slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อนุภาคลุ่มน้ำโขภPowerPoint Presentation
Download Presentation
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อนุภาคลุ่มน้ำโขà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อนุภาคลุ่มน้ำโขภ- PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on

การประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ของการทำงานทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อนุภาคลุ่มน้ำโขง (ศึกษาดูงานจ.พะเยา) วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔). ๑. การนำเสนอของประเทศไทย จังหวัดพะเยา.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อนุภาคลุ่มน้ำโขà¸' - maisie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ของการทำงานทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อนุภาคลุ่มน้ำโขง

(ศึกษาดูงานจ.พะเยา) วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)

slide2
การนำเสนอของประเทศไทยจังหวัดพะเยาการนำเสนอของประเทศไทยจังหวัดพะเยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อนุภาคลุ่มน้ำโขง

(ศึกษาดูงานจ.พะเยา) วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)

slide4
สถานการณ์การค้ามนุษย์ระดับจังหวัดสถานการณ์การค้ามนุษย์ระดับจังหวัด

การค้ามนุษย์ในจังหวัดพะเยา เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุและ หลายปัจจัยหากจะวิเคราะห์จาก

ต้นทาง

สภาพทางเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่ประชากรมีรายได้จากภาคการเกษตรเป็นหลัก รายได้น้อย เมื่อหมดฤดูกาลเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานของกลุ่มวัยแรงงาน ไปทำงานต่างถิ่น เพื่อหารายได้เพิ่มเติม เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงานก็จะมีการหลอกลวงคนไปทำงานต่างถิ่น ทั้งในและนอกประเทศ

ผู้ชาย ก็จะถูกชักชวนให้ไปเป็นแรงงานประมง

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อนุภาคลุ่มน้ำโขง

(ศึกษาดูงานจ.พะเยา) วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)

slide5
สถานการณ์การค้ามนุษย์ระดับจังหวัด (ต่อ)

ผู้หญิงที่มีอายุเกิน ๑๘ ปี ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหรือไม่มีงานทำ แต่งงานแล้วแต่แยกทางกับสามี ก็จะมีกลุ่มเอเย่นต์ชาวไทย ที่ทำงานให้กับบริษัทจัดหาคู่ของประเทศเกาหลีใต้ มาชักชวนให้แต่งงานกับชายเกาหลี และเดินทางไปประเทศเกาหลี โดยถูกหลอกให้ไปทำงานภาคการเกษตร หรือเป็นแรงงานในครอบครัวของชาวต่างชาติ

ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ จะเริ่มจากการที่ถูกละเมิดทางเพศก่อน หรือเป็นเด็กที่ได้รับการกระทำความรุนแรงจากบุคคลภายในครอบครัว ทำให้เด็กกลุ่มดังกล่าวรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า หรือไม่มีศักดิ์ศรี ขาดความเคารพนับถือตนเอง และยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี และในท้ายที่สุดก็ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อนุภาคลุ่มน้ำโขง

(ศึกษาดูงานจ.พะเยา) วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)

slide6
สถานการณ์การค้ามนุษย์ระดับจังหวัด (ต่อ)

ทางผ่าน

เนื่องจากภูมิประเทศจังหวัดพะเยามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและประเทศพม่า

กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งชายและหญิงใช้เส้นทางในการเดินทางทั้งทางน้ำทางเท้า และทางรถยนต์เข้าสู่ประเทศไทยตามแนวชายแดนและเข้ามาเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อนุภาคลุ่มน้ำโขง

(ศึกษาดูงานจ.พะเยา) วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)

slide7
สถานการณ์การค้ามนุษย์ระดับจังหวัด (ต่อ)

ปลายทาง

กลุ่มเด็กและเยาวชน จากสองประเทศจะเดินทางเข้ามาเพื่อเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย เดินทางมาโดยผิดกฎหมายมาถูกบังคับใช้แรงงานและตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ผู้หญิงจะอยู่ในสถานบริการ เช่น คาราโอเกะหรือสถานบันเทิง ผู้ชายจะทำงานก่อสร้าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อนุภาคลุ่มน้ำโขง

(ศึกษาดูงานจ.พะเยา) วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)

slide8
การดำเนินงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นโครงสร้างกลไกการทำงานทีมสหวิชาชีพจังหวัดพะเยา

คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา

คณะทำงานทีมสหวิชาชีพระดับอำเภอ

เมืองพะเยา

แม่ใจ

จุน

ปง

ดอกคำใต้

เชียงคำ

ภูซาง

ภูกามยาว

เชียงม่วน

คณะทำงานทีมสหวิชาชีพระดับตำบล

ต.บ้านทราย

ต.บ้านปิน

ต.ภูซาง

ต.เจดีย์คำ

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อนุภาคลุ่มน้ำโขง

(ศึกษาดูงานจ.พะเยา) วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)

slide9

นายอำเภอ/ปลัดอำเภอ

องค์ประกอบ

คณะทำงาน

ทีมสหวิชาชีพ

ระดับอำเภอ

พนักงานตำรวจ

นักจิตวิทยา/แพทย์/นักสังคมสงเคราะห์/ครู

องค์กรเอกชนในพื้นที่ เช่น มูลนิธิรักษ์ไทย ,

มูลนิธิไว.เอ็ม.ซี.เอ. (กรุงเทพฯ) สาขาพะเยา ฯลฯ

ศูนย์ OSCC ในโรงพยาบาล

องค์ประกอบ

คณะทำงาน

ทีมสหวิชาชีพระดับตำบล

นายกอบต. /นายกเทศมนตรี/ปลัดอบต. ฯลฯ

ปลัดอำเภอ/ตำรวจ/ครู

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

เครือข่ายสตรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อนุภาคลุ่มน้ำโขง

(ศึกษาดูงานจ.พะเยา) วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)