slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ANALIZEAZA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

ANALIZEAZA - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

DEZBATE. Strategia 2020 “UE a Inovarii”. ANALIZEAZA. BUNA ZIUA !. Abordarea inovarii si a transferului tehnologic in cadrul Consiliului judetean Bistrita-Nasaud. Inovarea reprezintă cea mai bună soluţie pentru revitaizarea administraţiei publice româneşti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANALIZEAZA' - maina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
DEZBATE

Strategia 2020

“UE a Inovarii”

ANALIZEAZA

BUNA ZIUA !

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

abordarea inovarii si a transferului tehnologic in cadrul consiliului judetean bistrita nasaud
Abordarea inovarii si a transferului tehnologic in cadrul Consiliului judetean Bistrita-Nasaud

Inovarea reprezintă cea mai bună soluţie pentru revitaizarea administraţiei publice româneşti.

Adoptarea politicilor de inovare durabilă la nivelul administraţiei publice centrale şi locale contribuie la dezvoltarea şi modernizarea societăţii româneşti.

Viaţa cetăţenilor poate fi îmbunătăţită prin adoptarea inovării la nivelul administraţiei publice.

INOVARE DURABILA - Eveniment regional 17.05.2012-Cluj-Napoca -

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide3
La prima vedere, inovarea şi birocraţia par a fi două domenii nemiscibile, care nu au nicio legătură una cu cealalta. Privite insa mai deaproape şi mai în profunzime, inovarea şi birocraţia se completează şi se influenţează reciproc fără îndoială.

În condiţiile schimbărilor la nivel politic şi socio-economic administraţia publică trebuie sa tina pasul astfel incat sa asigurare in permanenta interesele şi nevoilor cetăţenilor in contextul creşterii gradului de profesionalizare, adoptarea unei comunicări deschise, transparente şi a unor noi practici manageriale.

Abordarea inovarii si a transferului tehnologic in cadrul Consiliului judetean Bistrita-Nasaud

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide4
La nivel national in urma derularii/implementarii unor proiecte, tintite pe domeniul inovării şi al transferului tehnologic la nivelul administraţiei publice au fost, incepând cu anul 2011, : „creati” primii manageri de inovare din administraţia publică, profesie recunoscută oficial in Romania în Casificarea Ocupaţiilor, din anul 2007 .

Managerul de inovare are rolul de a gestiona procesul de inovare la nivelul institutional urmarind ca ideile noi să se transforme în procese/produse şi servicii

Abordarea inovarii si a transferului tehnologic in cadrul Consiliului judetean Bistrita-Nasaud

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide5
punerea in aplicare a unor programe prioritare in domeniul administratiei publice;

crearea sistemului-cadru de formare continua a personalului;

implementarea unor proiecte in domeniul "e-Administratie" destinate apropierii administratiei de cetateni si reducerii birocratiei;

continuarea procesului de reforma a functiei publice;

cresterea gradului de transparenta in relatiile publice;

adoptarea si implementarea unor noi instrumente si metode modeme de management ;

acumularea de experienta in gestionarea programelor cu finantare externa;

relatii active cu institutiile similare din alte tari si cu organismele internationale de profil;

Abordarea inovarii si a transferului tehnologic in cadrul Consiliului judetean Bistrita-Nasaud

Obiective CJ BN

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide6
Rezultate

Domeniul INOVARII

Introducerea instrumentelor moderne de management:

Sistemul de management al calităţii EN ISO 9001: 2000, si o incercare nefinalizata de implementare CAF-Cadrul Comun de Autoevaluare a Modului de Funcţionare a instituţiilor publice

Parteneriate pentru inovare in educatie:

Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional N-V

Coautori ai Planului Regional de Actiune pentru Dezvoltatea Invatamantului profesiona si Tehnic in regiunea N-V si a Planului Local de Aactiune a IPT- BN,

Elaborarea unui Sistem de Control intern cu Proceduri operationale/activitati pentru adoptarea si implementarea de noi instrumente si metode modeme de management administrativ in CJBN;

Gestionarea de proiecte finantate prin PO DCA 2007-2013– Inovatie in administratie

Domeniul TRENSFERULUI THNOLOGIC

Procese tehnologice, prin realizarea:

1. Sistem informatc integrat –sevicii e-administratie pentru cetateni, pentru cresterea gradului de transparenta in relatiile publice : www.portalbn.ro

2. Sistem VPN (retea, aparatura si softuri specializate) care asigura interconectarea Serviciilor Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor de la nivelul judeţului BN

Procese educaţionale, prin :

1.Stagii de practica cu studentii de la UBB Cluj-Napoca, fac. Studii europene, cu predare, aplicare privind elaborarea cereriilor de finantare si management de proiect si vizite la obiective/investitii de succes.

