om m nskliga r ttigheter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Om mänskliga rättigheter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Om mänskliga rättigheter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Om mänskliga rättigheter - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Om mänskliga rättigheter. Den allmänna förklaringen - ett levande dokument. centrala universella värderingar: icke-diskriminering, jämlikhet, rättvisa, universalitet fortsatt relevans, pågående kamp. De historiska milstolparna. 1700-talets deklarationer:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Om mänskliga rättigheter' - maisie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
den allm nna f rklaringen ett levande dokument
Den allmänna förklaringen- ett levande dokument
 • centrala universella värderingar: icke-diskriminering, jämlikhet, rättvisa, universalitet
 • fortsatt relevans, pågående kamp
de historiska milstolparna
De historiska milstolparna

1700-talets deklarationer:

 • Amerikanska oavhängighetsförklaringen
 • Franska deklarationen om mänskliga

och medborgerliga rättigheter

Revolutionerna de gav upphov till:

 • Amerikanska revolutionen
 • Franska revolutionen

Påföljande revolutioner och uppror under

1800-talet och 1900-talet baserade på samma

grundidéer

amerikanska oavh ngighetsf rklaringen 1776
Amerikanska oavhängighetsförklaringen 1776
 • Individens odelbara och okränkbara rättigheter; rätten till liv, frihet och att sträva efter lycka
 • En nation: ”Dessa enade kolonier är och bör vara fria och självständiga stater!”

Amerikanska revolutionen 1763-1783

franska deklarationen om m nskliga och medborgerliga r ttigheterna 1789
Franska deklarationen om mänskliga och medborgerliga rättigheterna 1789
 • Individens odelbara och oförytterliga rättigheter
 • Rätten till frihet, egendom, säkerhet, och rätten att göra motstånd mot förtryck
 • Yttrandefrihet

Franska revolutionen

1789-1799

sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis
 • 1700-talets deklarationer hävdade människans rätt till sitt liv, sin frihet och sin egendom och rätten att göra motstånd mot förtryck.
 • skriftliga dokument
 • regeringens makt var inte längre oinskränkt
 • nationell angelägenhet
1800 talets revolutioner
1800-talets revolutioner

Aktivism för mänskliga rättigheter förblev ett område för

politiska och religiösa grupper och övertygelser.

Deras anspråk var främst

politiska INTE humanitära.

r tteg ngar pr var krigsf rbrytelser
Rättegångar prövar krigsförbrytelser
 • Markerade slutet av andra världskriget
 • Nürnberg och Tokyo
 • Brott mot mänskligheten
 • Behov av internationella regler för mänskliga rättigheter
fn s kommission f r de m nskliga r ttigheterna
FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna
 • Inrättades 1946
 • Första ordföranden: Eleanor Roosevelt
 • Första uppdrag: ett förslag till den allmänna förklaringen
 • Ersattes av MR-rådet 2006
den allm nna f rklaringen om de m nskliga r ttigheterna
Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
 • 1948 antar FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen
 • de odelbara och universella rättigheterna är grunden till frihet, rättvisa och fred i världen
 • 30 artiklar; översatt till 360 språk
olika r ttigheter
Olika rättigheter

Artikel 1: alla är födda fria och lika i värde

Artikel 2: icke-diskriminering

Artikel 3: rätt till liv och frihet

Artikel 4: slaveri

Artikel 5: tortyr

Artikel 6 – 12: likhet inför lagen

Artikel 13 och 14: rätten att förflytta sig och söka asyl.

Artikel 15: rätten till nationalitet

Artikel 16: rätt att gifta sig med vem man vill

Artikel 17 – 20: personliga friheter

Artikel 21: demokratiska rättigheter

Artikel 22 – 25 och 27: ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Artikel 26: rätten till utbildning

vad r en m nsklig r ttighet
Vad är en mänsklig rättighet?
 • mänskliga rättigheter gäller för alla och envar och de är universella
 • ingen gradering – alla är viktiga, ömsesidigt samverkande och delar av samma helhet
 • internationella regler mellan stater som utvecklats framförallt efter andra världskriget
 • reglerar statens skyldigheter och individens rättigheter
deklarationens framsteg
Deklarationens framsteg
 • Mänskliga rättigheter fick ett språk, uttryckt i 30 artiklar.
 • Mänskliga rättigheter blev en internationell, universell, standard.
 • Källa av inspiration.Utgångspunkt för folkrättens utveckling.
k rnkonventionerna
Kärnkonventionerna
 • Medborgerliga och politiska rättigheter (1966)
 • Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966)
 • Avskaffande av rasism och etnisk diskriminering (1969)
 • Avskaffande av diskriminering av kvinnor (1979)
 • Avskaffande av tortyr (1984)
 • Barnets rättigheter (1989)
 • Migrantarbetares rättigheter (1990)
 • Skydd mot påtvingade försvinnanden (2006)
 • Funktionsnedsatta personers rättigheter (2006)
fn s h gkommissarie f r m nskliga r ttigheter
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
 • Wienkonferensen 1993
 • Samordning av FN:s MR-verksamhet
 • MR-kontoret, Palais Wilson, Genève
 • Navi Pillay 2008-
svenska fn f rbundets arbete med m nskliga r ttigheter
Svenska FN-förbundets arbete med mänskliga rättigheter
 • Samordning av nätverket för mänskliga rättigheter
 • Parallellrapportering
 • Politisk påverkansarbete, media
 • Föreläsningar, seminarier, utbildningar
 • MR dagarna, Bokmässan, 10 december
 • Aktivitetspaket