Maz n vzduchov ch kompresor
Download
1 / 14

Mazání vzduchových kompresorů - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Úvod. Mazání vzduchových kompresorů. Málo mazacích odvětví je složitější, než vytvoření ideálního oleje pro vzduchové kompresory… Anne Jacobson. Vypracoval: Michal Klimeš. www.kompresory.cz. www.sullairsolutions.com. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mazání vzduchových kompresorů' - mai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Maz n vzduchov ch kompresor

Úvod

Mazání vzduchových kompresorů

Málo mazacích odvětví je složitější, než vytvoření ideálního oleje pro vzduchové kompresory…

Anne Jacobson

Vypracoval: Michal Klimeš

www.kompresory.cz

www.sullairsolutions.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Obsah p edn ky
Obsah přednášky

Tlakový vzduch

Trocha historie

Druhy vzduchových kompresorů

Úloha oleje v kompresoru a nepříznivé vlivy na něj

Nároky kladené na kompresorový olej

Druhy olejů pro vzduchové kompresory

Specifikace olejů

Zdroje informací

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Tlakov vzduch
Tlakový vzduch

Tlakový vzduch je v průmyslu velmi oblíbeným a široce používaným médiem pro přenos energie

Pro pohon pneumatických nástrojů

Ovládání prvků

Při montáži

Z tohoto důvodu prošel vývoj výroby stlačeného vzduchu vývojem a existuje široké spektrum vyráběných kompresorů

www.kamenbrno.cz

www.kaeser.cz

www.sullairsolutions.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Trocha historie

První kompresor

- lidské plíce (0.1m3/min , 0.08bar)

První mechanické kompresory

- ručně stlačované měchy

- nožně stlačované měchy

- měchy stlačované pomocí vodního kola

První moderní kompresory

- pístový kompresor (zkonstruován v roce 1762, tlak 1bar)

První velké použití vzduchových kompresorů

- rok 1857, při budováni Alpského tunelu Mt. Cenis

Trocha historie

www.ecompressedair.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Druhy vzduchov ch kompresor
Druhy vzduchových kompresorů

Rozdělení:

Objemové kompresory

 • Rotační

  - lamelové

  - s kapalným pístem

  - šroubové

  - palcové

 • Oscilační

  - jednočinné

  - dvojčinné

  - membránové

www.ecompressedair.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Druhy vzduchov ch kompresor1
Druhy vzduchových kompresorů

Tři nejběžnější typy vzduchových kompresorů:

Pístoví kompresor šroubový kompresor lamelový kompresor

Plant Engineering magazine

www.uk.fme.vutbr.cz

www.kompresory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Loha oleje v kompresoru a nep zniv vlivy na n j
Úloha oleje v kompresoru a nepříznivé vlivy na něj

Olej ve vzduchových kompresorech zajišťuje následující

funkce:

 • Mazání všech třecích ploch

 • Utěsňování kompresního prostoru

 • Chlazení

 • Ochrana proti korozi

  Nepříznivé vlivy působící na olej:

 • Zvýšená teplota

 • Zvýšený tlak

 • Prašnost

 • Vlhkost

 • Oxidační prostředí

 • Tření a opotřebení

www.kompresory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Po adavky kladen na kompresorov olej
Požadavky kladené na kompresorový olej

Olej je v kompresoru vystaven mnoha nepříznivý vlivům, proto

jsou na něj kladené vysoké nároky:

 • Stabilní viskozitu přes široké pásmo teplot

 • Vysokou mazivost

 • Těsnící schopnost

 • Vysokou stabilitu a odolnost proti stárnutí

 • Vysoký bod vzplanutí

 • Nízký bod tuhnutí

 • Dobrou odlučitelnost od vody a vzduchu

 • Protikorozní ochranu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14


Krit ria pro volbu oleje
Kritéria pro volbu oleje

Teplota stlačovaného vzduchu na výstupu z kompresoru

 • Teplota závisí na kompresním poměru

 • Teplota určuje viskozitu

 • Dobrá tepelná stálost

  Tlak stlačovaného vzduchu

 • Nebezpečí mezného tření

 • Tlak určuje viskozitu

  Čistota nasávaného vzduchu

 • Tuhé usazeniny

 • Nutnost filtrace (nasávaný vzduch i olej v oběhu)

 • Kondenzovaná relativní vlhkost vzduchu

 • Možnost vzniku koroze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Druhy olej pro vzduchov kompresory
Druhy olejů pro vzduchové kompresory

Minerální oleje

 • Vysoce rafinovaný ropný olej – úzká frakce (odpařivost)

 • Dostačují pro kompresory na které jsou kladeny nižší nároky

 • Dnes jen malé použití

 • Tenké filmy za vysokých teplot a tlusté filmy za nízkých

 • Karbonové usazeniny

 • Doba provozu max. 1000hod

  Syntetické oleje

 • PAOs(poly alpha olefinst), PAGs(polyalkylene glycols), silikony

 • Lepší mazací vlastnosti, vysoký index viskozity přes široké pásmo teplot

 • Dlouhá životnost 2000 až 10000hod

 • Zlepšení jedné vlastnosti je většinou na úkor vlastností jiných

 • Např. PAGs dobré vlastnosti za vysokých teplot, ale špatná oddělitelnost

  od vody

 • Silikony mají dobré vlastnosti, ale jsou špatně biologicky odbouratelné

 • Dnes nejvíce používané oleje ve vzduchových kompresorech

www.oleje.cz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Druhy olej pro vzduchov kompresory1
Druhy olejů pro vzduchové kompresory

Polyesterové oleje – biologicky odbouratelné

 • Biologicky odbouratelné oleje

 • Nový biologicky odbouratelný olej na polyesterovém základě POD

 • Na bázi polyesteru jako základu a přísady (antioxidanty, korozní inhibitory,

  hydrolytické stabilizátory)

 • U.S. patent 5,895,778

 • Zastánci těchto olejů tvrdí: delší životnost, vyšší výkonnostní vlastností

 • Splňuje požadavky biologické odbouratelnosti dle ASTM

 • Schopnost biologické odbouratelnosti nepředčí výkonné vlastnosti

 • Otázka zda olej bude biologicky odbouratelný po tisíci hod. provozu

 • Velkou nevýhodou je jeho vysoká cena

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Specifikace olej
Specifikace olejů

Specifikace olejů podle ISO 6521

 • Podle konstrukčních skupin a pracovních podmínek

Určení oleje je podmíněno znalostí koncových teplot a výtlačných tlaků

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14


Specifikace olej1
Specifikace olejů

Specifikace olejů dle DIN 51 506

 • Tato specifikace se používá v Evropě

 • ani v klasifikaci podle ISO ani podle DINnejsou uvedeny

  údaje o viskozitě, proto používáme údaje „klasiků“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14


Zdroje informac
Zdroje informací

 • www.kompresory.com

 • www.kompresory.cz

 • www.sullairsolutions.com

 • www.kaeser.cz

 • www.uk.fme.vutbr.cz

 • www.oleje.cz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314


ad