odporno tolerancja nadwra liwo poj cie alergii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odporność, tolerancja, nadwrażliwość. Pojęcie alergii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odporność, tolerancja, nadwrażliwość. Pojęcie alergii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Odporność, tolerancja, nadwrażliwość. Pojęcie alergii - PowerPoint PPT Presentation


  • 239 Views
  • Uploaded on

Odporność, tolerancja, nadwrażliwość. Pojęcie alergii. Michał Kurek Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej. Różnice ilościowe i jakościowe sposobu reagowania. Zdolność do reagowania na określony bodziec = wrażliwość. Reakcje indywidualne na określony bodziec.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Odporność, tolerancja, nadwrażliwość. Pojęcie alergii


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odporno tolerancja nadwra liwo poj cie alergii
Odporność, tolerancja, nadwrażliwość.Pojęcie alergii

Michał Kurek

Zakład Alergologii Klinicznej

Pomorskiej Akademii Medycznej

r nice ilo ciowe i jako ciowe sposobu reagowania
Różnice ilościowe i jakościowe sposobu reagowania

Zdolność do reagowania na określony bodziec = wrażliwość

Reakcje indywidualne na określony bodziec

Jak zareagować ?

„normalnie” tak jak inni

silniej ?

słabiej ?

inaczej ?

slide3

Reagować „normalnie”  ZATRUCIE

Reagować „inaczej”  IDIOSYNKRAZJA

slide4

Ważne odkrycia w historii alergologii

Anafilaksja – Richet i Portier 1902

Choroba posurowicza – von Pirquet, Schick 1905

Alergia – von Pirquet 1906

Histamina – Dale, Laidlaw 1910

  • HISTAMINA - Fühner 1912
  • efekt zbliżony do anafilaksji
  • dekarboksylacja histydyny
slide5

Ważne odkrycia w historii alergologii

Nadwrażliwość humoralna – Praustnitz, Küstner 1921

Atopia – Coca i Cooke 1923

Triada Levis`a – Levis 1927

Antyhistamina – Bovet. Staub 1937

slide6

Ważne odkrycia w historii alergologii

Typy reakcji alergicznych – Gell i Coombs 1963

IgE – Ishizaki, Johansson 1965

Pseudoalergia – Kallos 1978

SRS-A = leukotrieny – Samuelson 1979

slide7

Odporność nieswoista i swoista

Nie wszyscy obcy są groźni

To żaden z naszych

Odporność

nieswoista

BEZKRĘGOWCE

KRĘGOWCE

slide8

a

a

CD 28

TCR

CD – 40

B-7

MHC-II

Limfoctyt T

  • APC
  • komórki DC
  • makrofagi
  • inne

CD – 40L

Antygen

slide9

Reakcje układu odpornościowego

1. Reakcje wczesne

Typ I, II, III

• Nośnikiem są przeciwciała

• Objawy po upływie minut / godzin

od chwili kontaktu z antygenem

2. Reakcje opóźnione

Typ IV

• Nośnikiem są uczulone komórki

• Objawy po upływie dni od chwili

kontaktu z antygenem

slide10

Jak uniknąć immunologicznej

niekompetencji i chorobliwej

nadwrażliwości ?

Tolerancja

Odporność

?

Nadwrażliwość

?

?

Powiedz tylko

gdzie i kiedy!

Układ odpornościowy

slide11

Reakcje immunopatologiczne. Gell i Coombs 1963 rok

Typ I reakcje natychmiastowe anafilaksja *, schorzenia z kręgu atopii,

 reakcje alergiczne natychmiastowe

 w patogenezie niektórych schorzeń

Typ II reakcje cytotoksyczne anemia hemolityczna

 granulocytopenie

 małopłytkowości

Typ III reakcje wyzwalane przez zespół choroby posurowiczej

kompleksy odpornościowe „anafilaksja typu III”

 zapalenie naczyń...skóry, nerek.....

 zapalenie pęcherzyków płucnych

 zespół „urticaria vasculitis”

Typ IV reakcje komórkowe wyprysk kontaktowy  osutki polekowe

Uwaga: IgE odkryto dopiero w 1966 roku  alergie IgE-zależne

slide12

Współczesne pojęcie atopii

IL-4, IL-13

Osobnicza / rodzinna predyspozycja do produkowania przeciwciał klasy IgE w odpowiedzi na niskie dawki alergenów, zwykle białek, oraz rozwoju typowych objawów takich jak astma, nieżyt nosa i spojówek lub wyprysk/zapalenie skóry

slide13

Niedokrwistości alergiczne

Granulocytopenie

Małpłytkowości

Odpowiedź na hapten

Odpowiedź na nośnik

autoimmunizacja

Aktywacja dopełniacza

i niszczenie okolicznych krwinek „innocent bystander”

