Download
n rodn srovn vac zkou ky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Národní srovnávací zkoušky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Národní srovnávací zkoušky

Národní srovnávací zkoušky

138 Views Download Presentation
Download Presentation

Národní srovnávací zkoušky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Národní srovnávacízkoušky

 2. Národní srovnávací zkoušky (NSZ) • rok 2013/14: více než 500 oborů na více než 50 fakultách • forma: písemný test • regulérní, transparentní, objektivní • norma ISO 9001:2008 • veřejná oponentura • počet termínů: 6 • místa konání: více než 30 měst ČR a SR • certifikát o výsledku zkoušky

 3. NSZ v přijímacím řízení NSZ povinné • Fakulta nepořádá přijímací zkoušky (PZ) a přijímá jen na základě výsledku NSZ • Fakulta využívá výsledek NSZ a zároveň pořádá vlastní PZ (ústní, talentové, oborové) NSZ nepovinné • Fakulta pořádá vlastní PZ, ale k přijetí vám může stačit dobrý výsledek v NSZ • Fakulta pořádá vlastní PZ, ale za NSZ můžete získat body navíc

 4. Některé z fakult využívajících NSZ… • Například… Brno: Fakulta sociálních studií MU, Fakulta sportovních studií MU, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU, Provozně ekonomická fakulta MZLU České Budějovice: Ekonomická fakulta JU Olomouc: Právnická fakulta UP, Přírodovědecká fakulta UP Opava: Fakulta veřejných politik SU, Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Plzeň: Fakulta právnická ZČU, Fakulta ekonomická ZČU Praha: Právnická fakulta UK, Fakulta sociálních věd UK, Národohospodářská fakulta VŠE Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky UTB, Fakulta humanitních studií UTB Aktuální informace sledujte na www.scio.cz/nsz.

 5. Přihlášení k NSZ • Nezávisle na přihlášce na fakultu! • Elektronicky na www.scio.cz/nsz • První termín NSZ bude 7. 12. 2013 (uzávěrka 23. 11. 2013) • Pozor na termíny přihlášení a úhrady

 6. Cena NSZ • Cena cca 400Kč • Fakulty snižují poplatek za přijímací řízení • Sociální sleva (těm, kteří nárokují přídavek na dítě): • cena zkoušky za zlomek ceny (sleva 300Kč) • sleva na přípravné materiály 60%

 7. NSZ – termíny a předměty • Zkoušky oddělené lomítkem probíhají současně

 8. Kde se budou NSZ konat • Města v ČR ... plus města na Slovensku

 9. Výsledek NSZ • Platnost výsledku • Výsledek z jedné NSZ platí na více fakultách • Pokud absolvujete více termínů NSZ, počítá se jen ten nejlepší • Percentil • Výsledek vyjádřen percentilem =kolik % účastníků jste předstihli • Harmonizace všech výsledků, i z termínů, které ještě neproběhly • Podrobný výpočet najdete na www.scio.cz/nsz • Jaký percentil stačí k přijetí? • Určuje fakulta • Scio zajišťuje přípravu testů, průběh NSZ a vyhodnocení

 10. Zkoušky v rámci NSZ • OSP • ZSV • MAT • AJ, NJ • Přírodní vědy (Biologie) • Ekonomie (pro navazující Mgr. studium) Ukázkový test na www.scio.cz ke každému předmětu zdarma.

 11. Obecné studijní předpoklady • Netestují se vědomosti, ale předpoklady ke studiu • 4 oddíly: • Verbální • Logický • Argumentační • Kvantitativní • Celkem 90 otázek na 110 minut

 12. 4 oddíly OSP Verbální oddíl • významové rozdíly, interpretace textu, vztahy mezi slovy, doplňování do vět Logický oddíl • analýza údajů a daných podmínek, logické vyvozování z tabulek a grafů Argumentační oddíl • složitější práce s textem, schopnost argumentace, dedukce, logická koherence a vyvozování Kvantitativní oddíl • základní matematické znalosti a postupy, úlohy s procenty, slovní úlohy, úlohy s geometrickými obrazci, operace

