Velkoobchodn n kup a prodej
Download
1 / 21

VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ. Dodavatelské nákupní služby Dodací lhůta pohotovostí kapacitami a termíny dobou zpracování objednávky rozsahem objednávky požadovanou spolehlivostí dodávky FIXNÍ A PRAVIDELNÉ TERMÍNOVANÉ BEZPROSTŘEDNÍ DODÁVKY NA ODVOLÁNÍ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ' - maisie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Velkoobchodn n kup a prodej
VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ

Dodavatelské nákupní služby

Dodací lhůta

 • pohotovostí

 • kapacitami a termíny

 • dobou zpracování objednávky

 • rozsahem objednávky

 • požadovanou spolehlivostí dodávky

 • FIXNÍ A PRAVIDELNÉ

 • TERMÍNOVANÉ

 • BEZPROSTŘEDNÍ

 • DODÁVKY NA ODVOLÁNÍ

 • PŘI NUTNOSTI OPERATIVNÍHO DOPLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH ZÁSOB

 • SOUČASNĚ S DISPOZICÍ ZMĚNY TRVALÉHO MÍSTA PLNĚNÍ


 • Velkoobchodn n kup a prodej1
  VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ

  • franco železniční stanice dodavatele

  • franco rampa odběratele

  • franco rampa dodavatele.

  Dodavatelské nákupní služby

  Místo plnění

  standardní nebo jednorázová kupní smlouva

  místo, kde vlastnictví z přepravy přechází na odběratele

  Dodací spolehlivost

  pravděpodobnost s jakou budou dodací lhůty splněny.

  Dodací flexibilita

  • dodávek vyjadřuje schopnost expedičního systému pružně reagovat na požadavky a přání zákazníků (odběrní množství, čas a místo předání dodávky zboží odběrateli, dodací modality jako druh balení, dopravní varianty, možnost dodávky na výzvu).

  • konkrétní informace o flexibilitě dodávek, o dodacích podmínkách ev. podmínkách o vyřizování reklamací musí mít zákazník k dispozici včas.


  Velkoobchodn n kup a prodej2
  VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ

  Dodací kvalita

  Dodací kvalita dodávek vyjadřuje dodací přesnost podle způsobu dodávky

  množství a struktury dodávky.

  Provozně logistické podmínky nákupu

  • způsob označení spotřebního zboží

  • způsob označení přepravních obalů

  • použité přepravní prostředky

  • způsob zpětného vracení a způsob likvidace obalů

  • průvodní doklady (běžný dodací list, garanční podmínky a listy, seznamy garančních opraven, návody k použití, reklamní prostředky apod.)

  • zajištění způsobu předávání informací především o zboží a platbách

   Cenové podmínky dodávek

   Cenové podmínky dodávek vycházejí ze základu nákupní ceny zboží (prodejní ceny výroby nebo importu).

   ceny je nutno konkretizovat soustavou srážek, slev, rabatů, podle množství odběru, podle způsobu a lhůty placení, podle kvality zboží, podle finančního vypořádání především vratných obalů apod.


  Velkoobchodn n kup a prodej3
  VELKOOBCHODNÍ NÁKUP A PRODEJ

  Platební podmínky dodávek

  • placení zboží do určitého termínu po dodávce zboží z výroby; běžné termíny splatnosti faktur jsou 30 -60 - 90 dnů, u každodenních dodávek

  • potravinářského zboží z výroby do 3 - 5 -7 dnů;

   • při nákupu zboží velkoobchodem se výjimečně platí dodavateli předem (hotově nebo akreditivem)


  Velkoobchodn prodej
  VELKOOBCHODNÍ PRODEJ

  • Velkoobchodní prodej / nákup maloobchodu spotřebního zboží směřuje převážně do maloobchodu.

  • Vyžaduje respektovat sortimentní požadavky, požadovanou častost a velikost dodávek, rychlou reakci na objednávky.

  • Logistické požadavky (manipulační balení, technické, technologické a provozní podmínky prodejen při rozvozu zboží a příjmu zboží) maloobchodu při nákupu ve velkoobchodě


  Velkoobchodn prodej1
  VELKOOBCHODNÍ PRODEJ

  Formy velkoobchodního prodeje

  • Návštěvy obchodních zástupců velkoobchodu (obchodních cestujících) v odběratelské síti maloobchodu (na prodejnách)

  • Telefonická objednávka maloobchodu ve velkoobchodě

  • Písemná objednávka maloobchodu

  • Objednávka pomocí čárového kódu je základem interaktivního operativního a trvalého kontaktu velkoobchodu a maloobchodu

  • Objednávky podle standardu

   • velkoobchod dodává do maloobchodu jen tolik množství příslušného zboží (komerčních druhů zboží), kolik je ho zapotřebí do stanovené výše zásob dohodnuté předem

  • prodej velkoobchodu přes vzorkovny zřizované velkoobchodem jako:

   • stálé vzorkovny, v nichž se uskutečňuje každá objednávka;

   • vzorkovny sloužící pro pravidelné výběry (čtvrtletní, půlroční, sezónní), často i se zastoupením výrobců a dovozců;

   • prodejní akce organizované jako mimořádné nabídky velkoobchodu a výroby především nových výrobků.


