar
 • Özel beceriler (müzik, matematik ve hafıza)
asperger sendromu
Asperger sendromu
 • Diğer kişilerin duygularını fark etmedeki güçlükler nedeniyle iletişim ve ilişki kurmada güçlük çekerler.
 • Otizmden farklı olarak dilde daha az sorun yaşarlar
 • Normal ya da normal üstü zeka düzeyi
 • Hobilere ya da koleksiyonlara takıntılı ilgi
 • Rutin bir yaşamı severler.
rett sendromu
Rett Sendromu
 • Genellikle kızlarda görülür
 • Yaklaış 18 aya kadar normal gelişim gösterirlerken önce bir hızlı gerileme ardından da duraklama evresine girerler.
 • İnce ve açık renk derili yüzleri, sivri burun, küçük el ve ayaklar bazı tipik fiziksel özellikleri arasında yer alır
 • Ellerini uzun süre kullanamazlar
 • Tekrarlayan el hareketleri
 • El ve ayakta kasılma ve titremeler
zel renme bozuklu u
Özel Öğrenme Bozukluğu
 • Fiziksel duygusal nörolojik yada zeka düzeyleri ile ilgili herhangi bir problemleir olmamasına rağmen varolan potansiyellerini kullanamayan çocuklardır.
 • Sınıfta tembel ya da baarısız olarak nitlenedirilen pek çok öğrencinin gizil sorunu ÖZEL ÖĞRENME BOZUKLUĞU’dur.
t rleri
Türleri
 • Disleksi
 • Discalculi
 • Yazılı anlatım bozukluğu
 • Başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu
sorun genellikle renmenin d rt a amas ndan birindedir
Sorun genellikle öğrenmenin dört aşamasından birindedir.
 • İnput (giriş): duyu organlarında gelen bilginin beyne iletilmesi
 • İşlem (bilginin anlaşılması, kaydedilmesi, organize edilmesi)
 • Bellek (depolama): Anlaşılan bilgi depolamak üzere kaydedilir.
 • Output (çıkış): beynin bilgiyi mesaj olarak hücrelere kaslara veya dile göndermesi
slide31
DEHB
 • Aşırı hareketlilik
 • Dürtüsellik
 • Dikkat sorunları
a r hareketlilik belirtileri
Aşırı hareketlilik belirtileri
 • Eller veya ayakların kıpır kıpır olması
 • Oturduğu yerden hemen kalma
 • Uygunsuz durumlarda da koşturup bir yerlere tırmanma
 • Çoğu zaman hareket halinde olma
 • Etkinliklere katılmada zorlanma
d rt sellik belirtileri
Dürtüsellik Belirtileri
 • Soru tamamlanmadan cevabını verme
 • Bekleme güçlüğü
 • Başkalarının sözünü kesme
dikkat eksikli i belirtileri
Dikkat eksikliği belirtileri
 • Ayrıntılara dikkat edememe
 • Dikkatsizce hatalar yapma
 • Onunla konuşurken dinlemiyormuş gibi gözükme
 • Zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınma
 • Dikkatin dış uyaranlardan hemen dağılması
 • Unutkanlık
 • Yönergeleri izlemekte güçlük