slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İÇERİK PowerPoint Presentation
Download Presentation
İÇERİK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

İÇERİK - PowerPoint PPT Presentation


  • 211 Views
  • Updated on

İÇERİK. NOKTA VURUŞLU YAZICILAR MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICILAR LAZER YAZIICILAR TARAYICILAR. NOKTA VURUŞLU YAZICILAR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

İÇERİK


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
İÇERİK
  • NOKTA VURUŞLU YAZICILAR
  • MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICILAR
  • LAZER YAZIICILAR
  • TARAYICILAR
slide3

En eski yazıcı türlerindendir. Fakat hâlâ bu teknolojili yazıcılar kullanılmaktadır. Nokta vuruşlu yazıcıların bazı gereklilikleri vardır. Daha çok sayfa yazılır, şerit tonere göre daha ucuzdur. Raporlar için nokta vuruşlu yazıcılar daha önemlidir.

slide4

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Yazıcı kafası bir adım motoru tarafından bir dişli kayış ya da daha farklı bir yöntemle yatay olarak hareket ettirilir. Bu sayede yazıcı kafa yatayda istenilen her konuma getirilebilir. Dikey doğrultuda kafa hareket etmez bunun yerine kâğıt dikey doğrultuda hareket eder. Bilgisayardan gelen sinyale bağlı olarak kafanın içindeki elektromıknatıslar yardımıyla bu çekiçlerin bazıları öne çıkar, aynen daktiloda olduğu gibi, mürekkepli bir şerit üzerinde nokta vuruşlarla şekil tanımlanır.

slide6

Şerit (Kartuşüzerindeki Siyah Bant)

Adım Motor (Yazma Kafasını hareket ettirir.)

Yazma Kafası( Üzerinde iğneler bulunur)

Güç Kaynağı(Sisteme enerji sağlar)

5. Silindir (Kâğıdıhareket ettirir.)

6. Kâğıt (Çıktıalınacak form)

slide7

Nokta matrisler iki gruba ayrılır.

1 -seri nokta matris

2-sıra nokta matris

slide8

Seri Nokta Matris

Yazıcıların karakterlerini yazıcı kafa oluşturur . Böyle yazıcı kafalarda belirli miktarda yazıcı iğneler dik durma hâlinde sıralanmış ve hizalanmış olarak duruyor. Bu iğneleri elektromıknatıslı motor ileri itiyor. Seri yazıcılarda iki türde yazıcı kafa bulunmaktadır. Birinci kafa türünde elektromıknatısın yapmış olduğu mıknatıs alanı yazıcı kafanın iğnelerini itiyor. İkinci kafa türünde, mıknatıs devamlı olarak iğneleri geri tutuyor ve bir yay sayesinde iğneler itiliyor . İğneleri iten yay gerilmiş hâlde mıknatıs tarafından Hazır tutuluyor. Elektromıknatısın alanı denk geldiğinde yay serbest bırakılır ve iğneyi iter.

slide10

Sıra Nokta Matris

Sıra yazıcılar yazıcı kafa yerine çekiçli kafa (veya print-shuttle) kullanarak yazar. Çekiçli kafada iğne yerine yatılı şekilde çekiçler kullanarak baskı yapılır. Çekiçli kafa mıknatıslı kafa teknolojisini kullanmaktadır ve iğne yerine çekiç kullanır. Yazıcı basımı bu şekilde çalışır. Mıknatıs çekiçleri hazır durumda gerilmiş tutar.

slide16

Günümüzün en yaygın yazıcıları olarak mürekkep püskürtmeli yazıcıları(Ink Jet Printers) göstermek mümkündür. Bu, yazıcılar gerek renkli çıkış verebilmeleri, gerekse uygun fiyatları sayesinde oldukça ilgi görmektedirler.

slide17

Bu teknolojideki yazıcılar kâğıt üzerine baskı yapabilmek için sıvı mürekkepkullanırlar. Nokta vuruşlulardaki gibi şeritleri bulunmaz, bunun yerine uygun yerlerinde püskürtme sağlayacak delikleri olan mürekkep tankları vardır.

Siyah ve renkli kartuşlar

slide18

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcıların Yapısı ve Çalışma Prensibi

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda Kartuşların takıldığıyer olan yazma kafasıkâğıda değmez. Bunun yerine yazma kafası, kâğıda mürekkep damlacıkları püskürtür. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan yöntem nokta vuruşlu yazıcılarda kullanılan yönteme benzer. Yazma kafası, bir adım motoru ile sağa sola hareket ettirilirken kâğıt merdaneler yardımıyla ileri doğru hareket eder. Yazma kafası dikey olarak yerleştirilmiş bir çok püskürtücü ucundan kâğıda minik noktalar halinde özel bir mürekkep püskürtür.

slide19

Kartuşların takıldığıve mürekkebin püskürtüldüğü yazma kafası

slide20

Yazma kafasını hareket

ettiren adım motoru

Kağıdıileri hareket ettiren

merdaneler

slide21

Isıl Kabarcık Püskürtme (Thermal Bubble Jet) Yöntemi

En çok kullanılan teknolojilerden biridir. Bu teknolojide mürekkep, kâğıda sıcaklık yardımıyla püskürtülür.

