Tervetuloa julkistustilaisuuteen 16.4.2013
Download
1 / 37

Tervetuloa julkistustilaisuuteen 16.4.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Tervetuloa julkistustilaisuuteen 16.4.2013. Tilaisuuden ohjelma. klo 11.00 -11.45 Lounas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tervetuloa julkistustilaisuuteen 16.4.2013' - maida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tervetuloa julkistustilaisuuteen 16 4 2013

Tilaisuuden ohjelma

klo 11.00 -11.45 Lounas

klo 12.00 Tilaisuuden puheenjohtaja, NASTA n johtoryhmän vpj. Kari Alppivuori (Trafi) avaa tilaisuuden klo 12.10 Pekka Isoniemi, NASTA n johtoryhmän pj (HKR): Kaikki pölynsidonnan keinot käytössä  klo 12.20 Kalle Toiskallio: NASTA-tutkimusohjelman kokonaisuusklo 12.35 Ohjelman päätulokset, lyhyt temaattinen alustus ja teemaan liittyvät yleisökysymykset * Timo Lanki (THL): Katupölyn terveysvaikutukset* Valde Mikkonen (Valmixa Oy): Kitkarenkaiden käytön lisääntymisen edellyttämät turvallisuustoimenpiteet * Jarkko Valtonen (Aalto-yliopisto): nastarenkaat Helsingissä ja tienpinnan kuluminen* Anne Vehmas (Ramboll Oy): Erilaisten kitkarengasosuuksien vaikutusskenaariotklo 13.30 Kari Alppivuori: Keskustelun yhteenvetoklo 13.45 Pekka Isoniemi: Jatkotoimenpiteetklo 14.00 Tilaisuus päättyy


Hkr katu ja puisto osaston n kemys pekka isoniemi
HKR / katu- ja puisto-osaston näkemysPekka Isoniemi

 • Katupölyn torjuntaa kehitetty kaikkien muiden osatekijöiden osalta, paitsi nastan kivipölyä synnyttävään vaikutukseen

  • liukkaudentorjuntamateriaali, päällysteet, nopeusrajoitukset, hiekoitushiekan poistaminen, ajoradan peseminen, pesukalusto, lumen poiskuljetus, pölynsidonta

 • Merkittävin osa katupölystä on nastan päällysteestä irrottamaa kivipölyä

 • Liikenneturvallisuus ei ole ongelma

  • merkittävämpää kuljettajien vastuullisuus

  • kuljettajista jo nyt 20 % ajaa kitkarenkailla talvisin, 50% osuus ei olisi suuri muutos

  • talvihoidon kohdennetut toimenpiteet ja autoilijan varoitusjärjestelmä

 • Keskeistä on synnyttää julkista keskustelua ja antaa tietoa – pyrkiä vapaaehtoisuuden pohjalta edistämään kitkarenkaiden osuutta

 • Kadunpitäjällä tulee olla käytössä ohjauskeinoja vaikuttaa nastarenkaiden osuuteen


Nasta tutkimusohjelmakokonaisuus ja tavoitteet kalle toiskallio ohjelman koordinointi
NASTA-tutkimusohjelmakokonaisuus ja tavoitteetKalle Toiskallio (ohjelman koordinointi)

 • Reilu pari vuotta: helmikuusta 2011 toukokuuhun 2013

 • Budjetti 460 000 €

  • 10 julkista rahoittajaa (=jory)

   • LVM, STM, YM

   • LIVI, Trafi

   • HSY

   • Vantaa

    • tekninen keskus/ympäristökeskus

   • Helsinki

    • HKR, KSV, YMKTutkijat ja konsultit
Tutkijat ja konsultit

1. Aalto-yliopiston yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos (optimaalinen kitka/nastasrenkaiden suhde, talvirengaslaskennat, tienpinnan kuluminen)

2. Finnmap Infra (Oslon nastamaksut)

3. COWI (Oslon nastamaksut)

4. Innomikko Oy (talvirengasjakauman muutosten liikenneturvallisuusvaikutukset)

5. J Lahti Interaction T:mi (viestinnän tuki)

6. Lectus Ky (koordinointi, taksien talvirengasvalinnat)

7. Metropolia ammattikorkeakoulu (ilmanlaatu / katupöly)

8. Nordic Envicon Oy (ilmanlaatu / katupöly)

9. Ramboll Oy (Liikenneturvallisuus / talvirengasskenaariot)

10. SITO Oy (Liikenneturvallisuus / autoilijoiden talvirengaskokemukset)

11. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (ilman epäpuhtauksille altistuminen)

