slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Charakterystyka projektu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Charakterystyka projektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Charakterystyka projektu. Centrum ( CASZNiS ) jest ukierunkowane na pomoc inwalidom wzroku , jak również innym niepełnosprawnym . Centrum działa przy PZN Okręg Łódzki .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Charakterystyka projektu' - mahola


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
charakterystyka projektu
Charakterystyka projektu
 • Centrum (CASZNiS) jest ukierunkowane na pomoc inwalidom wzroku, jak również innym niepełnosprawnym.
 • Centrum działa przy PZN Okręg Łódzki.
 • uruchomiono stronę internetową z możliwością logowania się niepełnosprawnych poszukujących pracy, pracodawców chcących zatrudnić osobę niepełnosprawną.
cele projektu
Cele projektu
 • dopasowanie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych wzrokowo do wymogów współczesnego rynku pracy;
 • rozwinięcie umiejętności komputerowych;
 • aktywizacja zawodowa;
 • zwiększenie stopnia samoakceptacji i wiary we własne siły
grupy docelowe
Grupy docelowe

Projekt adresowany był do osób w  wieku aktywności zawodowej, mieszkańców województwa łódzkiego, posiadających orzeczoną niepełnosprawność wzrokową i:

 • będących  bezrobotnymi (w tym długotrwale),
 • niezatrudnionymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej,
 • nieaktywnymi zawodowo (preferowani 50+),
 • niekorzystającymi ze wsparcia w ramach projektów z Działania 1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
szkolenia
Szkolenia
 • W ramach Projektu uruchomione zostały trzy rodzaje szkoleń odbywających się  w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Łódzki w Łodzi.
 • Za okres uczestnictwa w szkoleniu przewidziana została wypłata zasiłku szkoleniowego w wysokości 4.00zł brutto za godzinę szkolenia.  
 • Zapewniono materiały promocyjne i dydaktyczne oraz catering w trakcie zajęć.
1 szkolenie komputerowe
1. Szkolenie komputerowe
 • Obejmowało 64 godziny dydaktyczne praktycznych zajęć w zakresie środowiska Windows i obsługi Internetu;
 • Szkolenie zakończone egzaminem umożliwiającym uzyskanie ogólnoeuropejskiego CertyfikatuECDL e-Citizen;
 • Zajęcia odbywały się w czteroosobowych grupach we własnym laboratorium komputerowym;
 • Przeszkolono 80 osób.
2 j zyk angielski
2. Język angielski
 • 96 godzin dydaktycznych komunikatywnego języka angielskiego;
 • wykorzystywano materiały dydaktyczne na kasetach magnetofonowych i płytach CD;
 • Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 4 godziny;
 • Przeszkolono 60 osób.
3 id do pracy
3. "Idę do pracy” 
 • 160 godzin dydaktycznych;
 • Cykl zajęć z psychologiem, prawnikiem, doradcą zawodowym, wizażystą i rehabilitantem wspomagających osoby niewidome i słabowidzącew wejściu lub powrocie na rynek pracy;
 • Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 4 godziny.
 • Przeszkolono 60 osób.
punkt informacyjny
Punkt Informacyjny
 • W ramach Projektu uruchomiono Punkt Informacyjny czynny w środy i piątki w godz. 10.00-16.00;
 • W Punkcie Informacyjnym można było uzyskać szczegółowe wiadomości o Projekcie i wszelkie informacje dotyczące uregulowań sytuacji osób niewidomych i słabowidzących.
kadra projektu
Kadra Projektu
 • Koordynator - Henryk Ługowski
 • Asystent Koordynatora – Aneta Brzezińska / Małgorzata Bujak
 • Obsługa finansowo-księgowa - Marta Pajkert
 • Obsługa administracyjno-biurowa  - Anna Nastarowicz
 • Punkt Informacyjny - Teresa Wrzesińska
zak adane rezultaty twarde
Zakładane rezultaty – „twarde”
 • Przeszkolenie 80 Beneficjentów Ostatecznych (BO) w zakresie obsługi komputera;
 • Przeszkolenie 60 BO w zakresie posługiwania się komunikatywnym językiem angielskim;
 • Przeszkolenie 60 BO w zakresie praktycznego poruszania się na rynku pracy;
 • Ukończenie szkoleń przez min. 85% BO
zak adane rezultaty twarde cd
Zakładane rezultaty – „twarde” cd.
 • Przeprowadzenie 80 certyfikowanych egzaminów ECDL e-Citizen;
 • Uzyskanie certyfikatów e-Citizen przez min. 85%BO;
 • Udział w konferencji min. 50 osób;
 • Udzielenie informacji i porad przez specjalistówmin. 500 osobom;
 • Zalogowanie się na portalu min. 100 osób.
zak adane rezultaty mi kkie
Zakładane rezultaty – „miękkie”
 • Nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych – podstawy użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, posługiwania się Internetem (w celu zdobycia pracy) i komunikatorami internetowymi;
 • Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym;
zak adane rezultaty mi kkie cd
Zakładane rezultaty – „miękkie” cd.
 • Zniesienie barier psychologicznych dzięki nabyciu nowych  umiejętności:
  • przełamanie poczucia bezradności,
  • niechęci do pracy,
  • podniesienie poziomu samooceny,
  • motywacji;
zak adane rezultaty mi kkie cd1
Zakładane rezultaty – „miękkie” cd.
 • Zwiększenie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych;
 • Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, poprawy wizerunku, autoprezentacji;
 • Nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy.
monitorowanie rezultat w
Monitorowanie rezultatów
 • Rezultaty projektu osiągnięte w trakcie jego realizacji były badane i dokumentowane na bieżąco, poprzez:
  • listy obecności,
  • ankiety oceny szkoleń,
  • ankiety oceny trenerów,
  • raporty cząstkowe, notatki z obserwacji i wywiady
rezultaty osi gni te w projekcie
Rezultaty osiągnięte w Projekcie
 • 114 osób wzięło udział w Projekcie;
 • powstały autorskie programy osób prowadzących zajęcia dostosowane do potrzeb osób z problemami wzrokowymi;
 • udzielono 852 porad telefonicznych i bezpośrednich 774 Beneficjentom Ostatecznym, w tym:
  • 451 kobietom;
  • 323 mężczyznom;
rezultaty osi gni te w projekcie cd
Rezultaty osiągnięte w Projekcie cd.
 • 11 osób znalazło zatrudnienie;
 • 15263 osób (na dzień 23 listopada ) odwiedziło stronę internetową projektu;
 • 62 osoby zdały egzamin z informatyki i otrzymały międzynarodowy certyfikat umiejętności komputerowych e-Citizen;
ad