Yazıcı Kafasında Bulunan Püskürtme Odası

slide22

Başlangıç

Durumu

Metal ısınınca

baloncuk

genişler.

Balon

genişledikçe

mürekkep

dışarıçıkar.

Mürekkep

damla halinde

püskürtülür.

Metal soğur ve başlangıç

durumuna

dönülür.

slide23

Piezo Elektrik Yöntemi

Piezo elektrik yönteminde, basılması istenen noktacıklara karşılık gelen püskürtme uçlarındaki piezo kristale gerilim uygulanır. Piezo kristal, bu gerilimle esneme hareketi yapar ve iç kısımdaki mürekkep haznesine basınç uygulayarak mürekkep damlasının püskürtme ucundan dışarı çıkmasınısağlar.

YazıcıKafasında Bulunan Püskürtme Odası

slide24

Piezoelektrik Kristal: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine, elektrik enerjisini de mekanik enerjiye dönüştürebilen seramik malzemedir. Mekanik gerilimlerin etkisinde kaldıklarında kütleleri içinde bir elektrik kutuplanmasıve yüzeylerinde elektrik yükleri oluşan ve bir elektrik alanıetkisinde kaldıklarında iç kuvvetlerin etkisi ile bu kristaller biçim değiştirir. Doğal piezoelektrik malzemeler; kuvars ve turmalindir. Ferroelektrik malzemeler denen ve kutuplama sonunda piezoelektrik özellik gösteren malzemeler; lityum tantalat ve lityum nitrattır. Bunlar içinde en çok kullanılanlar kuvars ve lityum tantalattı.

slide25

Piezo kristale

gerilim uygulanır.

Gerilimden dolayı

kristal genleşerek

mürekkebi dışarı

iter.

Gerilim kesildiğinde

kristal ilk haline geri

döner.

Mürekkep damla

halinde

püskürtülür.

slide27

Lazer yazıcılar, şu ana kadar üretilenler içinde en hızlı

ve kaliteli baskıyapabilen, en iyi yazıcılardır. Üretildiğinden beri masaüstü yayıncılık alanında vazgeçilmez bir araçtır. Bu yazıcılardan, matbaa kalitesinde çıkışalınabilmektedir. Özellikle aydınger ya da asetat üzerine çıkışalınabilmesi önemli bir özelliğidir. Çünkü bu yolla baskı öncesi hazırlık aşamalarının yerine getirilmesi sağlanabilmektedir. Lazer yazıcılar, fotokopi makinelerine benzemektedir.

slide28

Lazer Yazıcıların Yapısıve Çalışma Prensipleri

Lazer yazıcılarda daha önce de söylediğimiz gibi toner kullanılmaktadır.Toner, Kurutulmuş toz mürekkep taneciklerine verilen isimdir. Toner tanecikleri, bilgisayardan gelen veriler yardımıile kâğıt üzerine basılır.

Yazıcının belleğinde oluşturulan sayısalsayfagörünümü, lazer tabancası yardımı ile drum (tambur) üzerine aktarılır. Drum’ın, lazer ışınıyla manyetize edilen bölümlerine toner yapışır. Bu şekilde, drum’a değen kâğıt üzerinde istenilen karakter ve grafikler oluşur.

Drum (Tambur)

slide30

Adım Adım Çalışma Prensibi

1. Adım: Gelen datalar yazıcının hafızasına kaydedilir. Eğer yazıcının hafızasında yer yoksa datalar bilgisayarda bekletilir.

2. Adım: Lazer yazıcının içinde bulunan en büyük parça drum dediğimiz, elektrostatik olarak yüklenebilen alüminyum bir silindirdir. Bu drum, başka bir silindir tarafından tamamıyla elektrostatik olarak pozitif (+) yüklerle yüklenir.

slide31

3. Adım: Drum üstündeki bazınoktalar lazer ışınıtarafından eksi yükle yüklenir. Bu eksi yükler aslında kâğıda yazılacak olanların aynadaki bir görüntüsüdür.

4. Adım: Bu sırada dönmekte olan drum sayesinde lazer ışınıyla negatif(-) yüklenen noktalar toner kutusunun önünden geçerler. Toner dediğimiz mürekkep pudracıkları pozitif(+)yüklüdür. Bu sebeple drum üstündeki negatif(-) yüklü noktalar tarafından çekilirler ve drumun üstüne elektrostatik olarak yapışırlar.

slide32

5. Adım: Bu esnada kâğıt zaten yazıcının içine girmiştir ve bir şarj silindiri tarafından negatif (-) yükle yüklenmiştir. Drumun dönmesiyle kâğıt hizasına gelen toner parçacıklarınegatif (-) yüklü kâğıt tarafından kâğıt üzerine çekilirler. Artık drum üstünde bulunan yazılar kâğıt üstüne geçmiştir.

