Download
vtipy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VTIPY PowerPoint Presentation

VTIPY

206 Views Download Presentation
Download Presentation

VTIPY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VTIPY . Apríl1 Přijde Pepíček do kuchyně a říká-"Mami, tatínek se oběsil na půdě...Apríl - ve sklepě !„ Apríl2 Prvního dubna přijde policista k Maňasům a povídá: "Mám pro vás špatou zprávu, vaši maminku přejelo auto!" Všichni se dají do pláče "Apríl !!! Byl to traktor!„ Bahno Manželka si dala na tvář bahenní masku. Dva dny vypadala mnohem lépe... Potom bahno odpadlo. Bráno přesně a doslova "Láska prochází žaludkem," pravila manželka a vrazila svému nevěrnému muži kuchyňský nůž do břicha Oblečení Žena říká svému muži.Už nemám nic na sebe. Rozhořčený muž otevře skříň a říká:Že nemáš nic na sebe? Tak se dívej. Jedny šaty;Druhý šaty;Nazdar Karle!; Třetí šaty. Černoch a papoušek Černoch s papouškem na rameni vejde do obchodu a prodavačka praví: "Ten je ale krásný, odkud ho máte?" "Z Afriky, tam je jich plno." odpoví papoušek