12. Turun yliopisto (liikenneturvallisuus / Kitka- ja nastarenkailla ajavien osuuksia ja kokemuksia

13. Valmixa Oy (Liikenneturvallisuus)

14. Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) (liikenneturvallisuus)


Osaraportit 14 kpl
Osaraportit (14 kpl)…

Liikenneturvallisuus

Aarnikko, Heljä (SITO Oy): Yksityisautoilijoiden kokemukset kitkarenkaiden käytöstä

Katila, Ari, Laapotti, Sirkku, Peräaho, Martti ja Hernetkoski, Kati (Turun yliopisto): Kitkarenkaiden talvenaikaisen käytön lisääntymisen vaikutukset kolaririskiin. Kolaririskin vähentämisen mahdollisuudet.

Malmivuo, Mikko (Innomikko Oy): Nastarenkaiden vähentämisen liikenneturvallisuusvaikutukset

Mikkonen, Valde (Valmixa Oy): Kolaririskin vähentäminen siirryttäessä nastattomiin talvirenkaisiin

Vehmas, Anne (Ramboll Oy): Talvirengasskenaarioiden vaikutustarkastelu

Ilmanlaatu ja terveys

Kupiainen, Kaarle ja Ritola, Roosa (Nordic Envicon Oy): Nastarengas ja hengitettävä pöly

Kupiainen, Kaarle, Ritola, Roosa ja Stojiljkovic, Ana (Nordic Envicon Oy), Pirjola, Liisa ja Malinen, Aleksi (Metropolia ammattikorkeakoulu): Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadun varrella kerätyissä hiukkasnäytteissä

Lanki, Timo (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos): Katupölyn vaikutukset terveyteen. Epidemiologinen tutkimus pääkaupunkiseudulla ja kirjallisuuskatsaus.


Osaraportit 14 kpl1
…osaraportit (14 kpl)

Katujen ylläpito

Heikkinen, Harri M. (Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu): Nastarenkaiden vaikutus päällysteiden kulumiseen taajamanopeuksissa

Tuononen, Ari ja Sainio, Panu (Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu): Nastavirta – eri talvirengasvirtojen vaikutus jäisen tienpinnan kiillottumiseen ja liukkauteen

Perustiedot

Brax, Joel (Finnmap Infra Oy): Kokemuksia Oslon nastarengasmaksuista

Juga, Ilkka (Ilmatieteen laitos): Pääkaupunkiseudun talvikauden sää- ja keliolot

Prittinen, Paula ja Rekilä, Katja (Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu): Talvirengasjakaumat Helsingin kantakaupungissa 2011 ja 2013

Toiskallio, Kalle (Lectus Ky): Helsingin seudun taksiautoilijoiden talvirengasvalinnat


Ohjelman l ht tavoite
Ohjelman lähtötavoite

 • Tutkia ja selvittää mitä tapahtuisi liikenneturvallisuudelle, kaupunki-ilman laadulle ja tienpidolle pääkaupunkiseudulla, jos nykyinen kitka- ja nastarenkaiden jakauma talvirenkaissa kääntyisi suunnilleen päinvastaiseksi (n80/k20 => n20/k80)

 • Synnyttää julkista keskustelua suomalaisesta talvirengaspolitiikasta

Ohjelman lopputavoite

1 Parempaa ilmanlaatua liikenneturvallisuudesta tinkimättä

2 Joka toiselle kitkarenkaat pk-seudulla 2020 mennessä

3 Tavoitteeseen ensisijaisesti valistuksen voimalla


Nasta tutkimusohjelman p tulokset

NASTA-tutkimusohjelman päätulokset

Tutkimusalueiden päätulokset

Timo Lanki

Valde Mikkonen

Jarkko Valtonen

Anne Vehmas

Temaattinen keskustelu kunkin tutkimusalueen alustuksen jälkeen!!Katup lyn terveysvaikutukset dos timo lanki thl
Katupölyn terveysvaikutuksetDos.Timo Lanki, THL

 • Tausta: ilman pienhiukkaset arvioitu merkittävimmäksi vakavia terveyshaittoja aiheuttavaksi ympäristötekijäksi Suomessa

