นโยบายการดำเนินงาน
Download
1 / 14

?????????????????? ?????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

นโยบายการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน. นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป. นโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง จากโรคที่สามารถป้องกันได้. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคถือเป็นความจำเป็น ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????? ??????????????????????????????????' - maille


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4670349

นโยบายการดำเนินงาน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ

ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป


4670349
นโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง

จากโรคที่สามารถป้องกันได้

 • งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคถือเป็นความจำเป็น ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข

 • งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต้องได้รับอย่างทั่วถึงและไม่คิดมูลค่า

 • การให้บริการต้องมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ


4670349

อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 1 ปี และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประเทศไทย: ปี 2520-2556

ไอกรน

บาดทะยักในเด็กแรกเกิด

หัด

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (%)

คอตีบ

2556

โปลิโอ

2556

อัตราป่วยต่อเด็กเกิดมีชีพแสนคน

ที่มา: กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน, สำนักโรคติดต่อทั่วไป

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


4670349

New vaccine and new technology 1 ปี และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประเทศไทย

New GH issues

HS reform

AEFI เป็นความสนใจของปชช

DDC

การระบาดของคอตีบ

Vaccine coverage

EPI

MMR shortage,

cold chain mx

ปชช สนใจ ต้องการบริการที่มีคุณภาพ

กำลังคนด้าน EPI


4670349

Global Health Policy 1 ปี และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประเทศไทย

National Health Policy

Regional policy

Local

Local

Local


4670349

 • Global Vaccine Action Plan 2011-2020 1 ปี และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประเทศไทย

 • Polio-eradication

 • Coverage and access to vaccine

 • Regional DZ eradication

GH Policy

 • Polio-eradication, tetanus neonatorum, measles elimination

 • Coverage

 • Standard (service, mx, coldchain, data)

 • Cold chain

 • HRDand networking

 • AEFI

National Health

Policy

 • Coach, Think tank for area based

 • Guidance for local

 • M&E

Regional policy


4670349

เป้าหมายโรค 1 ปี และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประเทศไทย(2557-2561)

 • กวาดล้างโรคโปลิโอ

 • กำจัดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด (1/พันเด็กเกิดมีชีพรายอำเภอ)

 • กำจัดโรคหัด (20/ประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีแสนคน)

 • ลดอัตราป่วยของโรค

  • HBV พาหะในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี< ร้อยละ 0.25

  • คอตีบ < 0.01 ต่อแสนคน (7 ราย)

  • ไอกรน < 0.01ต่อแสนคน (7ราย)

  • JE < 0.1 ต่อแสนคน (70 ราย)


4670349

Coverage 1 ปี และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประเทศไทยให้เกินกว่าร้อยละ 90 ในทุกพื้นที่ (ยกเว้น MMR เกินกว่าร้อยละ 95)

พัฒนาระบบ AEFI

ดำเนินการกำจัดและกวาดล้างโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ

 • ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมฯ ในสถานบริการทุกระดับ

 • มาตรฐานการให้บริการ

 • มาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น

 • มาตรฐานการบันทึกข้อมูล

พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและพัฒนาเครือข่าย

การนำวัคซีนใหม่มาใช้ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


4670349
การนำร่องวัคซีนใหม่มาให้บริการในแผนงานการนำร่องวัคซีนใหม่มาให้บริการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 • JE, Live-attenuated

 • Pneumo

 • Hib

 • Rotavirus

 • Hepatitis A

 • IPV

 • HPV

 • Varicella

 • Typhoid

 • DTP-HB-Hib

 • DTP-HB-Hib-IPV

 • Cholera

 • Other

2556

2554

2557

256x?


4670349

ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย

Rota vaccine

LA – JE

vaccine

MMR2

HPV vaccine

dT in adult immunization


4670349

 • การเร่งรัด/คงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดการเร่งรัด/คงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิด

 • การเร่งรัดการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกำจัดโรคหัด

 • การสุ่มสำรวจระดับภูมิคุ้มกันของโรค EPI ในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ

 • โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อเข้าเรียน

 • การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2557


4670349

 • การดำเนินโครงการนำร่องในการใช้วัคซีนใหม่การดำเนินโครงการนำร่องในการใช้วัคซีนใหม่

 • การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการพัฒนาเครือข่าย

 • โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2557


4670349

ม.ค. 57การดำเนินโครงการนำร่องในการใช้วัคซีนใหม่

ก.พ. 57

มี.ค. 57

มิ.ย. 57

ปีงบ 58

 • จัดทำกรอบการดำเนินงาน ()

 • ประชุมหารือ

 • ภายในกรม ()

 • หารือ สปสช. (28 ม.ค.57)

จัดประชุมชี้แจงจังหวัดนำร่อง

สนับสนุน การรณรงค์ฯ /การดำเนินงาน

 • เริ่มรณรงค์ dT

 • มุกดาหาร

 • (~0.19 ล้านโด๊ส)

 • กรุงเทพฯ

 • (~ 2.8 ล้านโด๊ส)

ขยายการรณรงค์ dT ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 19 จังหวัด

(~10 ล้านโด๊ส)

ขยายการรณรงค์ dT ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 56 จังหวัด

(~ 18 ล้านโด๊ส)

รณรงค์วัคซีน MMR/MR เด็ก 3-6 ปี ทั่วประเทศ

(~3.5 ล้านโด๊ส)


4670349

การป้องกัน... แม้เพียงน้อยนิด

ย่อมมีคุณค่า... กว่าการทุ่มเทอย่างมากมาย

ในการดูแลรักษา...

ขอบคุณ


ad