2. Stagii de pregatire la Brussels , masterate , schimburi de experienta cu institutii similare din alta tari europene.

Abordarea inovarii si a transferului tehnologic in cadrul Consiliului judetean Bistrita-Nasaud

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide7
Acumularea de experienta in gestionarea programelor cu finantare externa si

prin ACCESARE fondur structurale, ELABORARE si IMPLEMENTARE DE PROIECTE :

Programul Operational Regional 2007-2013

1. Reabilitare DJ 151 din judetul Bistrita-Nasaud

2. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în

situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord ;

3. Responsabilitatea socială durabilă prin modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Adulţi Nuşeni

Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013

1. Sistem de management al deseurilor solide in judetul Bistrita- Nasaud

2. Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-

Nasaud

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrtive 2007-2013;

1. Pregatirea profesionala a resurselor umane, prioritate a Consiliului Judetean BN

Alte proiecte aflate in evaluare

Abordarea inovarii si a transferului tehnologic in cadrul Consiliului judetean Bistrita-Nasaud

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide8
CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA - NĂSĂUD

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL

BISTRIŢA - NĂSĂUD

 • Durata de implemetare25.05.2009 – 24.08.2012Valoarea totala a proiectului este de 156.636.438 lei, ~37 mil euro
 • în cadrul contractului există:
  • 100 de depozite rurale din care: 80 sunt fi ecologizate şi 20 închise
  • 4 depozite urbane din care 3 au fost închise şi unul este ecologizat
  • s-au construit :
  • 5 statii de transfer
  • 5 centre de colectare a deseurilor voluminoase si a deseurilor din echip.
  • electrice si electronice.
  • 1 centru de management integrat a deseurilor -judetean

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide9
Staţie/punct de transfer

CMID

Depozite de deşeuri urbane existente

DESCRIEREA PROIECTULUI

 • Componentele SMID:
 • Componenta 1 – Sistem de Colectare a Deşeurilor şi 5 Staţii de Transfer
 • Componenta 2 – Centrul de Management Integrat al Deşeurilor şi un depozit ecologic de deşeuri judeţean
 • Componenta 3 – închiderea si ecologizarea depozitelor de deşeuri urbane existente şi a depozitelor de deşeuri rurale neconforme
 • Componenta 4 – Conştientizare publică, Asistenţa Tehnică şi Supervizare

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide10
Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa - Năsăud

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide11
CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA - NĂSĂUD

EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL

BISTRIŢA-NĂSĂUD

 • Durata de implemetare 22.03.2010 – 21.12.2013, BENEFICIAR AQUQBIS B-N
 • Valoarea totala a proiectului este de 344.328.828 lei, ~82 mil euro
 • INVESTITII:
  • I. Alimentare cu apa ( de la 84% in 2008 la 98% in 2013)
  • Reabilitare reţele de apă – 69,659 Km
  • Extindere reţele de apă – 116,501 Km
  • Staţii de tratare a apei – 2
  • II. Canalizarea si epurarea apelor uzate ( de la 53% in 2008 la 91% in 2013) Reabiliate reţele de canalizare – 11.04 Km
  • Extindere reţele de canalizare – 88, 352 Km
  • Staţii de epurare noi şi modernizate – 5

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

extinderea i modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat n jude ul bistri a n s ud
EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD”

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide13
DESCRIEREA PROIECTULUI

7- Contractele de lucrari:

Reabilitare retele de distributie apa si canalizare in Mun. Bistrita, retele de distributie apa si aductiuni in localitatile din Sistemul Zonal Alimentare Apa Bistrita

Statie de epurare apa uzata si colectoare de transfer pentru clusterele Bistrita, Beclean, Salva, Sangeorz-Bai

Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita

Extindere retele de distributie a apei si canalizare in aria de deservire Beclean

Statie de Tratare noua pentru localitatea Beclean

Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si canalizare in localitatile Nasaud, Salva, Sangeorz-Bai si Maieru; Aductiuni apa potabila pentru localitatile Rebra-Nasaud si Maieru ;

Extindere retele de distributie a apei, canalizare si statie de epurare in Feldru

2- Contractele de servicii

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide14
CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA - NĂSĂUD

