slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A felsőoktatás vélt és valós problémái

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

A felsőoktatás vélt és valós problémái - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

A felsőoktatás vélt és valós problémái. Péceli Gábor Budapesti M ű szaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. 2012 . május 17. Nyomasztó problémák. Valós: Súlyos forráshiány … (KMR különösen) Kihasználatlan kapacitások … (Demográfiai adatok)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A felsőoktatás vélt és valós problémái' - maisie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A felsőoktatás vélt és valós problémái

Péceli Gábor

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

2012. május 17.

nyomaszt probl m k
Nyomasztó problémák

Valós:

 • Súlyos forráshiány … (KMR különösen)
 • Kihasználatlan kapacitások … (Demográfiai adatok)
 • Elaprózott szakstruktúra, túlkínálat …
 • Értelmiségmegőrző szerep, Budapest <-> Vidék ...
 • Minőség, színvonal …
 • PPP-k …
nyomaszt probl m k1
Nyomasztó problémák

(A fenntartó által) vélt :

 • Gazdálkodási problémák … (Néhány kirívó eset …)
 • A menedzsment nem képes megbirkózni a feladattal …
 • A vagyont elherdálják …
 • A gazdálkodási autonómia káros …
 • Nem hajlandóak reformokat végrehajtani …
 • Nem hajlandóak együttműködni …
k vetkeztet s
Következtetés

Új felsőoktatási törvény kell!

az els 6 h nap csat i
Az első 6 hónap csatái …

„Az állami felsőoktatás az állam speciális vagyontárgya, amelytől a társadalom sokrétű értékteremtést és vagyongyarapítást vár el. Ezért az állam célja nem lehet más, mint ezen speciális vagyontárgy társadalmilag hasznos értékteremtő képességének fenntartása és fejlesztése. Ehhez minden lehetséges eszközt a felsőoktatási intézmény rendelkezésére kell bocsátani. A gazdálkodási autonómia olyan motivációs „teret” biztosít, amely államháztartási szabályozással nem hozható létre.” (2010. november 9.)

a m sodik 6 h nap fels oktat si probl mat rk p
A második 6 hónap …Felsőoktatási problématérkép
 • Minőség
 • Az állami szerepvállalás a felsőoktatásban
 • A felsőoktatás intézményrendszere, az intézményi struktúra
 • Az intézmények belső szervezete (felépítése)
 • Bejutás a felsőoktatási intézményekbe
 • Képzés
 • Kutatás-innováció
 • A felsőoktatás nemzetközi szerepvállalása
a m sodik 6 h nap a fels oktat s talak t s nak alapelvei
A második 6 hónap … A felsőoktatás átalakításának alapelvei
 • Közjót szolgáló intézményrendszer …
 • Mester-tanítvány kapcsolaton alapul …
 • Szellemi alkotómunkára való készségek …
 • A minőség kiemelt szerepet kap …
 • Az állam szerepének egyértelművé tétele …
 • A támogatott képzéseket az állam határozza meg …
 • Fejkvóta helyett feladatfinanszírozás …
 • Egyetem - főiskola szétválasztás …
a fels oktat s talak t s nak alapelvei
A felsőoktatás átalakításának alapelvei
 • Kutatóegyetemek többlettámogatása …
 • Vidéki városok intézményeinek fenntartása …
 • Az autonómia szűkítése …
 • Intézmények minőségelvű irányítása …
 • A felvételi követelmények szigorítása …
 • Tehetséggondozás, hátrányos helyzetűek …
 • Együttműködés határon túli intézményekkel …
k lts gvet si adatok
Költségvetési adatok:
 • 1.Harvard University (USA) 836 milliárd HUF
 • 10.Oxford University (GB): 300 milliárd HUF
 • 50. University of Copenhangen: 266 milliárd HUF
 • 93. Universität Bonn (D): 170 milliárd HUF
 • 493. Technische Universität Wien : 71 milliárd HUF
 • A magyar felsőoktatás egészének éves költségvetési támogatása: 160 milliárd HUF
 • Az ELTE éves költségvetése: ~30 milliárd HUF
 • A BME éves költségvetése: ~30 milliárd HUF
 • A Corvinus éves költségvetése: ~ 9 milliárd HUF