  Velkoobchodn prodej2
  VELKOOBCHODNÍ PRODEJ

  • Prodej v samoobslužném velkoobchodě (cash & carry; C + C), který je určen pro drobné odběratele (maloobchodníky, řemeslníky, restauratéry, hoteliéry).

  • Prodej v regálovém velkoobchodě.

   • Podstata systému spočívá v dohodě mezi velkoobchodníkem a maloobchodníkem o tom, že velkoobchodník bude dodávat do vymezené části (zpravidla potravinářské) maloobchodní prodejny (do regálů) sortiment zpravidla nepotravinářský (nový, málo známý, nové značky, sezónní zboží), který ověřuje prodejnost v podmínkách maloobchodu s potravinářským zbožím.

  • Prodej v prodejních skladech (demigrosisté)

   je v podstatě velkoobchodní činnost u specifického spotřebního zboží (pevná paliva, stavební materiály, hutní výrobky, řezivo).

   Kupujícími jsou podnikatelské subjekty (například živnostníci), nepodnikatelské subjekty (rozpočtové a příspěvkové organizace) i soukromé osoby (individuální zákazníci).


  Doprava
  DOPRAVA

  • činnostspojená s cílevědomým přemisťováním osob a hmotných předmětů v nejrůznějších věcných, časových a prostorových souvislostech za použití různých dopravních prostředků a dopravních technologií

  • je samostatným a specifickým odvětvím národního hospodářství

  • zastupitelské obchodní služby pro přepravce

  • legislativně správní činnost zabezpečující přepravu upravující podmínky pohybu dopravních prostředků

  • mezinárodní aktivity


  Doprava1
  DOPRAVA

  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

  • je soubor dopravních sítí, jejich vybavení nejrůznějšími stavbami a zařízeními dopravních prostředků, jež se na dopravních sítích pohybují

   • širší pojetí : souhrn věcných prvků, jež charakterizují dopravu

   • úzké pojetí : soubor dopravních cest a jejich vybavení

  individuální doprava

  hromadná doprava

  osobní doprava

  nákladní doprava

  informační systém


  Doprava2
  DOPRAVA

  PŘEPRAVA

  • vlastní přemisťování osob a hmotných předmětůdopravními prostředky po dopravní infrastruktuře

   • věcnou částí přepravy - přepravní prostředky

    Ekonomické subjekty dopravy a přepravy

  • operátoři dopravy

  • uživatelé dopravy

  • infrastrukturní agentury

  • vláda


  Doprava3
  DOPRAVA

  • Silniční doprava

  • Železniční doprava

   • kombinovaná přeprava

   • kontejnerová přeprava nákladů

  • Potrubní doprava

  • Říční doprava

  • Námořní doprava

  • Letecká doprava


  Doprava4
  DOPRAVA

  Nákladní doprava

  • VEŘEJNÁ DOPRAVA

   • profesionální nespecializované a specializované organizace na komerční bázi

  • VNITROPODNIKOVÁ (ZÁVODOVÁ) DOPRAVA

   • pro podnikové potřeby, výjimečně zejména v případech např. sezónního poklesu poptávky a podnikových požadavků i pro mimopodnikové poskytování služeb

  • TECHNOLOGICKÁ (“VNITROOBJEKTOVÁ”) DOPRAVA A PŘEPRAVA

   • součásti výrobního, stavebního nebo skladovacího procesu.


  Doprava5
  DOPRAVA

  • ÚKOLY:

  • přeprava spotřebního zboží z velkoobchodu do maloobchodu a k ostatním odběratelům

  • svoz vratných obalů a přepravek (palet, přepravek, lahví apod.)

  • vykládka vagónových zásilek a převoz zboží do skladu (pokud velkoobchodní sklad nemá železniční vlečku)

  • přesuny zboží mezi prodejnami a sklady

  • pohotovostní přeprava zboží z výroby do skladu

  VNITROPODNIKOVÁ (ZÁVODOVÁ) DOPRAVA


  Doprava6
  DOPRAVA

  VNITROPODNIKOVÁ (ZÁVODOVÁ) DOPRAVA

  SPECIFICKÉ RYSY

  • orientace činnosti především na rozvoz spotřebního zboží do maloobchodu

   • stálá provozní pohotovost a operativnost použití

   • uplatnění především na krátké dopravní vzdálenosti

   • převažující jednosměrnost přepravy z velkoobchodu do maloobchodu

   • nerovnoměrnost vytěžování vozidel v průběhu dne , týdne, sezóny, předvánočního období

