zarz dzanie projektem w kontek cie program w unijnych marta kowalewska n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zarządzanie projektem w kontekście programów unijnych Marta Kowalewska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zarządzanie projektem w kontekście programów unijnych Marta Kowalewska

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Zarządzanie projektem w kontekście programów unijnych Marta Kowalewska - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Zarządzanie projektem w kontekście programów unijnych Marta Kowalewska. Plan zajęć. Podstawy zarządzania projektem Finansowanie w projekcie UE. Cykl Życia projektu zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zarządzanie projektem w kontekście programów unijnych Marta Kowalewska' - mahlah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plan zaj
Plan zajęć
 • Podstawy zarządzania projektem
 • Finansowanie w projekcie UE
cykl ycia projektu zgodny z wytycznymi komisji europejskiej
Cykl Życia projektu zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej

Projekt to zadanie, które ma jasno określony mierzalny cel, ustalony termin realizacji oraz odpowiedzialność.

Programowanie - określanie celów i strategii, które mają realizować misję.

Identyfikacja - selekcja w oparciu o przyjęte kryteria zgłaszanych potrzeb.

Formułowanie - Analiza wytypowanych projektów pod kątem ich efektywności społ. i ekonomicznej.

Finansowanie - Analiza kosztów i źródeł finansowania.

Wdrożenie – realizacja projektu.

Ocena - Porównanie osiągnięć z planem oraz analiza odchyleń. Efektem może być plan ewaluacji projektu.

potrzeby i cele
Potrzeby i cele

PROBLEM

Decyzja o realizacji projektu wynika z potrzeb będących odpowiedziami na występujące w otoczeniu bariery, problemy lub wyzwania. Zdefiniowanie tego obszaru jest punktem wyjścia do określenia przedmiotu zadania, które chcemy wykonać. Źle postawiona diagnoza na tym etapie planowania, skutkować będzie wyborem takich działań lub metod, które nie przyniosą trwałych rezultatów projektu. Jakość diagnozy problemu świadczy o naszej wiarygodności lokalnej i wskazuje na motywacje związane z realizacją projektu.

CELE

Cele to pożądany kierunek działania, który obieramy ze względu na zdiagnozowane przyczyny problemu. Inaczej mówiąc, cele to nasza odpowiedź na "problemy". Sformułowane cele projektu wyznaczają nam sposób jego realizacji. Jednocześnie przyjęte cele zadecydują o tym, czy rezultaty będą ukierunkowane na trwałe efekty.

rezultaty i dzia ania
Rezultaty i działania

REZULTATY

Rezultaty to efekty, które chcemy osiągnąć realizując cele projektu. Planowanie rezultatów wymaga szczegółowości, gdyż one będą podstawą do oceny w okresie po realizacyjnym. Jednocześnie rezultaty powinny być "odporne" na wpływ czynników zewnętrznych. Rezultaty wnoszą aspekt negocjacyjny do projektu. Wymierność rezultatów wskazuje na efektywność społeczną i/lub gospodarczą projektu. Jest to czynnik sprawczy, który wpływać może na decyzje innych podmiotów w sprawie współudziału w realizacji projektu.

DZIAŁANIA

Działania (zadania) realizacji projektu to kroki, które mają spowodować osiągnięcie zaplanowanych rezultatów projektu. Istotna jest umiejętność wyodrębnienia jednolitych pod względem charakteru zadań, co pozwala podzielić projekt na etapy. Realizacja staje się wówczas łatwa do zaplanowania i skoordynowania. Charakter działań wskazuje na innowacyjność projektu względem alternatywnych rozwiązań. W warunkach konkurowania o środki, może to zwiększyć szanse uzyskania dotacji.

harmonogram i bud et
Harmonogram i budżet

HARMONOGRAM

Zaplanuj kiedy chcesz zrealizować projekt? Określ plan pracy wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia zadań w ramach działań, wyznacz osoby odpowiedzialna za realizację projektu.

Harmonogram wskazuje na nasze umiejętności organizacyjne i zarządcze.