 • Nastarenkaiden aiheuttama teiden kuluminen näkyy erityisesti karkeiden hengitettävien hiukkasten (2,5 µm< läpimitta<10 µm) pitoisuuden nousuna

 • Katupölyssä monia haitalliseksi arvioituja ainesosia

  • Esim. maaperän mineraalit tienpinnan kulumisesta ja hiekoitushiekasta, metallit jarrujen, kytkinten ja nastojen kulumisesta, bakteeriperäiset yhdisteet isompien hiukkasten pinnalla

 • Karkeita, maaperän mineraaleja runsaasti sisältäviä hiukkasia pidetty aiemmin lähinnä viihtyisyyshaittojen ja ärsytysoireiden aiheuttajana


Tervetuloa julkistustilaisuuteen 16 4 2013

 • Lukuisissa uusissa kansainvälisissä epidemiologisissa tutkimuksissa karkeiden hiukkasten korkeat päivittäiset pitoisuudet olleet yhteydessä myös vakaviin haittoihin (lisääntyneet sairaalakäynnit, kuolemat)

  • Haittoja havaittu myös pääkaupunkiseudulla tehdyissä tutkimuksissa

  • Sekä sydän- että hengityselinsairaudet pahentuneet altistumisen seurauksena

 • Vakavat haitat herättävät huomiota, mutta lievempiä katupölyn haittoja ei pitäisi unohtaa

  • Varsinkin hengityselinoireita raportoitu, mutta tutkimuksia tarvitaan katupölyn vaikutuksista lääkkeiden käyttöön ja työstä/koulusta poissaoloihin

 • Suurin tiedonpuute koskee pitkäaikaisaltistumisesta (esim. vilkkaalla liikennealueella asuminen) aiheutuvia mahdollisia haittoja


Tervetuloa julkistustilaisuuteen 16 4 2013

 • Nyt tehdyssä tutkimuksessa havaittiin talvella 10 µg/m tutkimuksissa karkeiden hiukkasten korkeat päivittäiset pitoisuudet olleet yhteydessä myös vakaviin haittoihin (lisääntyneet sairaalakäynnit, kuolemat)3 lisäyksen karkeiden hiukkasten pitoisuudessa olevan yhteydessä n. 3 % lisäykseen sydämen ja verenkierto-elimistön sairauksista aiheutuneisiin sairaalakäynteihin

  • Talvella karkeilla hiukkasilla vain vähän luonnollisia lähteitä, joten suurin osa katupölystä

  • Ei muita tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä nastarengaskauden aikana todennäköisesti datan suhteellisen pienuuden vuoksi, mutta viitteitä yhteyksistä hengityselinsairauksien pahenemiseen

  • Tilastollisesti ei-merkitsevä 1,9 % lisäys kokonaiskuolleisuudessa (per 10 µg/m3 karkeita hiukkasia) vastaa aiemman Tukholmassa nastarengaskaudella toteutetun tutkimuksen tulosta: 1,7 % lisäys

 • Nykytiedon perusteella katupöly on siis yhteydessä myös vakaviin terveyshaittoihin, ei vain ärsytysoireisiin, jotka nekin rajoittavat monien elämää erityisesti keväisin


Keskustelua

Keskustelua tutkimuksissa karkeiden hiukkasten korkeat päivittäiset pitoisuudet olleet yhteydessä myös vakaviin haittoihin (lisääntyneet sairaalakäynnit, kuolemat)

Katupölyn terveysvaikutukset


Liikenneturvallisuudesta tinkim tt valde mikkonen valmixa oy
Liikenneturvallisuudesta tinkimättä tutkimuksissa karkeiden hiukkasten korkeat päivittäiset pitoisuudet olleet yhteydessä myös vakaviin haittoihin (lisääntyneet sairaalakäynnit, kuolemat)Valde Mikkonen, Valmixa Oy

Välittömästi tarjolla olevia keinoja:

 • Siirtymävaiheen kampanja: Nastoitta ajamisen perusteet ja neuvot.

 • Koulutustuki entistä ennakoivampaan ajamiseen.

 • Liukkauden torjunta: Jäisten ajoteiden ja kiillottuneen polanteen karhentaminen. Toimenpiteiden ajallinen ja alueellinen kohdentaminen.

 • Tiedotustuki kuljettajille: Paikallinen kelivaroitus. Reaaliaikaiset neuvot ajon aikana.

