Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HACHE DOUS ¡OH! POLBOS PEIXIÑOS CHOCOS DA RÍA PowerPoint Presentation
Download Presentation
HACHE DOUS ¡OH! POLBOS PEIXIÑOS CHOCOS DA RÍA

HACHE DOUS ¡OH! POLBOS PEIXIÑOS CHOCOS DA RÍA

106 Views Download Presentation
Download Presentation

HACHE DOUS ¡OH! POLBOS PEIXIÑOS CHOCOS DA RÍA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HACHE DOUS ¡OH! POLBOS PEIXIÑOS CHOCOS DA RÍA

 2. TEÑEN QUE ARRANXAR UN GRAVE PROBLEMA “COMO SALVAR O ECOSISTEMA”

 3. “HACHE DOUS ¡OH!” POLBOS, PEIXIÑOS, CHOCOS DA RÍA

 4. AUGA, O MÁIS PREZADO QUE TEMOS AUGA LIMPA, AUGA DOCE.

 5. TODOS OS FUMES VERTEN Á RÍA

 6. EU QUERO VERTE, VERTE NA RÍA VERTE NA RÍA A ECONOMÍA.

 7. SOMOS AUGA, AUGA É TODO AUGA TODO O QUE SE VE.

 8. AUGA É ARTE, AUGA EN MARTE AUGA É AUGA MÁIS AUGA SEREI.

 9. O “XIS” DO ASUNTO É A ECONOMÍA

 10. HACHE DOUS ¡OH! HACHE DOUS ¡OH! HACHE DOUS ¡OH! HACHE DOUS ¡OH! HACHE DOUS ¡OH! HACHE DOUS ¡OH! HACHE DOUS ¡OH! HACHE DOUS ¡OH! HACHE DOUS ¡OH! HACHE DOUS ¡OH! HACHE DOUS ¡OH!

 11. EU QUERO AUGA, AUGA PARA MOLLA-LA FLOR ¡¡¡AUGA AUGA AUGA AUGA!!!