1 / 1

VTIPY

VTIPY. . Apríl1 Přijde Pepíček do kuchyně a říká-"Mami, tatínek se oběsil na půdě...Apríl - ve sklepě !„ Apríl2 Prvního dubna přijde policista k Maňasům a povídá: "Mám pro vás špatou zprávu, vaši maminku přejelo auto!" Všichni se dají do pláče "Apríl !!! Byl to traktor!„ Bahno

maire
Download Presentation

VTIPY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VTIPY . Apríl1 Přijde Pepíček do kuchyně a říká-"Mami, tatínek se oběsil na půdě...Apríl - ve sklepě !„ Apríl2 Prvního dubna přijde policista k Maňasům a povídá: "Mám pro vás špatou zprávu, vaši maminku přejelo auto!" Všichni se dají do pláče "Apríl !!! Byl to traktor!„ Bahno Manželka si dala na tvář bahenní masku. Dva dny vypadala mnohem lépe... Potom bahno odpadlo. Bráno přesně a doslova "Láska prochází žaludkem," pravila manželka a vrazila svému nevěrnému muži kuchyňský nůž do břicha Oblečení Žena říká svému muži.Už nemám nic na sebe. Rozhořčený muž otevře skříň a říká:Že nemáš nic na sebe? Tak se dívej. Jedny šaty;Druhý šaty;Nazdar Karle!; Třetí šaty. Černoch a papoušek Černoch s papouškem na rameni vejde do obchodu a prodavačka praví: "Ten je ale krásný, odkud ho máte?" "Z Afriky, tam je jich plno." odpoví papoušek

More Related