 • Turva-autot vaikeimpiin olosuhteisiin.

 • Ajan ja asennemuutosten myötä tarjolle tulevia keinoja:

 • Talvirajoitukset taajamiin.

 • Älyliikenteen tuomat ratkaisut liikenneympäristöön.

 • Automaattiset varoitusviestit autosta autoon.

 • Kitkan alentumisen tunnistavat älyrenkaat, joissa nastat tulevat esiin tarvittaessa.

 • Etätyön salliminen/määrääminen kelivaroitusten yhteydessä.


Japanin nastarengasrajoitukset
Japanin nastarengasrajoitukset tutkimuksissa karkeiden hiukkasten korkeat päivittäiset pitoisuudet olleet yhteydessä myös vakaviin haittoihin (lisääntyneet sairaalakäynnit, kuolemat)

 • 1981 March- A study group working on pollution caused by studded tires started in Sendai

 • 1985 December- A local law on regulating studded tires was made in Miyagi prefecture.

 • 1987 April- The same law was made in Nagano prefecture.

 • 1989 October- Hokkaido made the same law.

 • 1990 December- Japanese companies decided to stop making studded tires and started to develop the effective studless tire.

 • 1991 April- The law on regulating studded tires was made in Japan.

 • The pollution caused by studded tires on animals was found in Sendai. Many fine metals were found in a dog’s lungs in Sendai in 1979. It was a kind of symbolic news.


Japanin liikennevahinkokehitys
Japanin liikennevahinkokehitys tutkimuksissa karkeiden hiukkasten korkeat päivittäiset pitoisuudet olleet yhteydessä myös vakaviin haittoihin (lisääntyneet sairaalakäynnit, kuolemat)

Vertailussa vuosien 1987-1988 vahinkotilanne vuosien 1999-2000 tilanteeseen: (kaksivuotisjaksot ennen ja jälkeen nastakiellon).

 • Talvikausien (4 kk) osuus vahingoista ennen kieltoa 25,8 % ja kiellon jälkeen 25,3 %.

 • Keskitalven (tammi-helmikuu) osuus vahingoista ennen kieltoa 16,8 % ja jälkeen 10,7 %.

 • Kitkarenkaiden parantamisella ratkaiseva osuus turvallisuustason säilyttämisessä


Keskustelua1

Keskustelua tutkimuksissa karkeiden hiukkasten korkeat päivittäiset pitoisuudet olleet yhteydessä myös vakaviin haittoihin (lisääntyneet sairaalakäynnit, kuolemat)

Liikenneturvallisuudesta tinkimättä

Japanin esimerkki


Aalto yliopiston tietekniikan tutkimusalueen osuus nasta tutkimusohjelmassa

Aalto-yliopiston tietekniikan tutkimuksissa karkeiden hiukkasten korkeat päivittäiset pitoisuudet olleet yhteydessä myös vakaviin haittoihin (lisääntyneet sairaalakäynnit, kuolemat)tutkimusalueen osuusNASTA-tutkimusohjelmassa

Jarkko Valtonen


Tervetuloa julkistustilaisuuteen 16 4 2013

Helmikuussa 2013 laskettiin tutkimuksissa karkeiden hiukkasten korkeat päivittäiset pitoisuudet olleet yhteydessä myös vakaviin haittoihin (lisääntyneet sairaalakäynnit, kuolemat)

Helsingin kantakaupungissa

5366 auton renkaat.

94,9 % henkilöautoja

5,1 % pakettiautoja


Tervetuloa julkistustilaisuuteen 16 4 2013

Henkilöautoista 78,7 % ja tutkimuksissa karkeiden hiukkasten korkeat päivittäiset pitoisuudet olleet yhteydessä myös vakaviin haittoihin (lisääntyneet sairaalakäynnit, kuolemat)

pakettiautoista 82,5 %

oli nastarenkaallisia.

95 %:n luottamusväli oli

henkilöautoilla ±1,1 %

ja pakettiautoilla ±4,5 %.


Tervetuloa julkistustilaisuuteen 16 4 2013

Helmikuussa 2013 kaikista autoista tutkimuksissa karkeiden hiukkasten korkeat päivittäiset pitoisuudet olleet yhteydessä myös vakaviin haittoihin (lisääntyneet sairaalakäynnit, kuolemat)

78,9 %

oli nastarenkaallisia.