REABILITAREA DRUMULUI JUDETEAN DJ 151

DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

 • Durata de implemetare 22.05.2009 – 22.06.2012
 • Valoarea totala a proiectului este de 126.610.050 lei, ~30 mil euro
 • Date tehnice:
  • lungime drum reabilitat = 76,8 km
  • suprafata carosabila = 510,4 km;
  • consolidare terasamente = 561 m;
  • 1 viaduct cu trei deschideri x 24m ;
  • podete = 32 buc.
  • parapet = 10 km

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide15
REABILITAREA DRUMULUI JUDETEAN DJ 151

DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide16
CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA - NĂSĂUD

Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord

 • Durata de implemetare01.07.2010 – 01.11.2012
 • Valoarea totala a proiectului = 49.868.560,78 lei, ~12 mil euro
 • BENEFICIARI : Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Bihor, Bistriţa – Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj
 • REZULTATELE PROIECTULUI:
 • Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă – 5 buc. Bistriţa
 • Autospeciale de intervenţie la accidente colective şi pentru salvari
 • urbane
 • Autospeciale de cercetare NBCR
 • Autospeciale pentru descarcerări grele – 1 buc. Bistriţa
 • Ambulanţe de prim – ajutor şi reanimare – 3 buc. Bistriţa
 • Centru mobil de comandă şi control

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide17
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide18
CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA - NĂSĂUD

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ DURABILĂ prin modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Adulţi-Nuşeni

Durata de implemetare 06.05.2011 – 06.10.2012

Valoarea totala a proiectului = 3.015.772,78 lei,~718 mii Euro

BENEFICIAR :Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Bistrita-Nasaud

REZULTATELE PROIECTULUI:

1.Reabilitarea si extinderea cladiri CIAPH-Nuseni;

Cresterea cu 50% a spatiilor de cazare si a retelelor exterioare

16 camere/dormitoare cu 11 bai si 2 spatii de recreere si cabinet kineto

2. DOTARI:

ECHIPAMENTE SI INSTALATII FUNCTIONALE = 161 buc

MOBILIER SPECIFIC = 436 buc

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE, PENTRU

PERSOANE CU DIZABILITĂŢI = 276 buc

ECHIPAMENTE IT SI PROGRAME INFORMATICE = 38 buc

MICROBUZ CU DOTARI SPECIALE = 1 buc

Nuseni

Jud. B-N

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide19
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ DURABILĂ prin modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Adulţi-Nuşeni

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide20
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A RESURSELOR UMANE, PRIORITATE A CONSILIULUI JUDEŢEAN BISTRIŢA – NĂSĂUD

Durata de implemetare 11.03.2011-11.09.2012, cu posibile prelungiri

Valoarea totala a proiectului = 750.000lei, ~ 179 mii euro

BENEFICIARI :182 persoane, angajaţi din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, instituţiilor subordonate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi de la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud.

REZULTATELE PROIECTULUI

 • Sesiuni de formare şi specializare profesională organizate şi desfăşurate, în domeniile identificate, pentru membrii grupului ţintă, astfel:
  • 75 participanţi la ses.1 Tema: ECDL COMPLET;
  • 15 participanţi la ses.2 Tema: Limba engleză;
  • 20 participanţi la ses.3 Tema: Responsabil Proces;
  • 20 participanţi la ses.4 Tema: Managementul instituţiilor publice;
  • 24 participanţi la ses.5 Tema: Managementul financiar al proiectelor;
  • 15 participanţi la ses.6 Tema: Investiţii publice;
  • 23 participanţi la ses.7 Tema: Implementarea proiectelor finanţate prin FEADR;
  • 24 participanţi la ses.8 Tema: Implementarea proiectelor finanţate prin POR;
  • 24 participanţi la ses.9 Tema: Managementul proiectelor culturale;
  • 15 participanţi la ses.10 Tema: Director program;
  • 24 participanţi la ses.11 Tema: Managementul serviciilor sociale;
  • 24 participanţi la ses.12 Tema: Expert achiziţii publice;
  • 25 participanţi la ses.13 Tema: Optimizarea comunicării intrainstituţionale;
  • 15 participanţi la ses.14 Tema: Formator;
 • 343 de certificate de participare eliberate pentru participanţii la sesiunile de formare şi specializare profesională;
 • Minim 70 % de absolvenţi ai sesiunilor de instruire susţinute, în urma unui examen, conform standardelor de examinare CNFPA şi a procedurilor de obţinere a certificării ECDL (241 certificate de absolvire);
 • 182 persoane participante la sesiunile de formare şi specializare organizate în cadrul proiectului.

CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale

slide21
CORNEANU DORINA consilier fonduri structuale
ad