jak powsta a ziemia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak powstała Ziemia? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak powstała Ziemia?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
mairwen-aderyn

Jak powstała Ziemia? - PowerPoint PPT Presentation

98 Views
Download Presentation
Jak powstała Ziemia?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jak powstała Ziemia? Zuzanna Waluś Agata Lademann

  2. ZIEMIA Odległość od Słońca: 149 597 887 km Okres obiegu wokół Słońca: 365 dni 5h 48 min 46 s Okres rotacji: 23h 56 min Masa: 5,9736×1024 kg Objętość: 1,0832×1012 km3 Gęstość: 5,515 g/cm3 Liczba znanych księżyców: 1 Obwód Ziemi na równiku: 40 000 km

  3. Ziemia powstała z ogromnego obłoku- o długości wielu milionów kilometrów, składającego się z gazów, pyłów i odłamków skalnych, który przemieszczał się we wszechświecie...

  4. …w jego centrum gęstość wirującej materii (pyłów i odłamków skalnych) była największa więc utworzyło się z niej Słońce. Krążące wokół Słońca pyły i bryły zderzały się i łączyły ze sobą, tworząc planety Układu Słonecznego m. in. Ziemię…

  5. …procesy te przebiegały w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia, więc młoda jeszcze Ziemia nie była ciałem stały. Plastyczna substancja tworząca kulę ziemską składała się z mieszaniny roztopionych skał…

  6. …występujące w niej ciężkie pierwiastki takie jak żelazo i nikiel, opadły w głąb Ziemi, zaś lżejsze, np. glin i krzem, wędrowały ku górze…

  7. …dlatego tez, badając dziś głębsze warstwy Ziemi, spotykamy tam cięższe skały. Środek naszej planety tworzy jądro utworzone ze stopu niklu (Ni) i żelaza (Fe), zwane Nife…

  8. WIEK ZIEMI Na podstawie datowań radiometrycznych wiemy obecnie, że Ziemia ma około 4,6 mld lat i jest starsza niż sądziła większość XIX- wiecznych geologów…

  9. KONIEC