Helmikuussa 2011 vastaava lukema

oli 76,2 %.Tervetuloa julkistustilaisuuteen 16 4 2013

Esimerkki Kuusisaarentien mittaustuloksista laserprofilometri

urasyvyyden maksimi 18,0 mm

urien pinta-ala 154,5 cm²


Tervetuloa julkistustilaisuuteen 16 4 2013

Urien pinta-alan muutos laserprofilometri

syksystä kevääseen

kertoo, että

Kuusisaarentieltä irtoaa

talven aikana

1090 kg asfalttia

kilometriä kohti


Tervetuloa julkistustilaisuuteen 16 4 2013

Jos 30 % irtoavasta asfaltista laserprofilometri

on PM10-hiukkasia,

pääsisi niitä talven aikana

ilmaan 327 kg

yhtä Kuusisaarentien

kilometriä kohti.


Optimaalinen kitka nastarengasjakauma
Optimaalinen kitka/nastarengasjakauma laserprofilometri

Tienpinnan kiillottumisen kannalta

 • Nasta/kitkarengasosuuksien suhde 50/50

  Ei merkittävää muutosta kitkassa

 • Kitkarengasosuus 75-80%

  edellyttää liukkaudentorjunnan lisäämistä


Keskustelua2

Keskustelua laserprofilometri

Talvirengasosuudet Helsingin kantakaupungissa

Tienpinnan kuluminen


Talvirengas skenaarioiden vaikutustarkastelu anne vehmas ramboll finland oy
Talvirengas-skenaarioiden vaikutustarkastelu laserprofilometriAnne Vehmas, Ramboll Finland Oy

Valikoituneisuus: kitkarengaskuljettajat keskimäärin kokeneempia ajajia

Oppiminen: kuljettajien mukaan kitkat ovat opettaneet heille ennakoivaa ajoa ja keliolosuhteiden havainnointia

Helsingin keskustan kitkarengasosuuksienkehitysskenaariot:

 • Nykytila (kitkoja 24 %)

 • Nastojen vähentämiskampanjat (kitkoja 50 %)

 • Nastojen käyttörajoitukset / nastamaksut (kitkoja 75 %)

  Kitkarenkailla ajettaisiin eniten kantakaupungissa, jossa nopeudet ovat alhaisia. Mutta kitkarenkaiden käyttö laajenisi muuallekin Suomeen, jossa liukkaudentorjuntaa ei olisi tehostettu.

  Onnettomuusriskiarvioiden taustalla on monenlaisia eri suuntiin vaikuttavia tekijöitä. Riski syntyy heikoimman kelin yllättävästä tilanteesta, vaikka pääsääntöisesti asiat sujuisivat nykyisellään tai osin paremminkin.

  Asiantuntijapaneelin onnettomuusriskiarvioissa oli huomattavia eroja -> keskiarvo


Keskustelua3

Keskustelua laserprofilometri

Skenaariot


Keskustelujen yhteenveto

Keskustelujen yhteenveto laserprofilometri

Kari Alppivuori

NASTA-tutkimusohjelmanvpj

Trafi


L ht kohta jatkotoimenpiteille pekka isoniemi
Lähtökohta jatkotoimenpiteille laserprofilometriPekka Isoniemi


Jatko toimenpideohjelma
Jatko: toimenpideohjelma laserprofilometri

Loppuraportissa on esitetty alustava toimenpideohjelma, jossa eri keinoin pyritään edistämään kitkarenkaiden käyttöä

1. Yhteiskunnallisten keskustelujen kampanja

2. Katupölyn vähentämiskeinoja pks:lla

-rajoituksia, maksuja, julkisten hankintojen määrittelyä, alennuksia, helpotuksia

3. Katujen talvihoidon ja kelitiedon hallinnan kehittäminen

4. Toimenpiteiden vaikutusten seuranta ja arviointi


Esitys kaupunginhallitukselle
Esitys kaupunginhallitukselle laserprofilometri

Helsingin kaupungin rakennusvirasto, ympäristökeskus ja kaupunkisuunnitteluvirasto laativat vuonna 2013 yhdessä kaupunginhallitukselle lopullisen esityksen jatkotoimenpiteiksi Nasta-tutkimusohjelman perusteella


Tilaisuus on p ttynyt

Tilaisuus on päättynyt laserprofilometri

Jatkot osoitteessa:

www.nasta.fi