6. Adım: Kâğıt ısıtıcısilindir ve baskısilindirinden geçerek dışarıçıkar. Bu iki silindirin arasından geçerken toner parçacıklarıerir ve kâğıt üzerine iyice kalıcıolarak yapışırlar. Toner parçacıklarının erime sebebi içinde plastik madde olmasıdı.

slide33

Lazer yazıcılarda tamburun çizilmesi en çok rastlanan sorunlar arasında yer almaktadır. Böyle yazıcılarda çıktı kağıdında yer yer çizikler peryodik çizelgeler oluşmaktadır.

Toner kartuşu zarar görmüş (beyaz çizgiler).

Tambur(Drum) zarar görmüş (siyah çizgiler).

slide35

Tarayıcılar içlerindeki özel düzenek yardımıyla herhangi bir nesneyi optik olarak tarayan, taranan bilgiyi sayısal bilgiye çeviren ve yazılım aracılığıyla elde edilen sayısal bilgiyi sıkıştırılmışresim türü olan JPEG ya da başka bir türe çeviren cihazlardır. Tarayıcıların bir önemli özelliği de OCR (Optical Character Recognition) denen yazılım tekniğiyle karakterlerin de taranıp bir metin dosyasıolarak kaydedilmesini sağlamaktır.

slide36

Yapısı ve Çeşitleri

Düzyataklı(Flatbed) Tarayıcılar: Taşıyıcı düzenek yardımıyla okuma kafasının hareket ettirildiği ve taranan nesnenin sabit bir yatak üzerine yerleştirildiği tarayıcıtürüdür.

Yaprak beslemeli (Sheet-fed) Tarayıcılar: Okuma kafası durağandır ve taranacak sayfa besleme yuvasına verilir. Sayfa hareket ettirilerek tarama işlemi gerçekleştirilir.

slide37

Elle tutulan (Handheld) Tarayıcılar: Bu tarayıcılarda taranan nesne sabit kalmakla birlikte okuma kafası taşıyıcı bir düzenek tarafından değil elle hareket ettirilir.

Tambur (Drum) Tarayıcılar: Muazzam boyutlarda ayrıntının elde edilmesi istenen yayın endüstrisi gibi alanlarda kullanılan ve Photomultiplier Tube (PT) denen bir teknolojiye sahip tarayıcılardır.

slide38

Çalışma İlkesi

Rengin elde edilmesinde farklıyöntem kullanılır. Yöntemlerden birinde tarayıcıher bir noktayı üç geçişte tarar. Her geçişlesin ve CCD’nin arasında yer alan farklıbir renk filtresi kullanır. Üç geçişde tamamlandığında tarayıcıyazılımıüç resmi de birleştirir ve tek resim elde edilir.

Diğer bir yöntemde, lens yardımıyla resmin daha küçük üç kopyasıalınır. Her bir resim renk filtresi içinden geçer (kırmızı, yeşil ya da maviden biri) ve tarayıcı CCD’dengelen üç ayrıparçayıda birleştirir. Bu tarama işlemi tek geçişte gerçekleşir.

slide39

Diğer bir resim algılama teknolojisi CIS (Contact Image Sensor)’dır. CIS sistemiyle CCD, aynalar, filtreler, lamba ve mercek düzeneği ortadan kaldırılmışonun yerine kırmızı, yeşil ve mavi renklerde ışık yayan diyot (LED) satırlarıgetirilmiştir. Tarama alanının genişliği boyunca yayılmış 300-600 kadar resim algılayıcısıvardır. Tarama işlemi başlatıldığında beyaz ışığın elde edilmesi için aynı anda bir satır boyunca dizilmişkırmızı, yeşil ve mavi LEDler yakılır. Parlatılan resim algılayıcılar tarafından yakalanır.

slide41

1-) Nokta vuruşlu bir yazıcıda yazım kalitesini artıran faktör hangisidir?

A) Bağlantı biçimi

B) Kâğıt boyu

C) Yazım hızı

D) Kafadaki iğne sayısı

slide42

2-) Çok miktarda ve ucuz baskı alabilmek için en uygun yazıcı türü hangisidir?

A) Nokta vuruşlu,

B) Mürekkep püskürtmeli

C) Lazer

D) Termal

slide43

3-) Nokta vuruşlu yazıcılarda kâğıt üzerine karakter çıkartmak için iğnelerin çarptığı yer

neresidir?

A) Kartuş

B) Şerit

C) Makara

D) Isı merdanesi

slide44

3.             Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde toner kullanılır?

A) Mürekkep Püskürtmeli   B) Çok Fonksiyonlu Yazıcı C) İğne Uçlu                        D) Lazer

slide45

5. Aşağıdakilerden hangisi nokta vuruşlu yazıcıların dezavantajlarındandır?

A) Uzun ömür

B) Ucuz basım

C) Daha çok baskı

D) Baskı kalitesi

slide46

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ….

Hazırlayanlar

Emine Nur YARAR

Öznur ÖZER

Musa CÖCE

Eray KILIÇ