 13. Ostatní zkoušky • Základy společenských věd • látka v rozsahu učiva na gymnáziu, úlohy vychází z doporučené literatury • filozofie, psychologie, sociologie, politologie, ekonomie, právo, moderní dějiny, Evropská unie • seznam literatury ke stažení na www.scio.cz/nsz • Cizí jazyky (AJ, NJ) • úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce • poslech, čtení a porozumění textu, konverzační situace, komplexní cvičení, gramatika • Matematika • látka v rozsahu učiva na gymnáziu (bez diferenciálního a integrálního počtu) • 20 úloh (jednodušších) na 40minut + 20 úloh na 80minut (obtížnějších) • Přírodní vědy • Biologie • Chemie

 14. Vyhodnocení odpovědí • Všechny testy používají uzavřené úlohy s výběrem odpovědí, právě jedna odpověď je správná • Správně zodpovězená úloha = 1 bod • Nezodpovězená úloha = 0 bodů • Špatně zodpovězená úloha = mínus část bodu

 15. Příprava na NSZ • Kurzy • Prezenční kurzy (OSP, ZSV, Matematika) • Internetové kurzy (OSP, ZSV, BI) • Testy • Tištěné sady testů (loňské testy z NSZ, percentil on-line) • On-line testy (kompletní jednotlivé testy z NSZ) • Cvičebnice OSP (vysvětlení všech úloh a cvičení) • Cvičebnice ZSV (vysvětlení, cvičení) … více na www.scio.cz/priprava

 16. Prezenční kurzy OSP, ZSV • všechny typy úloh/témata a jejich efektivní řešení • struktura testu a strategie • profesionální lektoři, v ZSV oboroví odborníci • malé skupiny • navíc získáte • pracovní listy a testy • konzultace s lektorem e-mailem Účastníci kurzů 2012/13 zlepšili svůj výsledek v průměru o 20 percentilových bodů

 17. Verbální oddíl I když expedici všichni přáli úspěch, její _______ krach by dal za pravdu všem, kdo už předem _______ na nedostatky v její přípravě. (A) očekávaný – spoléhali (B) případný – upozorňovali (C) náhlý – poukazovali (D) možný – naléhali (E) tragický – čekali

 18. Logický oddíl V prodejně stojí pět aut od různých firem (Fiat, Mazda, Opel, Peugeot a Renault). Každé má jinou barvu (černá, červená, modrá, zelená, žlutá) a každé z nich má jinou cenu v Kč (190 tis., 280 tis., 290 tis., 350 tis., 380 tis.). Víme že: • Mazda je o 90 tis. dražší než Renault. • Opel má zelenou barvu. • Fiat je z těchto pěti nejlevnější. • Červené auto stojí 190 tis.

 19. Logický odd. - řešení Vytvoříme „přihrádky“, které označíme údaji, vyplývajícímiz textu. červená Fiat Renault Mazda 190 280 290 350 380 Příklady otázek k úloze: • Kolik může stát Peugeot? • Jakou barvu může mít Mazda? • Jaké značky je auto, které stojí 290 tisíc Kč?

 20. Logický oddíl Vojtíšek byl poslán maminkou na trh, aby koupil něco na svícení. Obchodník mu řekl: „Mám tu svíčku, která stojí tři zlaté a vydrží svítit 2,5 hodiny. Nebo zde mám pochodeň, která stojí 3 zlaté a 5 stříbrných a vydrží svítit 5 hodin. Pokud máš však zájem, mohu ti nabídnout i petrolejovou lampu, za 6 zlatých a 4 stříbrné, která vydrží svítit dokonce 8 hodin.“ (Platí, že 1 zlatý odpovídá 10 stříbrným). Seřaďte prostředky na svícení podle toho, kdy dostanete za nejméně peněz nejdelší svícení od nejúspornějšího po nejméně úsporný. (A) svíčka, pochodeň, lampa (B) svíčka, lampa, pochodeň (C) pochodeň, svíčka, lampa (D) pochodeň, lampa, svíčka (E) lampa, svíčka, pochodeň