(Bazsa György összeállítása)

a m sodik 6 h nap k njai
A második 6 hónap kínjai …

Széll Kálmán Terv 1.0

 • Önköltségszámítás …
 • „Röghöz-kötés” …
 • Zárolás …
a harmadik 6 h nap k njai
A harmadik 6 hónap kínjai …
 • „a nemzetközi gyakorlat szerint olyan tudásszervezetekben, mint egyetemeink, nem a központosítás, a rendeletekkel történő, kézi vezérlés alkalmazása eredményez új minőséget, hanem a minőségorientáció és a szubszidiaritás jegyében megvalósuló önállóság és felelősségvállalás;
 • a Széll Kálmán Terv diktálta kényszerű forráskivonás időszakában éppen a gazdálkodás szabadsága, és nem a gazdálkodási jogosítványok megvonása lenne a garanciája a tervezhető, kiszámítható és költséghatékony működésnek;”

(2011. október 28. Levél a miniszterelnöknek)

2011 vi cciv t rv ny a nemzeti fels oktat sr l
2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról

Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának szükségességével, bízva az egyetemi polgárrá váló fiatal nemzedékek elhivatottságában, továbbá azt a hitét kinyilvánítva, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal s lelkierejükkel ismét felemelik Magyarországot, a nemzeti felsőoktatás szabályozására új törvényt alkot.

a t rv nykoncepci alapprobl m ja
A törvénykoncepció alapproblémája

Kerettörvény + később elkészülő/változó rendeletek

=

központosítás + kézi vezérlés.

Ezzel az intézményi folyamatok tervezhetetlenné, kiszámíthatatlanná válnak.

a negyedik 6 h nap k njai
A negyedik 6 hónap kínjai …

„A nemzeti felsőoktatás

fejlesztéspolitikai irányai”

Melléklet a 17344/2012/FOHAT sz. előterjesztés indokolásához [Tervezet! v.6.0]

Ehhez igazodó Intézményfejlesztési Tervek 2012. június 30-ig!

a negyedik 6 h nap k njai1
A negyedik 6 hónap kínjai …

Az állami felsőoktatási intézményrendszer racionalizálása érdekében a tartósan együttműködő egyetemek, főiskolák intézményi közösségeit kell kialakítani, amelybe be kell vonni a gazdasági szereplőket is. A nemzetstratégiák célrendszeréhez igazodóan a Kormány kijelöli a felsőoktatás

képzési és kutatási fejlesztési pólusait (FFP), azok főbb fejlesztési céljait, a támogatott fejlesztési profilokat és a bevonni tervezett állami felsőoktatási intézményeket.

a negyedik 6 h nap k njai2
A negyedik 6 hónap kínjai …

Az alábbi 12+1 FFP kijelölése javasolt:

 • Nyugat-magyarországi felsőoktatási pólus
 • Dél-dunántúli felsőoktatási pólus
 • Észak-magyarországi felsőoktatási pólus
 • Észak-alföldi felsőoktatási pólus
 • Dél-alföldi felsőoktatási pólus
 • Közép-magyarországi műszaki felsőoktatási és felnőttképzési pólus
 • Közép-magyarországi agrár felsőoktatási pólus
 • Pénzügyi-gazdasági főiskolai pólus
 • A budapesti műszaki-gazdasági kutatóegyetemi pólus
 • Orvostudományi kutatóegyetemi pólus (SE)
 • Kiemelt nemzetközi universitas pólus (ELTE)
 • Művészeti intézmények klasztere
 • Nemzeti közszolgálati felsőoktatási pólus
a negyedik 6 h nap k njai3
A negyedik 6 hónap kínjai …

Finanszírozás módja ismeretlen …

Önköltségszámítás módja ismeretlen …

Az új törvény szeptember elsején életbe lép …

Széll Kálmán Terv 2.0

A legnagyobb gond a tervezhetőség és

a kiszámíthatóság hiánya

slide18

Köszönöm

a lehetőséget és

a figyelmet !