j zykoznastwo r nice mi dzy brytyjsk a ameryka sk odmian j zyka angielskiego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JĘZYKOZNASTWO różnice między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego PowerPoint Presentation
Download Presentation
JĘZYKOZNASTWO różnice między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

JĘZYKOZNASTWO różnice między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

JĘZYKOZNASTWO różnice między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego. ( AmE ) Amerykański i  ( BrE )  brytyjski angielski to dwie najpopularniejsze odmiany tego języka . 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JĘZYKOZNASTWO różnice między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego' - maina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
j zykoznastwo r nice mi dzy brytyjsk a ameryka sk odmian j zyka angielskiego
JĘZYKOZNASTWO

różnice między brytyjską

a amerykańską odmianą języka angielskiego

slide2

(AmE) Amerykański i (BrE) brytyjski angielski to dwie najpopularniejsze odmiany tego języka. 

Amerykańskiej używa się w Stanach Zjednoczonych,a brytyjska z kolei używana jest w Wielkiej Brytanii. Każda z nich ma swoje charakterystyczne cechy.

przyk adowe r nice w s ownictwie mi dzy ameryka skim i brytyjskim angielskim
Przykładowe różnice w słownictwie między amerykańskim i brytyjskim angielskim:
czasowniki regularne i nieregularne r nice mi dzy brytyjskim i ameryka skim angielskim
Czasowniki regularne i nieregularne różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim
slide6

Czas przeszły i imiesłów czasu przeszłego takich czasowników jak: learn, spoil, spell, burn, dream, smell, spill, leap, i innych, może mieć formę nieregularną (learnt, spoilt, etc.) albo regularną (learned, spoiled, etc.).

W brytyjskim angielskim występują obie formy, ale w przypadku niektórych czasowników (np. smelt i leapt) raczej używa się formy nieregularnej. W pozostałych, raczej formy regularnej, z końcówką –ed.

W amerykańskim angielskim, formy nieregularne nie są wcale (lub bardzo rzadko) stosowane, za wyjątkiem czasowników: burnt, leapt i dreamt.

present perfect czy past simple
Present perfect czypast simple?

W brytyjskim angielskim używamy czasu presentperfect, by mówić o wydarzeniach z niedawnej przeszłości, szczególnie z wykorzystaniem takich słówek jak: already, just oraz yet.

W amerykańskim angielskim można wyrazić to samo znaczenie używając zarówno czasu presentperfect jak i czasu past simple. Ten amerykański styl rozpowszechnił się w ostatnich latach i przeniknął także do zachowań językowych w Wielkiej Brytanii. Widać go zwłaszcza w nieformalnym języku mediów i reklamy.

Oto przykłady: „I’vejustarrivedhome.” / „I justarrivedhome.” „I’vealreadyeaten.” / „I alreadyate.”

have got czy have
Havegot czy have?

W brytyjskim angielskim havegot oraz have mogą być używane, by opisać posiadanie. Z kolei havegot to oraz have to są czasownikami modalnymi określającymi konieczność (zrobienia czegoś). Formy zawierające got uważa się zwykle za bardziej nieformalne, a te bez got za nieco bardziej oficjalne.

W amerykańskim angielskim form bez got używa się częściej, a jeśli już jest stosowana, to w celu podkreślenia znaczenia. W kolokwialnej odmianie języka angielskiego forma got może być zarówno czasownikiem określającym posiadanie, jak i czasownikiem modalnym.

Na przykład: I gottwomotorcycles.

I got to call my girlfriend.

shall czy tego si jeszcze u ywa
Shall – czy tego się jeszcze używa?

Shall, w przeciwieństwie do will, jest bardziej powszechnie używane przez Brytyjczyków niż przez Amerykanów. Forma shan’tnie jest w USA używana prawie wcale i coraz rzadsza staje się także w Wielkiej Brytanii.

W gramatyce amerykańskiej coraz słabiej jest także zaznaczona różnica pomiędzy would oraz should.

Z kolei fromabe going to mniej więcej dwa razy częściej występuje w amerykańskim niż w brytyjskim angielskim.

ameryka ska odmiana j zyka angielskiego
Amerykańska odmiana języka angielskiego

Na ogół pochodzenie mówiącej po angielsku osoby można rozpoznać po akcencie. Ale nie tylko wymowa jest w stanie zdradzić pochodzenie autora wypowiedzi. Bardzo pomocne bywają też: pisownia, gramatyka oraz słownictwo.

najwa niejsze r nice dotycz ce wymowy
Najważniejsze różnice dotyczące wymowy:
 • Samogłoski akcentowane są zwykle dłuższe w odmianie amerykańskiej niż w brytyjskiej, np. samogłoskaawsłowiepacket czyo w słowie shop
 • wymawiana jest dłużej.
 • Głoskar w Wielkiej Brytanii wymawiana jest tylko przed samogłoską (np. The car is red.), w pozostałych przypadkach jest niema (np. w słowie learn). W USA r jest zawsze wymawiane.
 • Wymowa t i d w pozycji między dwiema samogłoskami jest w przypadku Amerykanów bardzo podobna i brzmi jak d. Tak więc słowa writer i rider brzmią prawie identycznie. Brytyjskie t jest znacznie „silniejsze”.
gramatyka
Gramatyka
 • Tam gdzie w brytyjskiej angielszczyźnie używa się czasu PresentPerfect, w odmianie amerykańskiej najczęściej stosuje się czas Simple Past:
 • British:I’vejustseenher.
 • American: I justsawher.
 • Amerykanie znacznie częściej używają regularnych form niektórych czasowników przeszłych (z końcówką –ed), natomiast Brytyjczycy stosują ich formy nieregularne, np. czasowniki learn, smell, spell, dream.
 • Amerykanie często używają have w zdaniach, w których Brytyjczycy stosują wyrażenie 

British: I haven’t got muchtime.                 

Have you got a car?

American: I don’t have much time.             

Do you have a car?

przys owia angielskie
Przysłowia angielskie
 • A bad workman blames his tools.
 • A bird in the hand is worth two in the bush.
 • All is fair in love and war.
 • All is well that ends well.
 • All that glitters is not gold.
 • Bad news travelsfast.
 • Fortune favoursthebrave.
 • Loveisblind.
przys owia ameryka skie
Przysłowia amerykańskie
 • The time that we have is money, which we do not have.
 • If you want to know what God thinks about money, look at those to whom he givesthem.
 • If you live in a glass house,donot throw stones.
 • Any fool can get to the money, but to maintain them, you need a wise man.
irregular verbs
Irregularverbs

Some irregular verbs have different forms

inBritish and AmericanEnglish:

 • get - got - got (BrE)get - got - gotten (AmE)dive - dived - dived (BrE)dive - dove - dived (AmE)prove - proved - proved (BrE)prove - proved - proven (AmE)spit - spat - spat (BrE)spit - spit - spit (AmE)shrink - shrank - shrunk (BrE)shrink - shrunk - shrunk (AmE)stink - stank - stunk (BrE)stink - stunk - stunk (AmE)spring - sprang - sprung (BrE)spring - sprung - sprung (AmE)
r d a
Źródła
 • www.poezje.hdwao.pl/kategoria-cytatow-158-przyslowia_amerykanskie
 • www.angielski.edu.pl › Angielski - Start › Nauka
 • www.anglorama.pl/brytyjski-i-amerykanski-angielski-roznice-w-slownik
 • englishblog.pl/amerykanska-odmiana-jezyka-angielskiego
 • www.slowka.pl/amerykanski_roznice.php
 • www.anglisci.pl › Pomoce naukowe › Przekład