 21. Logický oddíl - řešení • jednoduchý propočet efektivity (tedy cenu za jednotku času, nebo čas za jednotku měny) • čas / cena = efektivita, resp. čas svícení za cenu 1 zlaťáku • 2,5/3 = 0,8 (svíčka), 5 / 3,5 = 1,43 (pochodeň), 8 / 6,4 = 1,25 (lampa) • řešení: pochodeň > lampa > svíčka

 22. Argumentační oddíl Sklenička vína nezaškodí, říkají někteří lékaři. Je to skutečně pravda? Zdá se, že u těhotných žen nikoli... Ty by se podle studie amerických vědců měly vyvarovat pití alkoholu alespoň částečně. Pouhých několik alkoholických nápojů týdně může totiž výrazně snížit inteligenci jejich ještě nenarozeného dítěte. Odborníci sice již dlouho vědí, že časté pití alkoholu nastávající maminkou snižuje inteligenci dosud nenarozeného dítěte, nebylo však jasné, jak a jestli se projeví také občasné popíjení. Vědecký tým se proto zaměřil na 636 dětí, které se narodily v období let 1983 až 1986, a na jejich matky, jež během těhotenství konzumovaly dva až šest drinků týdně. A jak prokázala studie, desetiletí synové těchto maminek mají výrazně nižší IQ než jejich vrstevníci. Test zároveň prozradil, že ničivější účinek má alkohol u afroameričanů, zatímco na kavkazské rasy působí méně devastačně. Podle vědců je to zřejmě podmíněno geneticky.

 23. Argumentační oddíl • Která z následujících vět z uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým významem? A) Je to skutečně pravda? Zdá se, že u těhotných žen nikoli... B) Odborníci sice již dlouho vědí, že časté pití alkoholu nastávající maminkou snižuje inteligenci dosud nenarozeného dítěte. C) Pouhých několik alkoholických nápojů týdně může totiž výrazně snížit inteligenci jejich ještě nenarozeného dítěte. D) Test zároveň prozradil, že ničivější účinek má alkohol u afroameričanů. E) Ty by se podle studie amerických vědců měly vyvarovat pití alkoholu alespoň částečně.

 24. Argumentační oddíl - řešení • Určíme záměr a význam textu. Co text oznamuje, podporuje, kam směřuje a na čem staví jeho argumentace. • Pro nenarozené dítě je škodlivé i to, pokud matka pije jen občasně, což platí zejména u afroameričanek. • Hledáme, která část není s celkovým významem textu konzistentní. • Jestliže škodí i občasné pití, nestačí, když se těhotná žena vyhne konzumaci alkoholu jen částečně.

 25. Kvantitativní oddíl Porovnejte výrazy ve sloupcích A a B a zvolte odpověď (A) pokud výraz ve sloupci A je větší (B) pokud výraz ve sloupci B je větší (C) pokud jsou si výrazy rovny (D) pokud vztah mezi výrazy nelze podle zadání jednoznačně určit

 26. Kvantitativní oddíl - řešení • Klasické řešení: • pomocí goniometrických funkcí: • cos α = ½ • α = 60 ° • Elegantní řešení  • pokud by úhel α měl velikost 60°, byl by jedním z úhlů rovnostranného trojúhelníku • nelze ho v obrázku „vytvořit“? • ano - použitím osové souměrnosti

 27. Další informace o NSZ • www.scio.cz • Přehled všech důležitých termínů • Ukázky testů zdarma • Osobní profil s úlohou dne • Termíny dnů otevřených dveří VŠ • Facebook (Národní srovnávací zkoušky) • scio@scio.cz; tel: 234 705 555 • noviny Jak na VŠ s přehledem VŠ (leden 2014) • plakáty Scio na školách • Vaši výchovní poradci

 28. Zatím svou školu a obor hledáte? • Scio a Jobs.cz pro uchazeče připravili kompletní databázi VŠ v ČR zdarma. • www.jobs.cz/vs • Vyhledávání oborů • Filtrování podle zaměření studia • Šance na přijetí, dny otevřených dveří, ukázkové testy z přijímaček

 29. Děkuji za pozornost www.scio.cz