   • sdružování zásilek pro více odběratelů podle velikosti objednávek/dodávek, vzdálenosti a návaznosti na trase (rozvozové trasy a rozvozové plány)

   • vysoký rozsah prostojů vozidel (nakládání, vykládání; nízký podíl jízdy s nákladem)

   • velká nákladovost závodové dopravy

   • nadprůměrná potřeba decentralizace dopravních středisek (rozmístění vozového parku)


  Doprava7
  DOPRAVA

  Vozový park

  • nákladní automobily různé tonáže

  • specializace podle charakteru spotřebního zboží

   • chladírenské a mrazírenské automobily

   • skříňové nákladní automobily

   • tahače

   • dodávkové automobily,

   • automobily se zdvižným čelem

   • návěsy

   • přívěsy

   • osobní automobily

  • objekty

  • pro provoz

  • údržbu

  • opravy

  • garážování motorových vozidel.


  Doprava8
  DOPRAVA

  Efektivnost závodové dopravy

  • je vyjádřena kvantitou a kvalitou dopravních a přepravních činností

  • KRITERIA EFEKTIVNOSTI

   • technické normy

   • vztah dosahovaných kvantitativních i kvalitativních výsledků vzájemně srovnávaných mezi sebou nebo k průměru


  Doprava9
  DOPRAVA

  VOZOVÝ DEN

  • každý kalendářní den, v němž vozidlo s přidělenou státní poznávací značkou je v evidenčním počtu vozidel obchodní organizace

  v provozu je každý kalendářní den, v němž vozidlo započalo činnost

  v prostoji je každý kalendářní den, v němž vozidlo nebylo použito k přepravní nebo obdobné činnosti, ačkoli je provozuschopné

  vozový den v opravě je každý kalendářní den, v němž vozidlo z důvodu nezpůsobilého technického stavu je mimo provoz a nevyjelo na přepravní práce

  Průměrný evidenční počet dopravních prostředků :

  Součet vozových dnů celkem za sledované období

  = -------------------------------------------------------------------------

  Celkový součet kalend. dnů ve sled. období


  Doprava10
  DOPRAVA

  • Pomocí základního ukazatele – vozovým dnem, lze sledovat činnost vozového parku v organizaci :

  • využití vozového parku /%/ = vozové dny v provozu x 100 / vozové dny celkem

  • správkový stav vozového parku /%/ = vozové dny v opravě x 100 / vozové dny celkem

  • prostoje vozidel /%/= vozové dny v prostoji x 100 / vozové dny celkem

  • měrnou jednotkou přepravy zboží je tuna (t)

  • ujeté kilometry silničním vozidlem

   • celkový počet kilometrů za určitou časovou jednotku.

  • tunový kilometr (tkm), který představuje jednotku výkonu a rovná se přepravě 1 tuny nákladu na vzdálenost 1 km

  ½ * (hmotnost rozvezeného zboží celkem + hmotnost svezeného zboží a obalů celkem) * ujeté kilometry s nákladem při rozvozu a svozu celkem.


  Doprava11
  DOPRAVA

  • Tonážní den je každý kalendářní den, v němž je 1 tuna užitné hmotnosti vozidla v evidenčním stavu závodové dopravy

  • Doba nakládky a vykládky nákladu vyjadřujedobu nakládky a vykládky zboží a dobu na administrativní vyřízení dokladů o převzetí a o předání zboží

  • Doba jízdy vozidla vyjadřuje čas včetně nezaviněného čekání v dopravních zácpách, na železničních přejezdech, ….

   LOGISTIKA

  ovlivňovat pozitivně proces oběhu a pohybu spotřebního zboží tak, aby se správné zboží dostalo ve správný čas na správné místo za optimální náklady.


  Doprava12
  DOPRAVA

  Základní vlivy, které ovlivňují volbu počtu článků

  • sortiment spotřebního zboží

  • sortiment, specializace a rozmístění nabídky spotřebního zboží

  • sortiment, specializace a rozmístění poptávky po spotřebním zboží

  • dodavatelské služby (dodavatelský servis) výroby, dovozu a velkoobchodu

  • ekonomické podmínky dodavatelů (cena, marže, slevy, platební podmínky)

  • provozně technické, kapacitní faktory (příjmové, skladovací, expediční, dopravní a přepravní a jiné faktory), minimální velikost dodávky apod.


  Doprava13
  DOPRAVA

  Distribuční články:

  přímé traťové dodávky

  zásilkový prodej

  nepřímé dodávky

  • velkoobchod - zástupce (redistribuční sklad) – maloobchod – spotřebitel

   přímé dodávky


  ad