BUDŻET

Budżet jest finansową prezentacją projektu. Odpowiada nie tylko na pytanie "ile nas będzie kosztował projekt" ale również pokazuje nasze umiejętności zarządzania posiadanymi zasobami oraz wskazuje na źródła finansowania niezbędnych nakładów. Umiejętność zarządzania zasobami to sztuka tworzenia montażu finansowego i generowania lokalnych zasobów, które można alternatywnie wykorzystać względem środków zewnętrznych do wdrażania projektu.

harmonogram i wska niki
Harmonogram i wskaźniki
 • Możliwie dokładny szacunek czasu, kosztów, efektów
 • Rezerwy ok. 15 %-owe na pozycje budżetowe
 • Odpowiedni stopień ogólności (zapewnienie możliwości przesunięć)
r d a finansowania
Źródła finansowania

PAMIĘTAJ:

Przeanalizuj dokładnie koszty i źródła finansowania projektu pamiętając, że dotacja jest refinansowaniem, więc musisz mieć zapewnione źródła finansowania na całość inwestycji.

Wsparcie wypłacone będzie dopiero po rozliczeniu projektu (ewentualnie po zakończonych etapach)!!!

 • Z jakich źródeł sfinansujesz niezbędne do realizacji projektu nakłady?
 • Czy posiadasz własne środki?
 • Czy zamierzasz korzystać ze środków zewnętrznych do wdrażania projektu?
 • Czy posiadasz zdolność kredytową aby zaciągnąć kredyt na realizację inwestycji?
dobierz program z kt rego mo esz dofinansowa projekt
DOBIERZ PROGRAM Z KTÓREGO MOŻESZ DOFINANSOWAĆ PROJEKT

Fundusze strukturalne mogą wspomóc finansowanie projektów związane z rozwojem przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na inwestycje związane z rozwojem firmy, a także na szkolenia i doradztwo. W zależności od przeznaczenia dotacji różna jest wysokość dofinansowania. Pomoc dla firm zróżnicowana jest również w zależności od ich wielkości.

Zanim wdrożysz projekt dobierz właściwy program dla swojego przedsięwzięcia.

aplikuj o rodki na realizacj projektu
APLIKUJ O ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Aplikuj o kredyt i dotację według następujących scenariuszy:

Realizacja projektu dopiero gdy przyznana zostanie dotacja

1) aplikuję o promesę kredytową, jeśli wymaga tego program unijny,

2) aplikuję o dotację składając wniosek o dofinansowanie wraz z promesą kredytową,

3) czekam na ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji,

4) w przypadku pozytywnej decyzji w sprawie przyznania dotacji uruchamiam kredyt,

5) rozpoczynam realizację inwestycji.

Realizacja projektu bez względu na to, czy dotacja zostanie przyznana

1) aplikuję o promesę kredytową, jeśli wymaga tego program unijny,

 • aplikuję o dotację składając wniosek o dofinansowanie wraz z promesą kredytową,
 • wstępna kwalifikacja projektu do programu (pisemna)

3) uruchamiam kredyt,

4) rozpoczynam realizację inwestycji.

warsztaty
WARSZTATY
 • Analiza projektu – matryca logiczna
 • WBS – rozpisz zadania od ogólnych do najbardziej szczegółowych
 • Ustal zależności między zadaniami (programowanie sieciowe)
 • Harmonogram realizacji zadań (rzeczowo)
 • Wyceń zadania i ustal budżet projektu
 • Harmonogram finansowy projektu
warsztaty1
WARSZTATY
 • Analiza wytycznych programu:

cel programowy = cel projektu,

ocena formalna – kompletność załączników

ocena techniczno-ekonomiczna – kryteria

ocena merytoryczna – punktacja projektu

 • Przygotuj biznes plan
 • Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją
wniosek i biznesplan
Wniosek i biznesplan
 • Kryteria do działania PO IG 4.4
 • Wniosek do działania PO IG 4.4 + Instrukcja
 • Wzory z SPO WKP 2.3 (wypełnianie)
 • Brak dokumentów do RPO
 • Konstrukcja projektu z typów dofinansowanych w ramach RPO ???
 • Wypełnianie szablonów z SPO WKP 2.3

(BP, wniosek) ???