slide14

Reakcje immunopatologiczne wg.Gella i Coombs`a

Typ II reakcje cytotoksyczne  anemia hemolityczna

 granulocytopenie

 małopłytkowości

Alergen np. lek

związany z błoną

komórkową - HPTEN

Fc

Przeciwciała

IgM lub IgG

Erytrocyt

Leukocyt

Płytka

C1-C9

Antibody-dependent cellular cytotoxicity ADDC

Dopełniacz

C5-C9

slide15

Przykłady reakcji cytotoksycznych

Reakcje potransfuzyjne niezgodność układu ABO

Konflikt serologiczny matczyno płodowy (Rh +, Rh -)

Przeciwciała narządowo swoiste: pęcherzyca, zapalenie kłębków Masugi, zespół Goodpasteur`a, niedokrwistości autoimmunologiczne, nadostre odrzucanie przeszczepu

Cytopenie polekowe

slide16

Reakcje immunopatologiczne wg.Gella i Coombs`a

Typ III reakcje wyzwalane przez  choroba i zespół choroby posurowiczej

kompleksy odpornościowe  „anafilaksja typu III”

 zapalenie naczyń...skóry, nerek.....

 zapalenie pęcherzyków płucnych

 zespół „urticaria vasculitis”

Antygen

Fizjologiczny mechanizm eliminacji

kompleksów przeciwciał i antygenów

Przeciwciała

IgM lub IgG

C1-C9

Makrofag

Granulocyt

Monocyt

Dopełniacz

Eikozanoidy

Enzymy

Wolne rodniki

cytokiny

C3a-C5

C5-C9

slide17

Co sprzyja powstawaniu kompleksów patogennych ?

Ilość antygenu, wielkość kompleksów, sprawność fagocytozy

Kompleksy średniej wielkości

Rozpuszczalność kompleksów i warunki mikrokrążenia

Niedobory dopełniacza

Dawka i właściwości surowicy

Surowice Fc modyfikowane

slide18

Reakcje immunopatologiczne wg.Gella i Coombs`a

Choroba posurowicza

Objawy po upływie 7 – 14 dni. Postać przyśpieszona 1 – 5 dni

Badania dodatkowe: leukocytoza, eozynofilia , OB. . Dopełniacz 

Przebieg: z reguły poprawa po 3 – 10 dniach

slide20

Reakcje immunopatologiczne wg.Gella i Coombs`a

Alergiczne zapalenie

Pęcherzyków płucnych

slide21

Reakcje immunopatologiczne wg.Gella i Coombs`a

TYP IV. Alergiczne Reakcje komórkowe

Th1 (CD 8)

Th1 (CD 4)

IFN-

IL-12

Th1

CD – 40

APC

TCR

CD – 40 L

MHC- I

Antygen

Antygen

slide22

Reakcje immunopatologiczne wg.Gella i Coombs`a

TYP IV. Alergiczne Reakcje komórkowe

Typ IV a

reakcja

cytotoksyczna

Antygen

Cytotoksyczny

Limfocyt CD-8

Receptor

Typ VI b

reakcja

„opóźniona”

Uczulony limfocyt

CD-4 / Th1

Limfokiny

Fagocytoza

Enzymy, eikosanoidy.

wolne rodniki, cytokiny

Monocyty

Makrofagi

slide23

Alergiczny wyprysk kontaktowy

Reakcja opóźniona

• Nośnikiem są uczulone komórki

• Objawy po upływie dni od chwili

kontaktu z antygenem

Typ IV

slide24

Zespół atopowego zapalenia skóry / wyprysku

Typ I

Reakcja wczesna

• Nośnikiem są uczulone komórki

• Objawy po upływie dni od chwili

kontaktu z antygenem

Typ IV

Reakcja opóźniona

• Nośnikiem są przeciwciała

• Objawy po upływie minut / godzin

od chwili kontaktu z antygenem

slide25

Częstość występowania astmy, alergicznych nieżytów nosa, zespołu atopowego

zapalenia skóry / wyprysku (ZAZS) i kontaktowego, alergicznego zapalenia skóry

Polskie badanie wieloośrodkowe nad epidemiologią alergii. KBN 1998-2000

slide26

ALERGIA ?

NADWRAŻLIWOŚĆ

NIEALERGICZNA ?

Osobnicza nadwrażliwość prowadząca do objawów chorobowych.

Nadwrażliwość uwarunkowana przez swoistą reakcję odpornościową

Osobnicza nadwrażliwość prowadząca do objawów chorobowych.

Nadwrażliwość bez związku ze swoistą reakcję odpornościową

slide27

Cierpliwości

ciąg dalszy nastąpi !